งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่ โรงเรียนและหน่วยงานในพื้นที่
ระหว่างวันที่ 5 -10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารศรีประดู่ ชั้น 1 ห้อง ป.4/3 และ ห้อง ป.4/4 8 ต.ค. 2560 10.00 - 12.00 ทุกกลุ่มเครือข่ายฯ
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารศรีประดู่ ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 และ ห้อง ป.5/3 8 ต.ค. 2560 10.00 - 12.00 ทุกกลุ่มเครือข่ายฯ
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารศรีประดู่ ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 8 ต.ค. 2560 10.00 - 12.00 ทุกกลุ่มเครือข่ายฯ
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารศรีประดู่ ห้อง ใต้ถุนอาคาร 8 ต.ค. 2560 09.00 - 16.00 ทุกกลุ่มเครือข่ายฯ
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย พู่ระหง ห้อง ใต้ถุนอาคาร 8 ต.ค. 2560 09.00 - 16.00 ทุกกลุ่มเครือข่ายฯ
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารศรีประดู่ ห้อง ใต้ถุนอาคาร 9 ต.ค. 2560 09.00 - 16.00 ทุกกลุ่มเครือข่ายฯ
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย พู่ระหง ห้อง ใต้ถุนอาคาร 9 ต.ค. 2560 09.00 - 16.00 ทุกกลุ่มเครือข่ายฯ
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 ห้อง คอมพ์ 1 และ คอมพ์ 2 9 ต.ค. 2560 10.00 - 12.30 ทุกกลุ่มเครือข่ายฯ
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 ห้อง คอมพ์ 1 และ คอมพ์ 2 8 ต.ค. 2560 10.00 - 12.30 ทุกกลุ่มเครือข่ายฯ
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย หอประชุมเฟื่องฟ้า ห้อง ภายในหอประชุม 8 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00 ทุกกลุ่มเครือข่ายฯ
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย หอประชุมเฟื่องฟ้า ห้อง ภายในหอประชุม 8 ต.ค. 2560 13.00 - 16.00 ทุกกลุ่มเครือข่ายฯ
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารลีลาวดี ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมลีลาวดี 8 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00 ทุกกลุ่มเครือข่ายฯ
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย หอประชุมเฟื่องฟ้า ห้อง ภายในหอประชุม 9 ต.ค. 2560 09.00 - 16.00 ทุกกลุ่มเครือข่ายฯ
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารลีลาวดี ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมลีลาวดี 9 ต.ค. 2560 09.00 - 16.00 ทุกกลุ่มเครือข่ายฯ
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารศรีประดู่ ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 ห้อง ป.5/3 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00 ทุกกลุ่มเครือข่ายฯ
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารศรีประดู่ ชั้น 2 ห้อง ป.6/4 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00 ทุกกลุ่มเครือข่ายฯ


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]