สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 55 89 68
2 005 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 53 103 82
3 010 โรงเรียนบ้านกงพาน 7 7 7
4 013 โรงเรียนบ้านกระสังข์ 8 19 12
5 011 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 60 98 88
6 012 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 26 53 43
7 014 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 15 27 23
8 017 โรงเรียนบ้านกอย 34 76 55
9 020 โรงเรียนบ้านกุง 5 10 9
10 019 โรงเรียนบ้านกุงขาม 23 58 42
11 016 โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 2 6 4
12 018 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 17 27 25
13 025 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 32 70 51
14 026 โรงเรียนบ้านขวาว 6 12 10
15 027 โรงเรียนบ้านขะยุง 17 30 23
16 028 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 66 110 91
17 029 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 10 14 12
18 033 โรงเรียนบ้านครั่ง 20 38 32
19 034 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 22 41 32
20 037 โรงเรียนบ้านคูสระ 35 62 52
21 035 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 30 69 53
22 036 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 49 88 76
23 042 โรงเรียนบ้านจังเอิน 9 20 14
24 044 โรงเรียนบ้านจาน 29 62 44
25 043 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 20 45 32
26 045 โรงเรียนบ้านจิก 13 22 20
27 050 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 18 37 30
28 051 โรงเรียนบ้านดงแดง 28 60 37
29 052 โรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม 0 0 0
30 053 โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 4 8 6
31 054 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 15 28 24
32 057 โรงเรียนบ้านดู่ค้อ 3 3 3
33 055 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 33 63 48
34 056 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 38 51 46
35 059 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 12 27 19
36 060 โรงเรียนบ้านตัง 33 63 52
37 062 โรงเรียนบ้านตาทอง 24 89 44
38 061 โรงเรียนบ้านตาโกน 89 192 146
39 067 โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 4 5 5
40 071 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5 9 8
41 070 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 36 76 58
42 072 โรงเรียนบ้านทุ่ม 16 31 26
43 069 โรงเรียนบ้านท่า 0 0 0
44 068 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 10 20 14
45 074 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 44 86 73
46 075 โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 14 39 25
47 076 โรงเรียนบ้านนาโนน 31 60 49
48 077 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 9 19 14
49 089 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 11 28 21
50 090 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 33 46 43
51 091 โรงเรียนบ้านบึงหมอก 10 15 13
52 092 โรงเรียนบ้านบุยาว 29 58 47
53 094 โรงเรียนบ้านปลาขาว 14 33 23
54 096 โรงเรียนบ้านปะหละ 15 30 21
55 097 โรงเรียนบ้านปะอาว 12 23 18
56 095 โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 9 52 23
57 100 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 14 28 20
58 101 โรงเรียนบ้านผือ 45 82 58
59 103 โรงเรียนบ้านพงพรต 17 37 22
60 104 โรงเรียนบ้านพงสิม 31 75 46
61 105 โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 13 31 23
62 106 โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 18 31 24
63 107 โรงเรียนบ้านพะวร 62 125 97
64 112 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 41 88 68
65 114 โรงเรียนบ้านมะฟัก 14 44 28
66 115 โรงเรียนบ้านมะยาง 13 24 21
67 113 โรงเรียนบ้านม่วง 59 102 87
68 123 โรงเรียนบ้านยาง 22 29 26
69 121 โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 14 27 21
70 122 โรงเรียนบ้านยางเอือด 41 75 59
71 126 โรงเรียนบ้านสระภู 13 54 16
72 127 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 29 57 37
73 128 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 22 32 31
74 129 โรงเรียนบ้านสะเดา 7 19 9
75 130 โรงเรียนบ้านสามขา 28 51 41
76 131 โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 4 7 4
77 132 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 38 100 64
78 124 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 78 178 116
79 125 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 15 23 20
80 136 โรงเรียนบ้านหนองกก 18 52 32
81 137 โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 9 16 14
82 141 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 12 23 19
83 142 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 7 19 12
84 144 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 41 71 52
85 143 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 14 33 23
86 145 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 29 60 46
87 147 โรงเรียนบ้านหนองผือ 15 16 15
88 148 โรงเรียนบ้านหนองม้า 15 29 25
89 149 โรงเรียนบ้านหนองยาง 3 4 4
90 150 โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ 3 5 5
91 151 โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.๒) 1 1 1
92 152 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 21 39 31
93 153 โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย 9 18 14
94 154 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 33 52 45
95 155 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 85 190 118
96 156 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 27 71 32
97 157 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 51 138 87
98 158 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 46 97 72
99 162 โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 5 9 8
100 159 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 12 19 18
101 160 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 23 50 37
102 161 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 9 18 16
103 138 โรงเรียนบ้านหนองแคน 58 103 90
