สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนนางัว 49 19 6 2 74
2 บ้านเสาเล้า 38 5 0 0 43
3 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 37 4 4 0 45
4 บ้านโพนก่อ 35 5 9 0 49
5 บ้านโพนจาน 34 6 5 0 45
6 ราษฎร์สามัคคี 31 10 4 0 45
7 อนุบาลบ้านแพง 31 8 1 0 40
8 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 28 11 7 0 46
9 อนุบาลโสธิญา 28 3 0 0 31
10 บ้านดอนกลาง 25 6 6 0 37
11 บ้านคำนกกก 25 6 2 1 33
12 ชุมชนเอื้องก่อนาดี 23 5 7 1 35
13 บ้านขามเปี้ย 23 4 4 0 31
14 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 23 4 4 0 31
15 บ้านหนองเทา 23 2 6 0 31
16 บ้านห้วยพระ 22 4 5 0 31
17 อุเทนวิทยาคาร 22 4 4 0 30
18 บ้านภูกระแต 22 4 1 0 27
19 บ้านนาหว้า 21 4 2 2 27
20 บ้านโพนเพ็ก 20 2 1 0 23
21 บ้านข่า 20 1 1 1 22
22 ชุมชนไผ่ล้อม 19 7 3 0 29
23 บ้านดงน้อย 18 4 3 0 25
24 บ้านค้อ 18 4 3 0 25
25 บ้านคำแม่นาง 18 3 1 0 22
26 บ้านขว้างคลีชูชาติ 17 9 2 0 28
27 บ้านหาดแพง 16 4 3 0 23
28 บ้านดอนปอหนองโอง 15 4 1 0 20
29 บ้านพนอม 15 4 1 0 20
30 บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 15 3 2 1 20
31 ชุมชนประสานมิตร 15 3 2 0 20
32 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ 14 6 1 0 21
33 ชุมชนบ้านสามผง 14 4 5 1 23
34 บ้านนาดีวิทยา 14 3 3 1 20
35 ชุมชนบ้านไชยบุรี 14 1 5 0 20
36 บ้านหนองซน 13 7 0 0 20
37 บ้านหาดกวน 13 5 1 0 19
38 บ้านท่าอุเทน 13 3 1 0 17
39 บ้านเวินพระบาท 13 3 1 0 17
40 บ้านเซียงเซา 13 0 1 0 14
41 บ้านนาเต่า 12 4 2 0 18
42 บ้านดอนศาลา 12 3 3 0 18
43 บ้านนาเข 12 3 1 0 16
44 บ้านดอนติ้ว 12 0 1 1 13
45 บ้านป่าหว้าน 11 5 3 1 19
46 บ้านหมูม้น 11 3 0 0 14
47 บ้านรามราช 11 2 1 0 14
48 บ้านพะทาย 11 1 0 0 12
49 ตชด.ชูทิศวิทยา(บ้านน้อยลวงมอง) 11 0 0 0 11
50 บ้านน้อยนาเหนือ 11 0 0 0 11
51 บ้านโพนบก 10 3 3 0 16
52 บ้านอีอูด 10 3 2 0 15
53 บ้านงิ้วสร้างแก้ว 10 2 4 0 16
54 บ้านแพงสะพัง 10 2 2 0 14
55 บ้านพันห่าวดอนดู่ 10 1 6 0 17
56 บ้านนาจาน 10 1 1 0 12
57 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ 10 1 0 0 11
58 บ้านหัวหาด 10 0 0 0 10
59 บ้านคำเตย 9 5 2 1 16
60 บ้านเสียววิทยา 9 3 2 0 14
61 บ้านดอนสมอ 9 3 0 1 12
62 บ้านโพน 9 2 1 0 12
63 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 9 2 0 1 11
64 บ้านนาทม 8 6 1 0 15
65 บ้านนาขมิ้น 8 6 0 0 14
66 บ้านดอนเตย 8 4 2 0 14
67 บ้านสามัคคี 8 1 1 0 10
68 บ้านโพนงาม 8 1 1 0 10
69 บ้านชัยมงคล 7 5 0 0 12
70 บ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 7 4 2 0 13
71 บ้านนาน้อย 7 4 1 0 12
72 บ้านโคกสะอาด 7 3 0 0 10
73 บ้านเหล่าพัฒนา 7 2 3 0 12
74 บ้านหนองดุด 7 2 2 0 11
75 บ้านนาข่าท่า 7 2 2 0 11
76 บ้านขามเตี้ยใหญ่ 7 1 1 1 9
77 บ้านนากะทืมโนนสะอาด 7 1 0 0 8
78 บ้านนาคอย 6 4 3 0 13
79 บ้านบุ่ง 6 4 1 0 11
80 บ้านหนองแวง 6 2 3 0 11
81 บ้านดงวิทยาคาร 6 2 2 0 10
82 บ้านดอนแดง 6 2 2 0 10
83 บ้านนาคำ 6 2 1 0 9
84 บ้านบงคำ 6 1 0 0 7
85 บ้านหนองผือ 5 6 2 0 13
86 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 5 3 1 0 9
87 บ้านอ้อวังหมากเห็บ 5 3 0 1 8
88 บ้านนาโพธิ์ 5 3 0 0 8
89 เพียงหลวง 10 5 2 1 0 8
90 บ้านโคกพะธาย 5 2 0 0 7
91 บ้านนาหัวบ่อ 5 1 1 0 7
92 บ้านแค 5 1 1 0 7
93 บ้านนาโพธิ์ (บ้านแพง) 5 1 0 0 6
94 บ้านนาผักหมนาหมากแงว 5 0 3 0 8
95 บ้านโพนสว่าง 5 0 2 0 7
96 บ้านโพนขาว 5 0 1 0 6
97 บ้านต้าย 4 4 1 0 9
