ลิงค์เข้าเว็บไซต์ ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป นม 1


URL
http://esan67.sillapa.net/sp-nma1/

ภาพ logo 


เมื่อต้องการส่งข้อมูลนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ให้กรอกรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน (ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือกลุ่มที่สังกัด)และกรอกรหัสป้องกัน ดังรูปด้านล่าง  เพื่อเข้าไปทำรายการ

วันอาทิตย์ ที่ 01 ตุลาคม 2560 เวลา 01:30 น.