สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 วัดสระแก้ว 25 12 7 44
2 อนุบาลนครราชสีมา 17 15 13 45
3 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 17 5 5 27
4 สุขานารี 15 12 15 42
5 เมืองนครราชสีมา 14 10 9 33
6 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 10 6 4 20
7 บ้านจอหอ 8 3 3 14
8 บ้านพลจลก 7 5 4 16
9 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 5 2 6 13
10 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 5 2 1 8
11 สวนหม่อน 4 3 6 13
12 บ้านหนองม้า 4 3 0 7
13 ประชาสามัคคี 4 1 3 8
14 บ้านภูเขาลาด 4 0 0 4
15 บ้านดอนหวาย 4 0 0 4
16 บ้านสะพาน 3 3 4 10
17 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 3 2 3 8
18 ดอนท้าววิทยา 3 2 2 7
19 ไตรคามสามัคคี 3 2 1 6
20 บ้านกระถินหนองเครือชุด 3 2 0 5
21 บ้านโคกสูง 3 2 0 5
22 บ้านบึงตะโก 3 0 0 3
23 ตำบลบ้านโพธิ์ 2 5 0 7
24 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 2 4 4 10
25 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 2 2 3 7
26 อ่างห้วยยาง 2 2 2 6
27 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 2 2 1 5
28 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 2 1 2 5
29 บ้านหลุมข้าว 2 1 1 4
30 วัดบ้านหนองบัวศาลา 2 1 1 4
31 บ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 2 1 1 4
32 มารีย์วิทยา 2 1 0 3
33 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา 2 0 0 2
34 บ้านทับช้าง 2 0 0 2
35 บ้านเสลาถั่วแปบ 2 0 0 2
36 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 5 2 8
37 บ้านเหล่าพิทยาคม 1 5 1 7
38 บ้านหนองตาคง 1 3 1 5
39 โพธารามพิทยาคม 1 3 1 5
40 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 1 3 0 4
41 บ้านหนองไข่น้ำ 1 2 4 7
42 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1 2 4 7
43 บ้านหลักร้อย 1 2 3 6
44 ชลประทานสงเคราะห์ 1 2 3 6
45 เสนานุเคราะห์ 1 2 1 4
46 บ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 1 2 0 3
47 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 1 1 2 4
48 กันเกราพิทยาคม 1 1 1 3
49 บ้านดอนชมพู 1 1 1 3
50 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 1 1 1 3
51 บ้านหัวทะเล 1 1 0 2
52 เปลาะปลอเมืองที 1 1 0 2
53 บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 1 1 0 2
54 บ้านบิง 1 1 0 2
55 บ้านดอนขวาง 1 1 0 2
56 อัสสัมชัญนครราชสีมา 1 1 0 2
57 ไตรมิตรวิทยา 1 0 2 3
58 วัดบ้านด่านคนคบ 1 0 1 2
59 บ้านหนองนา 1 0 1 2
60 บ้านคล้าโนนคราม 1 0 0 1
61 บึงสาลี 1 0 0 1
62 บ้านลำเชิงไกร 1 0 0 1
63 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี 1 0 0 1
64 บ้านเปราะหอมพัฒนา 1 0 0 1
65 บ้านหนองจำปา 1 0 0 1
66 ยองแยง 1 0 0 1
67 บ้านหนองพลวงใหญ่ 0 3 1 4
68 บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 0 2 0 2
69 บ้านศรีสุข 0 2 0 2
70 สามัคคีรถไฟ 0 2 0 2
71 บ้านขามชั่งโค 0 2 0 2
72 บ้านหนองพลวง 0 1 3 4
73 บ้านกรูดหนองออก 0 1 2 3
74 บ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 0 1 1 2
75 บ้านกระโดน 0 1 1 2
76 บ้านมะรุม 0 1 1 2
77 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 0 1 0 1
78 บ้านระกาย 0 1 0 1
79 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) 0 1 0 1
80 บ้านพะไล 0 1 0 1
81 บ้านยางน้อยหัวสิบ 0 1 0 1
82 ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 0 1 0 1
83 ชุมชนบ้านเพชร 0 1 0 1
84 บ้านโกรกเดือนห้า 0 1 0 1
85 เทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 0 1 0 1
86 บ้านพุดซา 0 0 2 2
87 บ้านหนองแจง 0 0 1 1
88 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 0 0 1 1
89 โยธินนุกูล (ทต.หนองไผ่ล้อม) 0 0 1 1
90 บ้านมาบมะค่า 0 0 1 1
91 บ้านโตนด 0 0 1 1
92 บ้านไพ 0 0 1 1
93 บ้านคนชุม 0 0 1 1
94 ด่านทองหลาง 0 0 1 1
95 บ้านกล้วยจอหอ 0 0 1 1
96 บ้านบึงทับช้าง 0 0 1 1
97 บ้านหนองตะไก้ 0 0 1 1
98 บึงพญาปราบ 0 0 1 1
99 สุขานารี 2 (หนองขอน) 0 0 0 0
100 บ้านจันอัด 0 0 0 0
101 บ้านบึงสาร 0 0 0 0
102 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) 0 0 0 0
103 อนุบาลตลาดแค 0 0 0 0
104 บ้านหนองรังกา 0 0 0 0
105 บ้านวังม่วง 0 0 0 0
106 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 0 0 0 0
107 บ้านลองตอง 0 0 0 0
108 บ้านหนองพลอง 0 0 0 0
109 บ้านคอนน้อย 0 0 0 0
110 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 0 0 0 0
111 บ้านดอนผวา 0 0 0 0
112 เทศบาลตำบลหัวทะเล (ทต.หัวทะเล) 0 0 0 0
113 โคกเพชรสระมโนรา 0 0 0 0
114 บ้านด่านเกวียน 0 0 0 0
115 บ้านหนองปรู 0 0 0 0
116 บ้านหมื่นไวย 0 0 0 0
117 บ้านต่างตา 0 0 0 0
118 บ้านสมมิตรภาพที่93 0 0 0 0
119 บ้านหนองระเวียง 0 0 0 0
120 บ้านหนองโจด 0 0 0 0
121 บ้านเกรียมโนนสำโรง 0 0 0 0
122 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 0 0 0 0
123 เคหะประชาสามัคคี 0 0 0 0
124 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0
125 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0
126 บ้านพะเนา 0 0 0 0
127 บ้านมะค่า 0 0 0 0
128 บ้านโนนมะกอก 0 0 0 0
129 บ้านหนองอ้อ 0 0 0 0
130 บ้านหนองไผ่ล้อมฯ 0 0 0 0
131 บ้านโนนมันเทศ 0 0 0 0
132 วัดทุ่งสว่าง 0 0 0 0
133 บ้านธารปราสาท 0 0 0 0
134 บ้านขนายดี 0 0 0 0
135 บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 0 0 0 0
136 บ้านดอนม่วง 0 0 0 0
137 บ้านทุ่งกระโดน 0 0 0 0
138 บ้านด่านติง 0 0 0 0
139 บ้านคอหงษ์ 0 0 0 0
140 บ้านถนนถั่ว 0 0 0 0
141 บ้านละลมโพธิ์ 0 0 0 0
142 บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 0 0 0 0
รวม 221 178 153 552

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]