สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลบ้านแพง 11 5 4 20 30 8 1 0 39
2 ชุมชนนางัว 11 5 2 18 39 17 6 2 62
3 บ้านโพนจาน 7 5 8 20 26 5 5 0 36
4 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 7 3 10 20 32 3 4 0 39
5 อนุบาลโสธิญา 6 10 1 17 28 3 0 0 31
6 บ้านดอนกลาง 6 4 2 12 21 6 6 0 33
7 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 6 4 1 11 24 10 6 0 40
8 ชุมชนเอื้องก่อนาดี 6 3 2 11 23 5 7 1 35
9 บ้านโพนเพ็ก 6 3 1 10 19 2 1 0 22
10 บ้านเสาเล้า 6 2 4 12 32 5 0 0 37
11 อุเทนวิทยาคาร 6 1 3 10 22 4 4 0 30
12 บ้านคำนกกก 4 3 2 9 22 3 2 1 27
13 บ้านขามเปี้ย 4 3 0 7 18 4 4 0 26
14 บ้านนาหว้า 4 1 3 8 19 2 1 2 22
15 บ้านดงน้อย 4 1 1 6 15 3 3 0 21
16 บ้านพนอม 4 1 1 6 14 4 1 0 19
17 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 4 0 1 5 21 4 3 0 28
18 บ้านดอนปอหนองโอง 3 1 2 6 13 4 1 0 18
19 ชุมชนประสานมิตร 3 1 2 6 13 3 2 0 18
20 บ้านหัวหาด 3 1 1 5 10 0 0 0 10
21 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า 3 1 0 4 4 0 0 0 4
22 ชุมชนบ้านสามผง 3 0 3 6 11 3 5 1 19
23 บ้านหนองซน 3 0 1 4 10 6 0 0 16
24 บ้านขามเตี้ยใหญ่ 3 0 1 4 7 1 1 1 9
25 บ้านภูกระแต 2 6 1 9 20 4 1 0 25
26 ชุมชนไผ่ล้อม 2 4 3 9 19 7 3 0 29
27 ตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 2 4 2 8 9 0 0 0 9
28 บ้านพะทาย 2 3 2 7 7 1 0 0 8
29 บ้านคำแม่นาง 2 2 4 8 17 3 1 0 21
30 บ้านขว้างคลีชูชาติ 2 2 2 6 15 9 1 0 25
31 บ้านข่า 2 2 2 6 15 0 1 1 16
32 บ้านท่าอุเทน 2 2 2 6 11 3 1 0 15
33 บ้านนาเข 2 2 1 5 12 3 1 0 16
34 บ้านหาดกวน 2 1 1 4 12 5 1 0 18
35 บ้านพันห่าวดอนดู่ 2 1 1 4 9 1 5 0 15
36 บ้านดอนเตย 2 0 1 3 8 4 2 0 14
37 บ้านอีอูด 2 0 0 2 7 3 2 0 12
38 บ้านแพงสะพัง 2 0 0 2 6 2 2 0 10
39 บ้านดงวิทยาคาร 2 0 0 2 5 2 0 0 7
40 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 2 0 0 2 4 3 1 0 8
41 ราษฎร์สามัคคี 1 6 6 13 24 10 4 0 38
42 บ้านหาดแพง 1 5 2 8 16 4 2 0 22
43 บ้านหนองเทา 1 5 1 7 23 2 6 0 31
44 บ้านหมูม้น 1 5 1 7 11 3 0 0 14
45 บ้านโพนก่อ 1 3 3 7 30 5 9 0 44
46 บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1 3 3 7 14 3 2 1 19
47 บ้านค้อ 1 3 2 6 17 3 2 0 22
48 บ้านห้วยพระ 1 2 5 8 17 4 4 0 25
49 บ้านป่าหว้าน 1 2 2 5 10 5 3 1 18
50 บ้านนาหัวบ่อ 1 2 1 4 5 1 1 0 7
51 บ้านเวินพระบาท 1 2 0 3 9 3 1 0 13
52 บ้านดอนสมอ 1 2 0 3 9 3 0 1 12
53 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1 1 3 5 14 6 1 0 21
54 บ้านรามราช 1 1 3 5 10 2 1 0 13
55 บ้านโพนบก 1 1 1 3 9 2 3 0 14
56 เพียงหลวง 10 1 1 1 3 5 2 1 0 8
57 บ้านแค 1 1 1 3 5 1 1 0 7
58 บ้านดอนติ้ว 1 1 0 2 10 0 1 1 11
59 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ 1 1 0 2 7 1 0 0 8
60 บ้านชัยมงคล 1 1 0 2 6 5 0 0 11
61 บ้านนาน้อย 1 1 0 2 6 4 1 0 11
62 บ้านหนองดุด 1 0 1 2 7 2 2 0 11
63 บ้านโคกพะธาย 1 0 1 2 5 2 0 0 7
64 บ้านนาผักหมนาหมากแงว 1 0 1 2 5 0 3 0 8
65 บ้านเหล่าพัฒนา 1 0 0 1 6 2 1 0 9
66 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 1 0 0 1 4 1 0 0 5
67 บ้านดง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
68 บ้านตาล 1 0 0 1 3 0 1 1 4
69 บ้านโนนกุง 1 0 0 1 2 3 1 0 6
70 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
71 บ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
72 บ้านนาขมิ้น 0 3 1 4 8 6 0 0 14
73 บ้านนาเต่า 0 3 1 4 8 4 2 0 14
74 บ้านเซียงเซา 0 3 0 3 11 0 1 0 12
75 บ้านนาดีวิทยา 0 2 3 5 13 2 3 1 18
76 บ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 0 2 1 3 6 3 1 0 10
77 บ้านโพนสว่าง 0 1 2 3 5 0 2 0 7
78 บ้านนาทม 0 1 1 2 8 6 1 0 15
79 บ้านบุ่ง 0 1 1 2 5 3 0 0 8
80 บ้านนาโพธิ์ 0 1 1 2 4 3 0 0 7
81 บ้านศรีเวินชัย 0 1 1 2 3 0 1 0 4
82 โพธิ์ไทรทองวิทยา 0 1 1 2 3 0 0 0 3
83 บ้านนาจาน 0 1 0 1 8 1 1 0 10
84 บ้านโคกสะอาด 0 1 0 1 7 2 0 0 9
85 บ้านน้อยนาเหนือ 0 1 0 1 7 0 0 0 7
86 บ้านหนองแวง 0 1 0 1 6 2 3 0 11
87 บ้านนาข่าท่า 0 1 0 1 6 2 2 0 10
88 บ้านสามัคคี 0 1 0 1 5 1 0 0 6
89 บ้านอูนนา 0 1 0 1 3 3 1 0 7
90 บ้านดอนพะธาย 0 1 0 1 3 1 2 0 6
91 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 0 1 0 1 3 1 2 0 6
92 บ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
93 ชุมชนนาพระชัย 0 1 0 1 1 2 0 1 3
94 บ้านนาเพียง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
95 บ้านธาตุ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านโพนตูมหนองแสง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
97 เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
98 บ้านเสียววิทยา 0 0 2 2 9 3 2 0 14
99 บ้านโพน 0 0 2 2 8 1 0 0 9
100 บ้านนาคำ 0 0 2 2 6 2 1 0 9
101 บ้านโคกยาว 0 0 2 2 4 1 0 0 5
102 ชุมชนบ้านไชยบุรี 0 0 1 1 11 1 5 0 17
