เอกสารหลักฐานสำหรับกิจกรรมการศึกษาพิเศษที่ต้องเตรียมไปในวันแข่งขัน
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlZm9ybXN1cGVyfGd4OjFiMjcwNWM4OGUwMDFlMTE
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:55 น.