แจ้งแปลี่ยนแปลงห้องแข่งขัน สาระการงานอาชีพ
สนามแข่งโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องแข่งขัน รายละเอียดดังนี้
 
ลำดับ ID กิจกรรม สถานที่ วันที่ เวลา จัดการ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน] โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 1 ชั้น ล่าง 10 ต.ค. 2560 09.00-13.00 แก้ไข
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน] โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 1 ชั้น ล่าง 10 ต.ค. 2560 13.00-17.00 แก้ไข
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน] โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 1 ชั้น ล่าง 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00 แก้ไข
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน] โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 1 ชั้น ล่าง 11 ต.ค. 2560 13.00-16.00 แก้ไข
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 [ทีม 6 คน] โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 10 ต.ค. 2560 09.00-12.00 แก้ไข
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 [ทีม 6 คน] โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 10 ต.ค. 2560 13.00-16.00 แก้ไข
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน] โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร หอประชุม 10 ต.ค. 2560 09.00-12.00 แก้ไข
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน] โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร หอประชุม 10 ต.ค. 2560 13.00-16.00 แก้ไข
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน] โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 10 ต.ค. 2560 09.00-12.00 แก้ไข
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน] โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 11 ต.ค. 2560 13.00-16.00 แก้ไข
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน] โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 2 ชั้น ใต้ถุน 10 ต.ค. 2560 09.00-12.00 แก้ไข
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน] โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 2 ชั้น ใต้ถุน 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00 แก้ไข
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน] โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 4 ชั้น หลังใหม่ ชั้น 1 10 ต.ค. 2560 09.00-12.00 แก้ไข
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน] โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 4 ชั้น หลังใหม่ ชั้น 1 10 ต.ค. 2560 09.00-12.00 แก้ไข
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน] โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 4 ชั้น หลังใหม่ ชั้น 1 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00 แก้ไข
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน] โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาคาร 4 ชั้น หลังใหม่ ชั้น 1 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00 แก้ไข
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน] โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร โรงอาหาร 10 ต.ค. 2560 09.00-12.00 แก้ไข
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน] โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร โรงอาหาร 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00 แก้ไข
วันพุธ ที่ 04 ตุลาคม 2560 เวลา 15:14 น.