103 บ้านคำเตย 0 0 1 1 8 5 2 1 15
104 บ้านคำไฮ 0 0 1 1 4 0 1 0 5
105 บ้านหนองท่ม 0 0 1 1 4 0 0 0 4
106 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 0 0 1 1 3 2 0 0 5
107 บ้านท่าแต้ปุ่งแก 0 0 1 1 3 1 0 1 4
108 บ้านอุ่มไผ่ 0 0 1 1 3 0 1 1 4
109 บ้านขามเตี้ยน้อย 0 0 1 1 3 0 1 0 4
110 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
111 บ้านนาหนองหวาย 0 0 1 1 2 1 1 0 4
112 บ้านอูนยางคำ 0 0 1 1 2 1 1 0 4
113 บ้านดอนดู่ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
114 บ้านโพนสวรรค์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
115 บ้านนาหนองบก 0 0 1 1 1 0 1 0 2
116 บ้านนาผักปอด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
117 บ้านนาใน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
118 บ้านงิ้วสร้างแก้ว 0 0 0 0 8 1 3 0 12
119 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 8 1 1 0 10
120 บ้านดอนแดง 0 0 0 0 6 2 2 0 10
121 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 5 6 2 0 13
122 บ้านนาคอย 0 0 0 0 5 4 3 0 12
123 บ้านอ้อวังหมากเห็บ 0 0 0 0 5 3 0 1 8
124 บ้านดอนศาลา 0 0 0 0 5 2 3 0 10
125 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 0 0 0 0 5 1 0 1 6
126 บ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 0 0 0 0 5 1 0 0 6
127 บ้านนากะทืมโนนสะอาด 0 0 0 0 5 1 0 0 6
128 บ้านตาลปากน้ำ 0 0 0 0 4 3 1 0 8
129 บ้านดอนแดง อ.นาหว้า 0 0 0 0 4 0 3 0 7
130 บ้านโพนขาว 0 0 0 0 4 0 0 0 4
131 บ้านต้าย 0 0 0 0 3 3 1 0 7
132 บ้านนากระแต้ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
133 บ้านนาข่าคำพอก 0 0 0 0 3 1 0 0 4
134 บ้านนาดีหัวภู 0 0 0 0 3 0 2 0 5
135 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
136 บ้านดงขวาง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
137 บ้านนาโดโพธิ์ศรี 0 0 0 0 2 4 0 0 6
138 บ้านท่าจำปา 0 0 0 0 2 2 2 0 6
139 บ้านนาพระโนนห้วยแคน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
140 บ้านดอนมะจ่าง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
141 บ้านเหล่า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
142 บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
143 บ้านนานอ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
144 บ้านไชยศรี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
145 บ้านจอมศรี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
146 บ้านท่าพันโฮง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
147 บ้านท่าเรือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
148 บ้านบงคำ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
149 บ้านวังโพธิ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
150 ไตรราษฎร์วิทยาคาร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
151 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
152 บ้านแก้วปัดโป่ง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
153 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
154 บ้านนาเดื่อ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
155 บ้านนาชุมใหม่นิรมิต 0 0 0 0 1 1 2 0 4
156 บ้านม่วงนาสีดา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
157 บ้านอ้วน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
158 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
159 บ้านปฏิรูป 0 0 0 0 1 1 0 0 2
160 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
161 ศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
162 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 0 0 0 0 1 0 1 0 2
163 บ้านดอนสะฝาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านหนองนางเลิง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านโคกศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
168 บ้านเหล่าหนาด 0 0 0 0 0 2 1 0 3
169 บ้านยางงอย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
170 บ้านโพนแดง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
171 บ้านเหล่าส้มป่อย 0 0 0 0 0 1 2 0 3
172 ตชด.บ้านนาสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านโคกสายทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านกุดน้ำใส 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านนางัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 ประชาสนธิ์นุสรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านคำสว่าง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
178 บ้านเสียวสงคราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
179 บ้านดอนแดงดอนดู่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 หนองบาท้าว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 186 170 153 509 1,284 369 217 22 1,870