ปฎิทินการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปฎิทินเว็บไซต์การแข่งขัน
วันที่ 1 ธ.ค. 60   ทุกเขตพื้นที่โอนข้อมูลเข้าระดับภาค
วันที่ 3-5 ธ.ค.60  เปิดระบบแก้ไข ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ครู
วันที่ 6ิ-7 ธ.ค.60  อนุมัติการแก้ไขข้อมูล
วันที่ 8 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป  พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ครู
วันที่ 17 - 19 ธ.ค.60  จัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10:57 น.