สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนนางัว 39 17 6 2 62
2 บ้านเสาเล้า 32 5 0 0 37
3 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 32 3 4 0 39
4 อนุบาลบ้านแพง 30 8 1 0 39
5 บ้านโพนก่อ 30 5 9 0 44
6 อนุบาลโสธิญา 28 3 0 0 31
7 บ้านโพนจาน 26 5 5 0 36
8 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 24 10 6 0 40
9 ราษฎร์สามัคคี 24 10 4 0 38
10 ชุมชนเอื้องก่อนาดี 23 5 7 1 35
11 บ้านหนองเทา 23 2 6 0 31
12 อุเทนวิทยาคาร 22 4 4 0 30
13 บ้านคำนกกก 22 3 2 1 27
14 บ้านดอนกลาง 21 6 6 0 33
15 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 21 4 3 0 28
16 บ้านภูกระแต 20 4 1 0 25
17 ชุมชนไผ่ล้อม 19 7 3 0 29
18 บ้านนาหว้า 19 2 1 2 22
19 บ้านโพนเพ็ก 19 2 1 0 22
20 บ้านขามเปี้ย 18 4 4 0 26
21 บ้านห้วยพระ 17 4 4 0 25
22 บ้านค้อ 17 3 2 0 22
23 บ้านคำแม่นาง 17 3 1 0 21
24 บ้านหาดแพง 16 4 2 0 22
25 บ้านขว้างคลีชูชาติ 15 9 1 0 25
26 บ้านดงน้อย 15 3 3 0 21
27 บ้านข่า 15 0 1 1 16
28 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ 14 6 1 0 21
29 บ้านพนอม 14 4 1 0 19
30 บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 14 3 2 1 19
31 บ้านดอนปอหนองโอง 13 4 1 0 18
32 ชุมชนประสานมิตร 13 3 2 0 18
33 บ้านนาดีวิทยา 13 2 3 1 18
34 บ้านหาดกวน 12 5 1 0 18
35 บ้านนาเข 12 3 1 0 16
36 ชุมชนบ้านสามผง 11 3 5 1 19
37 บ้านท่าอุเทน 11 3 1 0 15
38 บ้านหมูม้น 11 3 0 0 14
39 ชุมชนบ้านไชยบุรี 11 1 5 0 17
40 บ้านเซียงเซา 11 0 1 0 12
41 บ้านหนองซน 10 6 0 0 16
42 บ้านป่าหว้าน 10 5 3 1 18
43 บ้านรามราช 10 2 1 0 13
44 บ้านดอนติ้ว 10 0 1 1 11
45 บ้านหัวหาด 10 0 0 0 10
46 บ้านเสียววิทยา 9 3 2 0 14
47 บ้านเวินพระบาท 9 3 1 0 13
48 บ้านดอนสมอ 9 3 0 1 12
49 บ้านโพนบก 9 2 3 0 14
50 บ้านพันห่าวดอนดู่ 9 1 5 0 15
51 ตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 9 0 0 0 9
52 บ้านนาทม 8 6 1 0 15
53 บ้านนาขมิ้น 8 6 0 0 14
54 บ้านคำเตย 8 5 2 1 15
55 บ้านดอนเตย 8 4 2 0 14
56 บ้านนาเต่า 8 4 2 0 14
57 บ้านงิ้วสร้างแก้ว 8 1 3 0 12
58 บ้านนาจาน 8 1 1 0 10
59 บ้านโพนงาม 8 1 1 0 10
60 บ้านโพน 8 1 0 0 9
61 บ้านอีอูด 7 3 2 0 12
62 บ้านหนองดุด 7 2 2 0 11
63 บ้านโคกสะอาด 7 2 0 0 9
64 บ้านขามเตี้ยใหญ่ 7 1 1 1 9
65 บ้านพะทาย 7 1 0 0 8
66 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ 7 1 0 0 8
67 บ้านน้อยนาเหนือ 7 0 0 0 7
68 บ้านชัยมงคล 6 5 0 0 11
69 บ้านนาน้อย 6 4 1 0 11
70 บ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 6 3 1 0 10
71 บ้านหนองแวง 6 2 3 0 11
72 บ้านแพงสะพัง 6 2 2 0 10
73 บ้านนาข่าท่า 6 2 2 0 10
74 บ้านดอนแดง 6 2 2 0 10
75 บ้านเหล่าพัฒนา 6 2 1 0 9
76 บ้านนาคำ 6 2 1 0 9
77 บ้านหนองผือ 5 6 2 0 13
78 บ้านนาคอย 5 4 3 0 12
79 บ้านอ้อวังหมากเห็บ 5 3 0 1 8
80 บ้านบุ่ง 5 3 0 0 8
81 บ้านดอนศาลา 5 2 3 0 10
82 เพียงหลวง 10 5 2 1 0 8
83 บ้านดงวิทยาคาร 5 2 0 0 7
84 บ้านโคกพะธาย 5 2 0 0 7
85 บ้านนาหัวบ่อ 5 1 1 0 7
86 บ้านแค 5 1 1 0 7
87 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 5 1 0 1 6
88 บ้านสามัคคี 5 1 0 0 6
89 บ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 5 1 0 0 6
90 บ้านนากะทืมโนนสะอาด 5 1 0 0 6
91 บ้านนาผักหมนาหมากแงว 5 0 3 0 8
92 บ้านโพนสว่าง 5 0 2 0 7
93 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 4 3 1 0 8
