ติดตามข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
โรงเรียนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 www.ubn5.go.th 
วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 17:50 น.