แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน
แจ้งผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านทราบ
1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดการแข่งขันทุกรายการในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลาและสถานที่ คงเดิม
2. การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.3  เปลี่ยนเวลาเป็น 09.00 - 12.00 น. วัน และสถานที่ คงเดิม
วันอังคาร ที่ 03 ตุลาคม 2560 เวลา 11:21 น.