ชี้แจงความหมายของคำว่า "วัสดุ" ในการแข่งขัน "หุ่นยนต์
ด้วยคณะกรรมการตันสินกิจกรรม "หุ่นยนต์" มีมติ ในการขยายคามหมายของคำว่า "วัสดุ" ดังนี้
          การประชุมคณะกรรมการ มีมติขยายความคำว่า "วัสดุ" หมายถึง "วัสดุที่ไม่ขึ้นรูป"  จึงแจ้งให้ทุกทีมที่แข่งขันได้ปฏิบัติตามมิให้นำวัสดุที่มีการขึ้นรูปมาใช้สร้างหุ่นยนต์
 
วันศุกร์ ที่ 06 ตุลาคม 2560 เวลา 14:53 น.