สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 28 9 6 43 68 11 4 3 83
2 บ้านตาโกน 16 9 4 29 57 13 6 5 76
3 จินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 11 5 4 20 38 8 3 3 49
4 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 10 3 3 16 46 14 10 8 70
5 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 9 7 6 22 43 14 4 4 61
6 บ้านหนองหัวหมู 9 5 6 20 34 6 4 4 44
7 บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 9 3 2 14 18 3 2 1 23
8 อนุบาลราษีไศล 7 6 8 21 53 9 3 1 65
9 เมืองคง(คงคาวิทยา) 7 6 4 17 39 13 5 1 57
10 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 7 5 3 15 23 3 4 0 30
11 บ้านค้อโนนเพ็ก 6 4 5 15 26 12 5 1 43
12 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 6 4 0 10 25 8 4 3 37
13 บ้านกระเดาอุ่มแสง 6 2 1 9 32 17 4 5 53
14 บ้านยาง 6 1 0 7 17 5 0 0 22
15 อนุบาลห้วยทับทัน 5 7 6 18 44 11 8 1 63
16 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 5 7 4 16 50 17 6 3 73
17 บ้านโทะ 5 7 1 13 27 11 3 2 41
18 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 5 6 5 16 38 16 8 6 62
19 สระกำแพงวิทยาคม 5 2 3 10 24 4 3 0 31
20 บ้านนาทุ่ง 5 0 4 9 22 7 10 3 39
21 บ้านแสงเมืองแคน 5 0 1 6 21 9 6 1 36
22 บ้านหนองแคน 4 6 4 14 30 15 4 4 49
23 บ้านยางเอือด 4 4 1 9 20 6 5 2 31
24 บ้านกระเต็ล 4 1 2 7 18 4 2 1 24
25 บ้านโคก 4 0 0 4 19 8 4 2 31
26 ชุมชนบ้านหนองคู 3 2 0 5 20 13 2 3 35
27 เคียวนำ 3 1 4 8 26 8 5 2 39
28 บ้านโปร่งสามัคคี 3 0 4 7 20 3 3 2 26
29 บ้านหนองหงอก 3 0 4 7 15 6 5 3 26
30 บ้านปะหละ 3 0 0 3 7 7 1 0 15
31 บ้านฟ้าผ่า 2 5 3 10 30 7 0 0 37
32 บ้านครั่ง 2 2 1 5 14 2 2 1 18
33 บ้านกล้วยกว้าง 2 2 1 5 10 5 0 0 15
34 บ้านผือ 2 2 0 4 10 10 9 5 29
35 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ 2 2 0 4 8 3 3 0 14
36 บ้านเสียว 2 1 0 3 22 12 11 3 45
37 บ้านโกทา 2 1 0 3 13 6 1 0 20
38 บ้านโต่งโต้น 2 1 0 3 10 3 4 2 17
39 บ้านขนวนสีแก้ว 2 0 2 4 20 4 3 2 27
40 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 2 0 1 3 8 5 1 1 14
41 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 2 0 0 2 12 3 7 0 22
42 บ้านมะฟัก 2 0 0 2 7 2 2 0 11
43 บ้านหนองห้าง 1 6 3 10 20 9 2 7 31
44 บ้านค้อกำแพง 1 5 1 7 25 3 1 0 29
45 บ้านม่วง 1 4 5 10 28 12 10 4 50
46 บ้านด่านนอกดง 1 4 3 8 19 3 6 7 28
47 บ้านพงสิม 1 3 1 5 16 5 4 4 25
48 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 1 2 3 6 15 10 2 1 27
49 บ้านตลาดหนองเรือ 1 2 1 4 7 3 0 0 10
50 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 2 0 3 18 5 3 4 26
51 บ้านฮ่องข่า 1 2 0 3 13 7 7 4 27
52 บ้านเมืองหลวง 1 2 0 3 12 6 1 0 19
53 บ้านสระภู 1 2 0 3 9 1 2 0 12
54 บ้านโคกเมืองจันทร์ 1 2 0 3 7 2 4 0 13
55 บ้านน้ำอ้อมน้อย 1 2 0 3 7 1 0 1 8
56 บ้านอีสร้อย 1 1 3 5 18 12 8 3 38
57 บ้านตัง 1 1 1 3 14 10 6 3 30
58 บ้านเมี่ยงแคนดวน 1 1 1 3 13 6 5 2 24
59 บ้านพอกหนองแข้ 1 1 1 3 10 6 2 0 18
60 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ 1 1 1 3 7 3 2 0 12
61 บ้านอ้อมแก้ว 1 1 0 2 17 7 4 4 28
62 บ้านจิก 1 1 0 2 7 1 0 3 8
63 บ้านหนองสำโรงน้อย 1 1 0 2 6 3 0 0 9
64 บ้านบอนใหญ่ 1 1 0 2 6 0 2 2 8
65 บ้านแต้(ประชาบำรุง) 1 0 3 4 16 6 3 1 25
