กำหนดการสมัครแข่งขันออนไลน์ระดับเขตพื้นที่
ขอให้ทุกโรงเรียนเข้าระบบของแต่ละโรงเรียน แล้วลงทะเบียนสมัครแข่งขันระหว่างวันที่ 22 กันยายน-2 ตุลาคม2560 (สมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น) และรับสมัครกรรมการตัดสินการแข่งขันทุกกิจกรรมระหว่างวันที่ 22-30 กันยายน 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.