งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์   
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ด่วน gif
 • กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  แจ้งด่วน การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6,ม.1-ม.3  ให้ทีมที่เข้าแข่งขันนำกระดานครอสเวิร์ดมาเอง
 • การศึกษาปฐมวัย  แจ้งเพิ่มเติม  แจ้งให้ทุกทีมที่เข้าแข่งขัน ฉีกตัดปะ  และปั้นดินน้ำมัน  เตรียมผ้ายางหรือพลาสติกปูรองพื้น  ขนาด 2x2 เมตร


9 ธ.ค.60
เรียน ท่านผอ.สพท.ทุกท่าน
เรื่อง ความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม

   ตามที่ทุกภาคจะมีการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคในช่วงนี้ ขอให้ผอ.สพท.ได้ออกหนังสือกำชับให้ทุกโรงเรียนที่จะเดินทางไปกิจกรรมดังกล่าว ปฎิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด งดเดินทางกลางคืน รถส่วนตัวของครูให้ตรวจสถาพให้พร้อม คุณครูที่จะขับรถเองต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอ ตรวจสอบและเลือกจ้างเหมารถที่มีสภาพดี มีการตรวจสอบระหว่างการเดินทางให้เข้มงวดฯลฯ.  
     และขอมอบหมายให้เขตพื้นที่ที่อยู่ริมเส้นทาง ในการเดินทางไป-กลับในสถานที่จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรม จัดตั้งชุดเฉพาะกิจหรือจิตอาสา พร้อมให้การช่วยเหลือดูแลในระหว่างการจัดงานให้พร้อม24ชั่วโมง ให้แจ้งขื่อ เบอร์โทรของผู้ปฎิบัติงานเฉพาะกิจ ในเว็บไซด์งานหรือแจ้งให้ทุกเขตพื้นที่ทราบ ให้สามารถติดต่อขอความช่วยได้อย่างทันท่วงที. ถ้าเขตพื้นที่ใดจะตั้งจุดบริการน้ำ กาแฟหรืออาหารว่างอื่นแก่นักเรียนและครูที่เดินทางด้วยจะขอขอบคุณอย่างยิ่ง.  สพป.ใดได้ดำเนินการเรื่องใดและอย่างขอให้แจ้ง ฉก.ชน.ทราบด้วยครับ.../......บุญรักษ์ ยอดเพชร
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลครู นักเรียน  ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาคลิก  |สพป


เสื้อตราสัญลักษณ์การจัดงานศิลปหัตถหกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณวิไลวรรณ รักสนิท โทร 085-0045884 บัญชีค่าใช้จ่ายฝึกอบรม สพป.ขอนแก่นเขต1 สาขาศาลากลาง เลขที่ 980 4 28350 6 e-mail:wimolphan.phayakkakul@gmail.com  |รายละเอียดหนังสือราชการคลิกที่นี่  |ใบสังจอง word|
 
  แผนที่สนามแข่งขันงานศิลปฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗
วันอาทิตย์ ที่ 03 ธันวาคม 2560 เวลา 10:33 น.
  หนังสือราชการ
วันอาทิตย์ ที่ 03 ธันวาคม 2560 เวลา 10:22 น.
  กำหนดกิจกรรม ระดับภาค
เชิดชู" ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0
 • 6 พฤศจิกายน  2560      สถานที่แข่งขันลงตัว
 • 1 ธันวาคม  2560           ทุกเขตพื้นที่การศึกษาโอนข้อมูลเข้าระดับภาค
 • 3-5 ธันวาคม 2560         เปิดระบบ ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูลครู นักเรียน
 • 6-7 ธันวาคม  2560        อนุมัติการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์
 • 8 ธันวาคม 2560             พิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการ
 • 20-22 ธันวาคม  2560     จัดการแข่งขันระดับภาค
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:32 น.
  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
ani112.gifani110.gif        
  รอเปิดระบบให้พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค
      => พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน + ครูผู้ฝึก
คู่มือการพิมพ์บัตรประจำตัว  คลิก
 
