สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 28 7 6 41 64 10 4 3 78
2 จินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 11 4 4 19 36 7 3 3 46
3 บ้านตาโกน 9 7 4 20 44 12 6 5 62
4 บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 9 3 2 14 18 3 2 1 23
5 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 7 7 6 20 39 14 4 4 57
6 บ้านหนองหัวหมู 7 5 6 18 32 6 3 4 41
7 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 6 5 2 13 19 3 4 0 26
8 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 6 4 0 10 25 8 4 3 37
9 บ้านค้อโนนเพ็ก 6 3 5 14 25 11 5 1 41
10 บ้านกระเดาอุ่มแสง 6 1 1 8 29 16 4 5 49
11 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 5 6 4 15 36 16 7 6 59
12 บ้านโทะ 5 5 1 11 22 10 3 2 35
13 บ้านนาทุ่ง 5 0 4 9 20 7 10 3 37
14 อนุบาลราษีไศล 4 5 7 16 45 7 3 1 55
15 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 4 5 3 12 42 16 6 3 64
16 เมืองคง(คงคาวิทยา) 4 3 2 9 27 12 5 1 44
17 บ้านยาง 4 1 0 5 15 2 0 0 17
18 บ้านแสงเมืองแคน 4 0 1 5 20 7 6 1 33
19 บ้านโคก 4 0 0 4 18 7 4 2 29
20 อนุบาลห้วยทับทัน 3 3 1 7 28 9 8 1 45
21 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 3 1 3 7 33 14 10 8 57
22 เคียวนำ 3 1 3 7 23 8 5 2 36
23 สระกำแพงวิทยาคม 3 1 2 6 15 2 3 0 20
24 บ้านหนองแคน 2 5 3 10 24 14 4 4 42
25 ชุมชนบ้านหนองคู 2 2 0 4 17 12 2 3 31
26 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ 2 2 0 4 8 3 3 0 14
27 บ้านโกทา 2 1 0 3 12 6 1 0 19
28 บ้านหนองหงอก 2 0 4 6 12 4 5 3 21
29 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 2 0 1 3 8 5 1 1 14
30 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 2 0 0 2 12 3 7 0 22
31 บ้านมะฟัก 2 0 0 2 7 2 2 0 11
32 บ้านปะหละ 2 0 0 2 5 6 1 0 12
33 บ้านหนองห้าง 1 6 3 10 20 9 2 7 31
34 บ้านม่วง 1 4 4 9 24 11 10 4 45
35 บ้านยางเอือด 1 4 1 6 15 6 4 2 25
36 บ้านด่านนอกดง 1 3 3 7 16 3 6 7 25
37 บ้านฟ้าผ่า 1 2 2 5 18 4 0 0 22
38 บ้านกล้วยกว้าง 1 2 1 4 8 4 0 0 12
39 บ้านตลาดหนองเรือ 1 2 1 4 7 1 0 0 8
40 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 2 0 3 18 5 3 4 26
41 บ้านฮ่องข่า 1 2 0 3 11 6 7 4 24
42 บ้านเมืองหลวง 1 2 0 3 10 5 0 0 15
43 บ้านโคกเมืองจันทร์ 1 2 0 3 7 2 4 0 13
44 บ้านสระภู 1 2 0 3 7 1 1 0 9
45 บ้านอีสร้อย 1 1 3 5 14 11 8 3 33
46 บ้านตัง 1 1 1 3 13 8 6 3 27
47 บ้านเมี่ยงแคนดวน 1 1 1 3 12 5 5 2 22
48 บ้านพอกหนองแข้ 1 1 1 3 9 5 2 0 16
49 บ้านอ้อมแก้ว 1 1 0 2 16 7 4 4 27
50 บ้านโต่งโต้น 1 1 0 2 9 3 4 2 16
51 บ้านจิก 1 1 0 2 7 1 0 3 8
52 บ้านบอนใหญ่ 1 1 0 2 6 0 2 2 8
53 บ้านแต้มะหลี่ 1 0 2 3 15 2 2 2 19
54 บ้านขนวนสีแก้ว 1 0 1 2 17 4 3 2 24
55 บ้านกระเต็ล 1 0 1 2 9 3 2 1 14
56 เทศบาล๑(บ้านค้อ) 1 0 1 2 8 6 0 1 14
57 บ้านเสียว 1 0 0 1 18 12 11 3 41
58 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1 0 0 1 14 8 2 2 24
59 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1 0 0 1 12 9 6 3 27
60 บ้านสามขา 1 0 0 1 10 3 5 6 18
61 บ้านหาด(อสพป.๑๓) 1 0 0 1 9 6 4 3 19
62 บ้านตาทอง 1 0 0 1 9 2 2 1 13
63 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 1 0 0 1 8 2 0 2 10
64 บ้านหนองกก 1 0 0 1 6 5 1 3 12
