งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนเดชอุดม หอประชุม 9 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม หอประชุม 10 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนเดชอุดม หอประชุม 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม หอประชุม 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 โรงเรียนเดชอุดม หอประชุม 11 ต.ค. 2560 13.00 น.เป็นต้นไป
-
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม หอประชุม 11 ต.ค. 2560 13.00 น.เป็นต้นไป
-
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 1 ห้อง ติว 1 9 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 1 ห้อง ติว 2 9 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]