การประชุมปฏิบัติการโปรแกรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมปฏิบัติการโปรแกรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น ตัวแทนผู้ดูแลระบบของ สพป.อุบลราชธานี เขต 5  คือ นางสาวเฉลียว กันนิกา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางนัฐมนตร์  สุดาบุตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน เป็นผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10:46 น.