94 บ้านตาลปากน้ำ 4 3 1 0 8
95 บ้านนาโพธิ์ 4 3 0 0 7
96 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 4 1 0 0 5
97 บ้านโคกยาว 4 1 0 0 5
98 บ้านดอนแดง อ.นาหว้า 4 0 3 0 7
99 บ้านคำไฮ 4 0 1 0 5
100 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า 4 0 0 0 4
101 บ้านหนองท่ม 4 0 0 0 4
102 บ้านโพนขาว 4 0 0 0 4
103 บ้านอูนนา 3 3 1 0 7
104 บ้านต้าย 3 3 1 0 7
105 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 3 2 0 0 5
106 บ้านดอนพะธาย 3 1 2 0 6
107 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 3 1 2 0 6
108 บ้านดง 3 1 1 0 5
109 บ้านท่าแต้ปุ่งแก 3 1 0 1 4
110 บ้านนากระแต้ 3 1 0 0 4
111 บ้านนาข่าคำพอก 3 1 0 0 4
112 บ้านนาดีหัวภู 3 0 2 0 5
113 บ้านตาล 3 0 1 1 4
114 บ้านอุ่มไผ่ 3 0 1 1 4
115 บ้านศรีเวินชัย 3 0 1 0 4
116 บ้านขามเตี้ยน้อย 3 0 1 0 4
117 โพธิ์ไทรทองวิทยา 3 0 0 0 3
118 บ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 3 0 0 0 3
119 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ 3 0 0 0 3
120 บ้านดงขวาง 3 0 0 0 3
121 บ้านนาโดโพธิ์ศรี 2 4 0 0 6
122 บ้านโนนกุง 2 3 1 0 6
123 บ้านท่าจำปา 2 2 2 0 6
124 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 2 2 0 0 4
125 บ้านนาหนองหวาย 2 1 1 0 4
126 บ้านอูนยางคำ 2 1 1 0 4
127 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 2 1 0 0 3
128 บ้านนาพระโนนห้วยแคน 2 1 0 0 3
129 บ้านดอนมะจ่าง 2 1 0 0 3
130 บ้านเหล่า 2 1 0 0 3
131 บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 2 0 1 0 3
132 บ้านนานอ 2 0 1 0 3
133 บ้านไชยศรี 2 0 1 0 3
134 บ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 2 0 0 0 2
135 บ้านดอนดู่ 2 0 0 0 2
136 บ้านจอมศรี 2 0 0 0 2
137 บ้านท่าพันโฮง 2 0 0 0 2
138 บ้านท่าเรือ 2 0 0 0 2
139 บ้านบงคำ 2 0 0 0 2
140 บ้านวังโพธิ์ 2 0 0 0 2
141 ไตรราษฎร์วิทยาคาร 2 0 0 0 2
142 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 1 3 0 0 4
143 บ้านแก้วปัดโป่ง 1 2 2 0 5
144 บ้านโพนทอง 1 2 1 0 4
145 บ้านนาเดื่อ 1 2 1 0 4
146 ชุมชนนาพระชัย 1 2 0 1 3
147 บ้านนาชุมใหม่นิรมิต 1 1 2 0 4
148 บ้านม่วงนาสีดา 1 1 1 0 3
149 บ้านอ้วน 1 1 1 0 3
150 บ้านนาเพียง 1 1 0 0 2
151 บ้านโพนสวรรค์ 1 1 0 0 2
152 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 1 1 0 0 2
153 บ้านปฏิรูป 1 1 0 0 2
154 บ้านหนองบัว 1 1 0 0 2
155 ศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 1 0 2 0 3
156 บ้านนาหนองบก 1 0 1 0 2
157 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 1 0 1 0 2
158 บ้านธาตุ 1 0 0 0 1
159 บ้านโพนตูมหนองแสง 1 0 0 0 1
160 เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 0 0 0 1
161 บ้านนาผักปอด 1 0 0 0 1
162 บ้านนาใน 1 0 0 0 1
163 บ้านดอนสะฝาง 1 0 0 0 1
164 บ้านหนองนางเลิง 1 0 0 0 1
165 บ้านหนองสาหร่าย 1 0 0 0 1
166 บ้านโคกศรี 1 0 0 0 1
167 บ้านโคกสว่าง 0 3 0 0 3
168 บ้านเหล่าหนาด 0 2 1 0 3
169 บ้านยางงอย 0 2 0 0 2
170 บ้านโพนแดง 0 2 0 0 2
171 บ้านเหล่าส้มป่อย 0 1 2 0 3
172 ตชด.บ้านนาสามัคคี 0 1 0 0 1
173 บ้านโคกสายทอง 0 1 0 0 1
174 บ้านกุดน้ำใส 0 1 0 0 1
175 บ้านนางัว 0 1 0 0 1
176 ประชาสนธิ์นุสรณ์ 0 1 0 0 1
177 บ้านคำสว่าง 0 0 2 0 2
178 บ้านเสียวสงคราม 0 0 0 1 0
179 บ้านดอนแดงดอนดู่ 0 0 0 0 0
180 หนองบาท้าว 0 0 0 0 0
รวม 1,284 369 217 22 1,892