สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนนางัว 13 10 2 25 49 19 6 2 74
2 อนุบาลบ้านแพง 12 5 4 21 31 8 1 0 40
3 บ้านโพนจาน 11 6 10 27 34 6 5 0 45
4 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 8 4 11 23 37 4 4 0 45
5 บ้านเสาเล้า 8 4 5 17 38 5 0 0 43
6 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 7 4 3 14 28 11 7 0 46
7 บ้านดอนกลาง 7 4 3 14 25 6 6 0 37
8 อนุบาลโสธิญา 6 10 1 17 28 3 0 0 31
9 ชุมชนเอื้องก่อนาดี 6 3 2 11 23 5 7 1 35
10 บ้านโพนเพ็ก 6 3 1 10 20 2 1 0 23
11 อุเทนวิทยาคาร 6 1 3 10 22 4 4 0 30
12 บ้านดงน้อย 6 1 1 8 18 4 3 0 25
13 บ้านขามเปี้ย 5 4 2 11 23 4 4 0 31
14 ชุมชนประสานมิตร 5 1 2 8 15 3 2 0 20
15 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 5 0 1 6 23 4 4 0 31
16 ราษฎร์สามัคคี 4 9 7 20 31 10 4 0 45
17 บ้านคำนกกก 4 4 4 12 25 6 2 1 33
18 ตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 4 4 2 10 11 0 0 0 11
19 บ้านห้วยพระ 4 2 7 13 22 4 5 0 31
20 บ้านดอนปอหนองโอง 4 2 2 8 15 4 1 0 20
21 บ้านนาหว้า 4 1 3 8 21 4 2 2 27
22 บ้านพนอม 4 1 1 6 15 4 1 0 20
23 บ้านหนองซน 4 0 2 6 13 7 0 0 20
24 บ้านภูกระแต 3 7 1 11 22 4 1 0 27
25 บ้านพะทาย 3 4 2 9 11 1 0 0 12
26 บ้านข่า 3 3 3 9 20 1 1 1 22
27 บ้านคำแม่นาง 3 2 4 9 18 3 1 0 22
28 ชุมชนบ้านสามผง 3 1 3 7 14 4 5 1 23
29 บ้านหาดกวน 3 1 1 5 13 5 1 0 19
30 บ้านอีอูด 3 1 1 5 10 3 2 0 15
31 บ้านหัวหาด 3 1 1 5 10 0 0 0 10
32 บ้านดอนศาลา 3 1 0 4 12 3 3 0 18
33 บ้านแพงสะพัง 3 1 0 4 10 2 2 0 14
34 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า 3 1 0 4 4 0 0 0 4
35 บ้านขามเตี้ยใหญ่ 3 0 1 4 7 1 1 1 9
36 บ้านบงคำ 3 0 1 4 6 1 0 0 7
37 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 3 0 0 3 5 3 1 0 9
38 ชุมชนไผ่ล้อม 2 4 3 9 19 7 3 0 29
39 บ้านนาเต่า 2 4 1 7 12 4 2 0 18
40 บ้านขว้างคลีชูชาติ 2 3 2 7 17 9 2 0 28
41 บ้านท่าอุเทน 2 3 2 7 13 3 1 0 17
42 บ้านเวินพระบาท 2 3 0 5 13 3 1 0 17
43 บ้านนาเข 2 2 1 5 12 3 1 0 16
44 บ้านพันห่าวดอนดู่ 2 2 1 5 10 1 6 0 17
45 บ้านโพนบก 2 1 1 4 10 3 3 0 16
46 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ 2 1 1 4 10 1 0 0 11
47 บ้านชัยมงคล 2 1 0 3 7 5 0 0 12
48 บ้านนาน้อย 2 1 0 3 7 4 1 0 12
49 บ้านดงวิทยาคาร 2 1 0 3 6 2 2 0 10
50 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 2 0 1 3 9 2 0 1 11
51 บ้านดอนเตย 2 0 1 3 8 4 2 0 14
52 บ้านเหล่าพัฒนา 2 0 0 2 7 2 3 0 12
53 บ้านหาดแพง 1 5 2 8 16 4 3 0 23
54 บ้านหนองเทา 1 5 1 7 23 2 6 0 31
55 บ้านหมูม้น 1 5 1 7 11 3 0 0 14
56 บ้านโพนก่อ 1 4 4 9 35 5 9 0 49
57 บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1 4 3 8 15 3 2 1 20
58 บ้านค้อ 1 4 2 7 18 4 3 0 25
59 บ้านนาดีวิทยา 1 2 3 6 14 3 3 1 20
60 บ้านป่าหว้าน 1 2 3 6 11 5 3 1 19
61 บ้านนาหัวบ่อ 1 2 1 4 5 1 1 0 7
62 บ้านดอนสมอ 1 2 0 3 9 3 0 1 12
63 บ้านรามราช 1 1 4 6 11 2 1 0 14
64 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1 1 3 5 14 6 1 0 21
65 บ้านบุ่ง 1 1 1 3 6 4 1 0 11
66 เพียงหลวง 10 1 1 1 3 5 2 1 0 8
67 บ้านแค 1 1 1 3 5 1 1 0 7
68 บ้านดอนติ้ว 1 1 0 2 12 0 1 1 13
69 บ้านนาจาน 1 1 0 2 10 1 1 0 12
