งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
สพป.อุบลราชธานี เขต 2ระดับประถมจัดการแข่งขันในวันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2560
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น21-22กันยายน 2560
 
การศึกพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) แข่ง 26-27กันยายน 2560
 
 
21 สิงหาคม 2560 เวลา 21.00 น.
  ข่าวประกาศ
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด และ สช.ทุกโรงเรียน
เรื่อง เกียรติบัตร นักเรียน ครู และกรรมการ
ระบบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จะเปิดให้ดาวน์โหลดได้ หลังวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ระหว่างนี้ขอให้สถานศึกษาได้ตรวจสอบ
ชื่อ -นามสกุล นักเรียน ครูผู้ฝึกสอนตลอดจน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ในเว็บไซต์
http://esan67.sillapa.net/sp-ubn2 หากพบข้อผิดพลาดขอให้สถานศึกษาได้จัดทำ
หนังสือราชการส่งกลุ่มงานนิเทศฯสพป.อุบลราชธานี เขต2ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560
หากท่านไม่ส่งข้อมูลมาภายในระยะเวลากำหนดคณะกรรมการดำเนินงานจะถือว่าข้อมูล
ที่ปรากฎในเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและสพป.อุบลราชธานี เขต 2จะได้ทำการโอนข้อมูล
เข้าสู่เว็บไซต์ระดับภูมิภาคต่อไปแต่ทั้งนี้หลังจากโอนข้อมูลแล้วสถานศึกษาที่เป็นตัวแทน
ระดับเขตพื้น 
สามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อีกครั้งในวันที่3-5 ธันวาคม 2560
ตามประกาศในเว็บไซต์ระดับภูมิภาคแจ้งให้ทราบแล้วนั้น 
วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 11:01 น.
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 237
จำนวนทีม 1,973
จำนวนนักเรียน 4,608
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,088
จำนวนกรรมการ 1,415
ครู+นักเรียน 7,696
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,111
ประกาศผลแล้ว 240/240 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 1
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 10
ปีนี้ 17
ทั้งหมด 195,650