งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารทองพูล ชั้น ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 9 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารทองพูล ชั้น ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 10 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารทองพูล ชั้น ป.5/1,ป.5/2,ป.5/4 11 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารหอประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารหอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารหอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 1 ห้อง อนุบาล2/1,2/2 9 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 1 ห้อง อนุบาล2/1,2/2 10 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารหอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารหอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารโรงเรียนอาหารด้านทิศเหนือ 9 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารโรงเรียนอาหารด้านทิศเหนือ 10 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารโรงเรียนอาหารด้านทิศเหนือ 11 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 2 ห้อง ศิลปะ 9 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 2 ห้อง ศิลปะ 10 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 2 ห้อง ศิลปะ 11 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 1 ห้อง ป.3/1,ป.3/2 9 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 1 ห้อง ป.3/1,ป.3/2 10 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]