70 บ้านหนองดุด 1 0 1 2 7 2 2 0 11
71 บ้านโคกพะธาย 1 0 1 2 5 2 0 0 7
72 บ้านนาผักหมนาหมากแงว 1 0 1 2 5 0 3 0 8
73 บ้านโนนกุง 1 0 1 2 3 4 1 0 8
74 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 1 0 0 1 4 1 0 0 5
75 บ้านดง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
76 บ้านตาล 1 0 0 1 3 0 1 1 4
77 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
78 บ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
79 บ้านเซียงเซา 0 4 0 4 13 0 1 0 14
80 บ้านนาขมิ้น 0 3 1 4 8 6 0 0 14
81 บ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 0 2 1 3 7 4 2 0 13
82 บ้านนาโพธิ์ 0 2 1 3 5 3 0 0 8
83 บ้านโพนสว่าง 0 1 2 3 5 0 2 0 7
84 บ้านน้อยนาเหนือ 0 1 1 2 11 0 0 0 11
85 บ้านนาทม 0 1 1 2 8 6 1 0 15
86 บ้านนาข่าท่า 0 1 1 2 7 2 2 0 11
87 บ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 0 1 1 2 4 0 0 0 4
88 บ้านศรีเวินชัย 0 1 1 2 3 0 1 0 4
89 โพธิ์ไทรทองวิทยา 0 1 1 2 3 0 0 0 3
90 บ้านงิ้วสร้างแก้ว 0 1 0 1 10 2 4 0 16
91 บ้านสามัคคี 0 1 0 1 8 1 1 0 10
92 บ้านโคกสะอาด 0 1 0 1 7 3 0 0 10
93 บ้านหนองแวง 0 1 0 1 6 2 3 0 11
94 บ้านดอนพะธาย 0 1 0 1 4 1 2 0 7
95 บ้านนากระแต้ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
96 บ้านอูนนา 0 1 0 1 3 3 1 0 7
97 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 0 1 0 1 3 1 2 0 6
98 บ้านปฏิรูป 0 1 0 1 3 1 0 0 4
99 ชุมชนนาพระชัย 0 1 0 1 2 3 0 1 5
100 บ้านนาชุมใหม่นิรมิต 0 1 0 1 2 1 2 0 5
101 บ้านโพนตูมหนองแสง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
102 บ้านนาเพียง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
103 บ้านคำสว่าง 0 1 0 1 1 0 2 0 3
104 บ้านธาตุ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
105 เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
106 บ้านโพน 0 0 3 3 9 2 1 0 12
107 บ้านเสียววิทยา 0 0 2 2 9 3 2 0 14
108 บ้านนาคำ 0 0 2 2 6 2 1 0 9
109 บ้านโคกยาว 0 0 2 2 4 1 0 0 5
110 บ้านดอนดู่ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
111 ชุมชนบ้านไชยบุรี 0 0 1 1 14 1 5 0 20
112 บ้านคำเตย 0 0 1 1 9 5 2 1 16
113 บ้านนากะทืมโนนสะอาด 0 0 1 1 7 1 0 0 8
114 บ้านนาคอย 0 0 1 1 6 4 3 0 13
115 บ้านโพนขาว 0 0 1 1 5 0 1 0 6
116 บ้านต้าย 0 0 1 1 4 4 1 0 9
117 บ้านท่าแต้ปุ่งแก 0 0 1 1 4 1 0 1 5
118 บ้านขามเตี้ยน้อย 0 0 1 1 4 0 1 0 5
119 บ้านคำไฮ 0 0 1 1 4 0 1 0 5
120 บ้านหนองท่ม 0 0 1 1 4 0 0 0 4
121 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 0 0 1 1 3 2 0 0 5
122 บ้านอุ่มไผ่ 0 0 1 1 3 0 1 1 4
123 บ้านนาหนองหวาย 0 0 1 1 2 3 1 0 6
124 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
125 บ้านอูนยางคำ 0 0 1 1 2 1 1 0 4
126 บ้านโพนสวรรค์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
127 บ้านนาหนองบก 0 0 1 1 1 0 1 0 2
128 บ้านนาผักปอด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
129 บ้านนาใน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
130 บ้านดงหนองบัว 0 0 1 1 0 1 0 0 1
131 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 8 1 1 0 10
132 บ้านดอนแดง 0 0 0 0 6 2 2 0 10
133 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 5 6 2 0 13