104 139 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 14 27 23
105 146 โรงเรียนบ้านหนองแปน 12 26 21
106 140 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 12 26 21
107 163 โรงเรียนบ้านหมากยาง 0 0 0
108 164 โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 6 19 13
109 167 โรงเรียนบ้านหว้า 6 10 9
110 166 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 30 70 51
111 169 โรงเรียนบ้านหอย 13 24 21
112 170 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 14 29 24
113 171 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 25 63 41
114 172 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 32 59 38
115 168 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 15 32 23
116 165 โรงเรียนบ้านห้วย 22 29 26
117 176 โรงเรียนบ้านอะลาง 15 28 23
118 178 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 44 61 50
119 179 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 31 67 49
120 177 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 44 90 69
121 180 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 45 93 72
122 175 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 38 64 54
123 181 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 41 77 65
124 022 โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 6 12 8
125 021 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 24 31 28
126 030 โรงเรียนบ้านเขวา 2 2 2
127 048 โรงเรียนบ้านเชือก 19 50 27
128 098 โรงเรียนบ้านเปือยขาม 11 25 19
129 108 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 80 145 113
130 116 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 28 61 42
131 118 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 28 63 48
132 119 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 27 45 37
133 120 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 19 51 36
134 117 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 10 20 18
135 133 โรงเรียนบ้านเสียว 59 100 87
136 173 โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 20 39 31
137 174 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 27 54 45
138 031 โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 9 19 14
139 032 โรงเรียนบ้านแข้ 62 104 92
140 063 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 26 45 36
141 064 โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 16 42 31
142 065 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 24 55 36
143 134 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 37 80 60
144 135 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 8 32 17
145 024 โรงเรียนบ้านโก 19 49 26
146 023 โรงเรียนบ้านโกทา 20 36 29
147 041 โรงเรียนบ้านโคก 35 96 57
148 040 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 14 26 25
149 039 โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ 14 32 24
150 046 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 17 21 20
151 047 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 49 96 74
152 049 โรงเรียนบ้านโซงเลง 53 101 76
153 058 โรงเรียนบ้านโดด 14 65 28
154 066 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 22 40 34
155 073 โรงเรียนบ้านโทะ 46 110 75
156 078 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 16 28 24
157 080 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 25 58 36
158 082 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 12 17 15
159 083 โรงเรียนบ้านโนนน้อย 6 10 9
160 084 โรงเรียนบ้านโนนลาน 9 26 18
161 085 โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 4 4 4
162 086 โรงเรียนบ้านโนนสูง 46 84 68
163 079 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 8 17 10
164 087 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 9 17 14
165 081 โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 9 27 16
166 088 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 5 15 8
167 099 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 36 69 57
168 109 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 6 18 12
169 110 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 1 1 1
170 102 โรงเรียนบ้านไผ่ 36 83 59
171 111 โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 16 38 26
172 182 โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 3 8 4
173 185 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 33 79 50
174 188 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 57 110 89
175 191 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 66 144 99
176 192 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 20 40 32
177 193 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 65 151 107
178 194 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 97 188 147
179 190 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 31 73 48
180 189 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 34 65 52
181 183 โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 11 16 14
182 184 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 75 211 131
183 001 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 9 17 10
184 006 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 8 20 11
185 009 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา 21 40 31
186 186 โรงเรียนหนองสิมรังสรรค์วิทยา 0 0 0
187 187 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 35 75 48
188 195 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 30 57 44
189 002 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 8 14 10
190 003 โรงเรียนเคียวนำ 44 125 68
191 196 โรงเรียนบ้านบากเรือ 0 0 0
192 093 โรงเรียนบ้านปราสาท 11 23 18
193 007 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 16 47 27
194 008 โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 10 21 17
รวม 4678 9636 7112
16748

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]