 
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:28 น.
กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
 • นางมณี  ผ่านจังหาร       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
 • นางลำดวน  พิมพ์วิชัย    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • นางสาวอรจิต  อุดมฤทธิ์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
 • นางลำดวน  พิมพ์วิชัย           นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • นายรณชัย ศรีสุธัญญาวงศ์  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
 • นางสาวจิตรา วงษ์เสนา    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • นายสมัย สลักศิลป์           ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1        
 • นางสุนันทา  อนันทวรรณ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • นายวีรศักดิ์ ศิลาวรรณ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
 • นางเบญจพร  สุทธิประภา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • นายวัชรา รัฐถาวร  ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1                                     
 • นางสาวพิสมัย  นันทเสนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
 • นายเรืองศิลป์ เห็มชัย     ศึกษานิเทศก์ชำนาญารพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
 • นางวรนาฏ เฉตระการ    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1   
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
 • นางสาววราภรณ์ ขจรพงศ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
กลุ่มสาระศิลปะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
 • นางสาววราภรณ์ ขจรพงศ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
กลุ่มสาระกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
 • นางสาวกรชวัล สมภักดี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
 • นางกิลัย  วงศ์กลุ่ม    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
คณะกรรมการประสานงานประจำกลุ่มสาระ
1.1 ภาษาไทย
      1.นายกังวาล     ปรินทอง          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร
      2.นายสมพงษ์    สุขประเสริฐ      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่า
      3.นายเดชา       สังฆมณี           ครูโรงเรียนธรรมจารี

1.2 คณิตศาสตร์
       1.นางสาวสุดารัตน์  แพงสกล       ครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
       2.นางแจ่มนภา  พุทธมอญ         ครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
       3.นายเสกสรร    จุฬุพงษ์           ครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 
       4.นายสมภาร   ท้าวบุตร          ครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 

1.3 วิทยาศาสตร์
       1.นางนาฎยา     เวียงนนท์         ครูโรงเรียนชุมชนสีแก้ว
       2.นางอรทัย      เศษจันทร์         ครูโรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
       3.นางสาวชนัยกานต์  พรมเกตุ     ครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฏ์ศรัทธาคาร)
       4.นางสาวภาวิณี      จุรีมาศ            ครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       1.นายพีระชัย    ไม้แก้ว            ครูโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร
       2.นายนิกร        พรรณขาม        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)

1.5 สุขศึกษา และพลศึกษา
       1.นางรัตนาภรณ์  สนิทพจน์        ครูโรงเรียนบ้านไก่ป่า
       2.นางปนัดดา    นิตยารส          ครูโรงเรียนบ้านไก่ป่า
       3.นางอรุณศรี สุวรรณ               ครูโรงเรียนบ้านไก่ป่า

1.6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์,ดนตรีและนาฎศิลป์
       1.นายพรทวี      จองลีพันธ์         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)
       2.นายสุรเดช     พลอาสา          ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว
       3.นายทวีศักดิ์    เวียงสมุทร        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)

1.7 ภาษาต่างประเทศ
       1.นางสาวปาลิตา สุตนนท์          ครูโรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
       2.นางสาวคริษฐา    เฉนียง         ครูโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม

1.8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
       1.นายเสถียร  โงนมณี          ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมยานุสรณ์
       2.นายจิระเดช  นิลผาย             ครูธุรการโรงเรียนบ้านมะยาง

1.9 การงานอาชีพ,คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
      1.นายภาณุพงศ์ ชะราจันทร์       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง 
      2.นายดำรง       อินอุ่นโชติ        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางาม
      3.นายชูศักดิ์      ไชยโคตร          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพานแขบัวห้าว

1.10 ปฐมวัย
       1.นางวิลาวรรณ พิมพ์สอน         ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม
       2.นางยุพิน        บุตรน้ำเพชร      ครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

1.11 เรียนรวมทุกกลุ่มสาระ
       1.นายไชโย       ปิตะบูรณ์         ครูโรงเรียนบ้านน้ำใสเทียมเข้
       2.นางสาวปวริศา อาจศรี            ครูโรงเรียนบ้านเมืองทอง
       3.นางจตุรพร      แก้วธานี          ครูโรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียงขันธ์
       4.นางพัชรพร     สารพล            ครูโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย

1.12 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
       1.ดร.จารุณี       เสนารัตน์         ครูโรงเรียนบ้านธวัชบุรี

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 247
จำนวนทีม 1,110
จำนวนนักเรียน 2,918
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,824
จำนวนกรรมการ 1,000
ครู+นักเรียน 4,742
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,742
ประกาศผลแล้ว 233/233 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 8
เมื่อวาน 151
สัปดาห์นี้ 644
สัปดาห์ที่แล้ว 1,287
เดือนนี้ 8
เดือนที่แล้ว 7,493
ปีนี้ 8,113
ทั้งหมด 224,904