134 บ้านอ้อวังหมากเห็บ 0 0 0 0 5 3 0 1 8
135 บ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 0 0 0 0 5 1 0 0 6
136 บ้านตาลปากน้ำ 0 0 0 0 4 3 1 0 8
137 บ้านเหล่า 0 0 0 0 4 1 1 0 6
138 บ้านดอนแดง อ.นาหว้า 0 0 0 0 4 0 3 0 7
139 บ้านดอนมะจ่าง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
140 บ้านนาข่าคำพอก 0 0 0 0 3 1 0 0 4
141 บ้านนาดีหัวภู 0 0 0 0 3 0 2 0 5
142 บ้านนานอ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
143 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
144 บ้านดงขวาง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
145 ไตรราษฎร์วิทยาคาร 0 0 0 0 3 0 0 0 3
146 บ้านนาโดโพธิ์ศรี 0 0 0 0 2 4 0 0 6
147 บ้านท่าจำปา 0 0 0 0 2 2 2 0 6
148 บ้านนาพระโนนห้วยแคน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
149 บ้านท่าเรือ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
150 บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
151 บ้านไชยศรี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
152 บ้านจอมศรี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
153 บ้านดอนยางทุ่งน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
154 บ้านท่าพันโฮง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
155 บ้านวังโพธิ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
156 บ้านนาเดื่อ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
157 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
158 บ้านแก้วปัดโป่ง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
159 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
160 บ้านม่วงนาสีดา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
161 บ้านอ้วน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
162 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
163 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
164 ศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
165 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 0 0 0 0 1 0 1 0 2
166 บ้านดอนสะฝาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองนางเลิง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านโคกศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
171 บ้านเหล่าหนาด 0 0 0 0 0 2 2 0 4
172 บ้านยางงอย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
173 บ้านโพนแดง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
174 บ้านเหล่าส้มป่อย 0 0 0 0 0 1 2 0 3
175 ตชด.บ้านนาสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านดอนแดงดอนดู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านโคกสายทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านกุดน้ำใส 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านนางัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 ประชาสนธิ์นุสรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านเสียวสงคราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
182 บ้านน้อยทวย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 หนองบาท้าว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 241 208 187 636 1,479 403 237 22 2,119