66 บ้านพะวร 1 0 2 3 24 21 7 7 52
67 บ้านแต้มะหลี่ 1 0 2 3 16 2 2 2 20
68 บ้านสร้างเรือ 1 0 1 2 10 7 3 1 20
69 เทศบาล๑(บ้านค้อ) 1 0 1 2 8 6 0 1 14
70 บ้านโนนแดงโนนม่วง 1 0 1 2 6 0 1 0 7
71 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1 0 0 1 17 8 2 2 27
72 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1 0 0 1 12 9 6 3 27
73 บ้านหาด(อสพป.๑๓) 1 0 0 1 11 7 4 3 22
74 บ้านตาทอง 1 0 0 1 11 5 2 1 18
75 บ้านสามขา 1 0 0 1 11 3 5 6 19
76 บ้านดงเค็งตู้ 1 0 0 1 10 4 2 0 16
77 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 1 0 0 1 8 2 0 2 10
78 บ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 1 0 0 1 8 0 0 0 8
79 บ้านหนองกก 1 0 0 1 6 5 1 3 12
80 บ้านโดด 1 0 0 1 4 1 4 1 9
81 บ้านกุง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
82 บ้านโนนสูง 0 4 6 10 18 12 7 3 37
83 บ้านแข้ 0 2 9 11 33 16 10 3 59
84 อนุบาลบึงบูรพ์ 0 2 4 6 32 9 8 0 49
85 บ้านโซงเลง 0 2 2 4 19 17 8 4 44
86 บ้านหนองสะมอน 0 2 1 3 17 4 0 0 21
87 บ้านบุยาว 0 2 1 3 12 9 4 4 25
88 บ้านพลับฝางผักหม 0 2 0 2 9 1 2 1 12
89 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว 0 1 5 6 24 1 2 0 27
90 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 0 1 3 4 14 9 9 5 32
91 บ้านปะโด๊ะ 0 1 3 4 5 1 2 0 8
92 อนุบาลศิลาลาด 0 1 2 3 13 2 1 1 16
93 บ้านคูสระ 0 1 1 2 20 11 3 1 34
94 บ้านนาโนน 0 1 1 2 16 6 3 0 25
95 บ้านเมืองน้อย 0 1 1 2 14 8 2 2 24
96 บ้านเมืองจันทร์ 0 1 1 2 11 8 5 2 24
97 บ้านขะยุง 0 1 1 2 10 2 5 0 17
98 บ้านหนองม้า 0 1 1 2 8 4 1 1 13
99 อุทุมพรวิทยา 0 1 1 2 7 6 3 2 16
100 บ้านเชือก 0 1 1 2 6 1 4 0 11
101 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 0 1 1 2 6 1 0 0 7
102 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 0 1 1 2 4 0 1 0 5
103 บ้านปราสาท 0 1 1 2 3 3 2 0 8
104 บ้านหนองปลาคูณ 0 1 0 1 23 3 1 1 27
105 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 0 1 0 1 15 3 3 2 21
106 บ้านพงพรต 0 1 0 1 13 1 2 1 16
107 บ้านทุ่ม 0 1 0 1 13 1 1 0 15
108 บ้านจานแสนไชย 0 1 0 1 12 4 3 0 19
109 บ้านหนองเหล็ก 0 1 0 1 10 1 0 0 11
110 บ้านโก 0 1 0 1 8 6 1 1 15
111 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 0 1 0 1 7 8 1 1 16
112 บ้านโนนตุ่น 0 1 0 1 7 3 0 0 10
113 บ้านบึงหมอก 0 1 0 1 7 2 0 1 9
114 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 0 1 0 1 7 1 0 0 8
115 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 6 4 1 0 11
116 บ้านหนองอาคูณ 0 1 0 1 3 1 1 0 5
117 บ้านทุ่งสว่าง 0 1 0 1 2 1 1 1 4
118 บ้านกอย 0 0 3 3 14 6 7 3 27
119 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 0 0 3 3 10 1 2 0 13
120 บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 0 0 1 1 23 11 8 1 42
121 บ้านโจดม่วง 0 0 1 1 19 20 5 5 44
122 อนุบาลจอมจิต 0 0 1 1 19 8 5 2 32
123 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 0 0 1 1 18 9 3 0 30
124 บ้านจาน 0 0 1 1 13 4 6 2 23
125 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 0 0 1 1 12 4 1 0 17
126 บ้านคลีกลิ้ง 0 0 1 1 11 6 3 2 20
127 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 0 0 1 1 11 4 3 0 18
128 บ้านดงแดง 0 0 1 1 10 7 4 1 21
129 บ้านหนองบ่อ 0 0 1 1 7 4 2 1 13
