แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
แจ้งผู้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม
1. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
2. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1 -ม.3
เปลี่ยนแปลงเวลาแข่งขันจากเดิม เวลา 13.00 น.  เป็น เวลา 09.00 น.
วันศุกร์ ที่ 06 ตุลาคม 2560 เวลา 14:47 น.