งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน 2 ห้อง 214 9 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน 2 ห้อง 214 9 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน 2 ห้อง 213 9 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน 2 ห้อง 213 9 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-
5 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน 2 ห้อง 212 9 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-
6 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน 2 ห้อง 212 9 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-
7 250 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน 2 ห้อง 211 9 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-
8 251 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน 2 ห้อง 211 9 ต.ค. 2560 09.00 น.เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]