130 บ้านปะอาว 0 0 1 1 6 4 1 0 11
131 บ้านท่าบ่อ 0 0 1 1 5 2 3 0 10
132 เกศเกล้าวิทยา 0 0 1 1 5 1 0 0 6
133 บ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 0 0 1 1 3 0 0 1 3
134 บ้านทัพส่วยหนองพอก 0 0 1 1 1 1 1 0 3
135 บ้านสร้างปี่ 0 0 0 0 18 7 3 1 28
136 บ้านกุงขาม 0 0 0 0 18 3 2 0 23
137 ธรรมรังษีวิทยา 0 0 0 0 14 2 5 0 21
138 บ้านไผ่ 0 0 0 0 13 7 5 0 25
139 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 13 2 2 1 17
140 บ้านโนนกลาง 0 0 0 0 11 2 3 0 16
141 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 0 0 0 0 9 6 9 5 24
142 บ้านห้วย 0 0 0 0 8 9 3 1 20
143 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 0 0 0 0 8 5 2 0 15
144 บ้านจังเอิน 0 0 0 0 8 1 0 0 9
145 บ้านดอนไม้งาม 0 0 0 0 7 2 4 2 13
146 บ้านหนองแปน 0 0 0 0 7 2 2 1 11
147 บ้านนานวนหนองแคน 0 0 0 0 7 2 1 1 10
148 บ้านโนนลาน 0 0 0 0 7 1 1 0 9
149 บ้านไพรพะยอม 0 0 0 0 6 8 0 2 14
150 บ้านโคกหล่าม 0 0 0 0 6 4 1 2 11
151 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 0 0 0 0 6 3 1 0 10
152 บ้านหนองโง้ง 0 0 0 0 6 2 3 1 11
153 บ้านปลาขาว 0 0 0 0 6 2 1 1 9
154 บ้านมะยาง 0 0 0 0 6 1 2 1 9
155 บ้านหลักด่านหนองจอก 0 0 0 0 6 0 0 0 6
156 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 5 4 2 0 11
157 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 5 2 1 0 8
158 เทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 0 0 0 0 5 1 3 0 9
159 บ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 0 0 0 0 5 0 3 1 8
160 บ้านกระสังข์ 0 0 0 0 5 0 1 0 6
161 บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 4 6 3 1 13
162 การกุศลวัดบ้านโดด 0 0 0 0 4 2 2 0 8
163 บ้านหอย 0 0 0 0 4 1 1 2 6
164 บ้านแขมโพนทอง 0 0 0 0 4 1 1 0 6
165 บ้านเปือยขาม 0 0 0 0 4 0 3 2 7
166 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 0 0 0 0 4 0 0 0 4
167 บ้านอะลาง 0 0 0 0 3 7 1 1 11
168 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ 0 0 0 0 3 4 1 0 8
169 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 3 2 2 8
170 บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 0 0 0 0 3 3 2 0 8
171 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0 3 1 2 1 6
172 บ้านหว้า 0 0 0 0 3 0 2 1 5
173 บ้านสะเดา 0 0 0 0 2 4 0 0 6
174 บ้านขวาว 0 0 0 0 2 2 2 0 6
175 บ้านกงพาน 0 0 0 0 2 2 1 1 5
176 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
177 บ้านหนองลุงตาเกษ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
178 บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
179 บ้านโนนเค็ง 0 0 0 0 1 3 3 0 7
180 บ้านเขวา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
181 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 0 0 0 0 0 4 2 3 6
183 บ้านโนนน้อย 0 0 0 0 0 2 1 2 3
184 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
185 บ้านหนองสวง(อสพป.๒) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 0 0 0 0 0 0 2 2 2
187 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
188 บ้านโพนเมือง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189 บ้านดู่ค้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 266 220 205 691 2,452 935 535 266 3,922