98 บ้านตาลปากน้ำ 4 3 1 0 8
99 บ้านดอนพะธาย 4 1 2 0 7
100 บ้านเหล่า 4 1 1 0 6
101 บ้านท่าแต้ปุ่งแก 4 1 0 1 5
102 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 4 1 0 0 5
103 บ้านนากระแต้ 4 1 0 0 5
104 บ้านโคกยาว 4 1 0 0 5
105 บ้านดอนแดง อ.นาหว้า 4 0 3 0 7
106 บ้านขามเตี้ยน้อย 4 0 1 0 5
107 บ้านคำไฮ 4 0 1 0 5
108 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า 4 0 0 0 4
109 บ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) 4 0 0 0 4
110 บ้านหนองท่ม 4 0 0 0 4
111 บ้านโนนกุง 3 4 1 0 8
112 บ้านอูนนา 3 3 1 0 7
113 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 3 2 0 0 5
114 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 3 1 2 0 6
115 บ้านดง 3 1 1 0 5
116 บ้านปฏิรูป 3 1 0 0 4
117 บ้านดอนมะจ่าง 3 1 0 0 4
118 บ้านนาข่าคำพอก 3 1 0 0 4
119 บ้านนาดีหัวภู 3 0 2 0 5
120 บ้านตาล 3 0 1 1 4
121 บ้านอุ่มไผ่ 3 0 1 1 4
122 บ้านศรีเวินชัย 3 0 1 0 4
123 บ้านนานอ 3 0 1 0 4
124 โพธิ์ไทรทองวิทยา 3 0 0 0 3
125 บ้านดอนดู่ 3 0 0 0 3
126 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ 3 0 0 0 3
127 บ้านดงขวาง 3 0 0 0 3
128 ไตรราษฎร์วิทยาคาร 3 0 0 0 3
129 บ้านนาโดโพธิ์ศรี 2 4 0 0 6
130 บ้านนาหนองหวาย 2 3 1 0 6
131 ชุมชนนาพระชัย 2 3 0 1 5
132 บ้านท่าจำปา 2 2 2 0 6
133 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 2 2 0 0 4
134 บ้านนาชุมใหม่นิรมิต 2 1 2 0 5
135 บ้านอูนยางคำ 2 1 1 0 4
136 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 2 1 0 0 3
137 บ้านนาพระโนนห้วยแคน 2 1 0 0 3
138 บ้านท่าเรือ 2 1 0 0 3
139 บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 2 0 1 0 3
140 บ้านไชยศรี 2 0 1 0 3
141 บ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ 2 0 0 0 2
142 บ้านโพนตูมหนองแสง 2 0 0 0 2
143 บ้านจอมศรี 2 0 0 0 2
144 บ้านดอนยางทุ่งน้อย 2 0 0 0 2
145 บ้านท่าพันโฮง 2 0 0 0 2
146 บ้านวังโพธิ์ 2 0 0 0 2
147 บ้านนาเดื่อ 1 3 1 0 5
148 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 1 3 0 0 4
149 บ้านแก้วปัดโป่ง 1 2 2 0 5
150 บ้านโพนทอง 1 2 1 0 4
151 บ้านม่วงนาสีดา 1 1 1 0 3
152 บ้านอ้วน 1 1 1 0 3
153 บ้านนาเพียง 1 1 0 0 2
154 บ้านโพนสวรรค์ 1 1 0 0 2
155 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 1 1 0 0 2
156 บ้านหนองบัว 1 1 0 0 2
157 บ้านคำสว่าง 1 0 2 0 3
158 ศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม 1 0 2 0 3
159 บ้านนาหนองบก 1 0 1 0 2
160 ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 1 0 1 0 2
161 บ้านธาตุ 1 0 0 0 1
162 เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1 0 0 0 1
163 บ้านนาผักปอด 1 0 0 0 1
164 บ้านนาใน 1 0 0 0 1
165 บ้านดอนสะฝาง 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองนางเลิง 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองสาหร่าย 1 0 0 0 1
168 บ้านโคกศรี 1 0 0 0 1
169 บ้านโคกสว่าง 0 3 0 0 3
170 บ้านเหล่าหนาด 0 2 2 0 4
171 บ้านยางงอย 0 2 0 0 2
172 บ้านโพนแดง 0 2 0 0 2
173 บ้านเหล่าส้มป่อย 0 1 2 0 3
174 บ้านดงหนองบัว 0 1 0 0 1
175 ตชด.บ้านนาสามัคคี 0 1 0 0 1
176 บ้านดอนแดงดอนดู่ 0 1 0 0 1
177 บ้านโคกสายทอง 0 1 0 0 1
178 บ้านกุดน้ำใส 0 1 0 0 1
179 บ้านนางัว 0 1 0 0 1
180 ประชาสนธิ์นุสรณ์ 0 1 0 0 1
181 บ้านเสียวสงคราม 0 0 0 1 0
182 บ้านน้อยทวย 0 0 0 0 0
183 หนองบาท้าว 0 0 0 0 0
รวม 1,479 403 237 22 2,119