ข้อกำหนดเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   สาระดนตรี นาฏศิลป์ และกิจกรรมพื้นบ้าน (แก้ไข)

 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67  ระดับเขตพื้นที่ สพป.นม.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   สาระดนตรี นาฏศิลป์ และกิจกรรมพื้นบ้าน
***เวลาการแข่งขันทุกรายการอาจคลาดเคลื่อนจากกำหนดการได้ เนื่องจาก เป็นการแข่งขันทีละคน/วง/ทีม*** รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


/ckfinder/userfiles/files/agreementedit.doc

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

/ckfinder/userfiles/files/agreementscience.docx

 
วันอาทิตย์ ที่ 08 ตุลาคม 2560 เวลา 23:09 น.