65 บ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 1 0 0 1 6 0 0 0 6
66 บ้านโดด 1 0 0 1 4 1 4 1 9
67 บ้านน้ำอ้อมน้อย 1 0 0 1 4 0 0 1 4
68 บ้านกุง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
69 บ้านโนนสูง 0 4 6 10 18 12 7 3 37
70 บ้านค้อกำแพง 0 4 1 5 21 3 1 0 25
71 บ้านแข้ 0 2 7 9 25 16 10 3 51
72 อนุบาลบึงบูรพ์ 0 2 4 6 27 9 8 0 44
73 บ้านโซงเลง 0 2 2 4 18 14 8 4 40
74 บ้านหนองสะมอน 0 2 1 3 12 4 0 0 16
75 บ้านผือ 0 2 0 2 8 10 9 5 27
76 บ้านพลับฝางผักหม 0 2 0 2 7 1 2 1 10
77 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว 0 1 4 5 15 1 2 0 18
78 บ้านปะโด๊ะ 0 1 3 4 5 1 2 0 8
79 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 0 1 2 3 10 8 2 1 20
80 บ้านคูสระ 0 1 1 2 19 9 3 1 31
81 บ้านนาโนน 0 1 1 2 16 6 3 0 25
82 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 0 1 1 2 12 8 8 5 28
83 บ้านพงสิม 0 1 1 2 11 4 4 4 19
84 บ้านเมืองจันทร์ 0 1 1 2 10 6 5 2 21
85 บ้านบุยาว 0 1 1 2 9 8 4 4 21
86 บ้านครั่ง 0 1 1 2 9 1 2 1 12
87 อุทุมพรวิทยา 0 1 1 2 7 6 3 2 16
88 บ้านขะยุง 0 1 1 2 7 1 3 0 11
89 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ 0 1 1 2 6 2 2 0 10
90 บ้านเชือก 0 1 1 2 6 1 4 0 11
91 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 0 1 1 2 4 0 0 0 4
92 บ้านปราสาท 0 1 1 2 3 3 2 0 8
93 บ้านหนองปลาคูณ 0 1 0 1 17 2 1 1 20
94 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 0 1 0 1 14 3 3 2 20
95 บ้านทุ่ม 0 1 0 1 11 1 1 0 13
96 บ้านพงพรต 0 1 0 1 11 0 2 1 13
97 บ้านโก 0 1 0 1 7 6 1 1 14
98 บ้านจานแสนไชย 0 1 0 1 7 4 3 0 14
99 บ้านบึงหมอก 0 1 0 1 7 1 0 1 8
100 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 0 1 0 1 7 1 0 0 8
101 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 0 1 0 1 6 7 1 1 14
102 บ้านโนนตุ่น 0 1 0 1 6 2 0 0 8
103 บ้านหนองสำโรงน้อย 0 1 0 1 5 3 0 0 8
104 บ้านทุ่งสว่าง 0 1 0 1 2 1 1 1 4
105 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 0 1 0 1 2 0 0 0 2
106 บ้านกอย 0 0 3 3 14 6 7 3 27
107 บ้านแต้(ประชาบำรุง) 0 0 3 3 10 4 3 1 17
108 บ้านพะวร 0 0 2 2 17 18 6 7 41
109 บ้านโปร่งสามัคคี 0 0 2 2 12 1 3 2 16
110 อนุบาลจอมจิต 0 0 1 1 19 8 5 2 32
111 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 0 0 1 1 14 6 3 0 23
112 บ้านจาน 0 0 1 1 11 4 5 2 20
113 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 0 0 1 1 11 4 3 0 18
114 บ้านดงแดง 0 0 1 1 10 5 4 1 19
115 อนุบาลศิลาลาด 0 0 1 1 10 2 1 1 13
116 บ้านคลีกลิ้ง 0 0 1 1 9 5 3 2 17
117 บ้านสร้างเรือ 0 0 1 1 8 7 3 1 18
118 บ้านหนองม้า 0 0 1 1 5 2 1 1 8
119 เกศเกล้าวิทยา 0 0 1 1 5 1 0 0 6
120 บ้านโนนแดงโนนม่วง 0 0 1 1 3 0 1 0 4
121 บ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 0 0 1 1 3 0 0 1 3
122 บ้านทัพส่วยหนองพอก 0 0 1 1 1 0 1 0 2
123 บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 0 0 0 0 18 11 8 1 37
124 บ้านสร้างปี่ 0 0 0 0 18 6 3 1 27
125 บ้านกุงขาม 0 0 0 0 15 3 2 0 20
126 บ้านโจดม่วง 0 0 0 0 14 18 5 5 37
127 ธรรมรังษีวิทยา 0 0 0 0 14 2 5 0 21
128 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 13 2 2 1 17
129 บ้านไผ่ 0 0 0 0 12 5 5 0 22
130 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 0 0 0 0 10 3 1 0 14
