สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
2 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
3 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 ตำบลกาบเชิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
5 โรงเรียนบ้านตาเสาะ ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
6 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
7 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
8 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
9 โรงเรียนบ้านเชื้้อเพลิง ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
10 โรงเรียนปราสาท ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
11 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
12 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
13 โรงเรียนสังขะวิทยาคม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  
14 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]