131 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 0 0 0 0 9 6 9 5 24
132 บ้านเมืองน้อย 0 0 0 0 9 5 1 2 15
133 บ้านโนนกลาง 0 0 0 0 9 2 3 0 14
134 บ้านดงเค็งตู้ 0 0 0 0 8 4 2 0 14
135 บ้านห้วย 0 0 0 0 7 7 3 1 17
136 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 0 0 0 0 7 3 2 0 12
137 บ้านดอนไม้งาม 0 0 0 0 7 2 4 2 13
138 บ้านไพรพะยอม 0 0 0 0 6 6 0 2 12
139 บ้านหนองแปน 0 0 0 0 6 2 2 1 10
140 บ้านปลาขาว 0 0 0 0 6 2 1 1 9
141 บ้านมะยาง 0 0 0 0 6 1 2 1 9
142 บ้านนานวนหนองแคน 0 0 0 0 6 1 1 1 8
143 บ้านโนนลาน 0 0 0 0 6 0 1 0 7
144 บ้านโคกหล่าม 0 0 0 0 5 4 1 2 10
145 เทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 0 0 0 0 5 1 3 0 9
146 บ้านหนองเหล็ก 0 0 0 0 5 1 0 0 6
147 บ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 0 0 0 0 5 0 3 1 8
148 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 4 3 2 0 9
149 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 0 0 0 0 4 3 1 0 8
150 การกุศลวัดบ้านโดด 0 0 0 0 4 2 2 0 8
151 บ้านปะอาว 0 0 0 0 4 2 1 0 7
152 บ้านหอย 0 0 0 0 4 1 1 2 6
153 บ้านแขมโพนทอง 0 0 0 0 4 1 1 0 6
154 บ้านจังเอิน 0 0 0 0 4 1 0 0 5
155 บ้านเปือยขาม 0 0 0 0 4 0 3 2 7
156 บ้านท่าบ่อ 0 0 0 0 4 0 2 0 6
157 บ้านหลักด่านหนองจอก 0 0 0 0 4 0 0 0 4
158 บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 3 5 3 1 11
159 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 3 4 1 0 8
160 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ 0 0 0 0 3 4 1 0 8
161 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 3 2 2 8
162 บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 0 0 0 0 3 3 2 0 8
163 บ้านหนองบ่อ 0 0 0 0 3 3 1 1 7
164 บ้านหนองโง้ง 0 0 0 0 3 2 2 1 7
165 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 3 2 1 0 6
166 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0 3 1 2 1 6
167 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 0 0 0 0 3 1 2 0 6
168 บ้านหว้า 0 0 0 0 3 0 2 1 5
169 บ้านกระสังข์ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
170 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 0 0 0 0 3 0 0 0 3
171 บ้านสะเดา 0 0 0 0 2 3 0 0 5
172 บ้านขวาว 0 0 0 0 2 2 2 0 6
173 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
174 บ้านหนองลุงตาเกษ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
175 บ้านหนองอาคูณ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
176 บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
177 บ้านอะลาง 0 0 0 0 1 4 1 1 6
178 บ้านโนนเค็ง 0 0 0 0 1 3 3 0 7
179 บ้านกงพาน 0 0 0 0 1 2 1 1 4
180 บ้านเขวา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
181 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 0 0 0 0 0 4 2 3 6
183 บ้านโนนน้อย 0 0 0 0 0 2 1 2 3
184 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
185 บ้านหนองสวง(อสพป.๒) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 0 0 0 0 0 0 2 2 2
187 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
188 บ้านโพนเมือง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189 บ้านดู่ค้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 200 177 167 544 2,050 824 520 266 3,394