สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดสระแก้ว 53 4 3 3 60
2 สุขานารี 49 7 1 3 57
3 อนุบาลนครราชสีมา 49 7 1 0 57
4 เมืองนครราชสีมา 43 4 5 2 52
5 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 31 9 5 11 45
6 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 31 5 1 2 37
7 สวนหม่อน 27 3 2 1 32
8 บ้านพลจลก 24 4 5 2 33
9 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 18 6 2 3 26
10 ประชาสามัคคี 17 4 6 3 27
11 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 17 4 4 4 25
12 บ้านสะพาน 17 4 1 6 22
13 บ้านหลักร้อย 15 4 0 4 19
14 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 15 2 1 0 18
15 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 14 5 2 2 21
16 บ้านจอหอ 14 4 0 2 18
17 บ้านหนองตาคง 14 2 1 2 17
18 บ้านกระถินหนองเครือชุด 14 2 1 0 17
19 บ้านหนองม้า 13 4 2 3 19
20 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 13 3 0 0 16
21 ไตรคามสามัคคี 13 0 0 1 13
22 บ้านหนองไข่น้ำ 12 6 1 0 19
23 ดอนท้าววิทยา 12 4 1 3 17
24 โพธารามพิทยาคม 12 1 3 1 16
25 บ้านบึงตะโก 11 4 2 1 17
26 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 11 3 1 2 15
27 กันเกราพิทยาคม 9 2 1 1 12
28 ตำบลบ้านโพธิ์ 9 0 0 0 9
29 สุขานารี 2 (หนองขอน) 8 3 0 0 11
30 อ่างห้วยยาง 8 2 0 2 10
31 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา 8 1 0 4 9
32 บ้านโคกสูง 8 0 1 0 9
33 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 7 5 0 1 12
34 บ้านหลุมข้าว 7 3 3 2 13
35 ชลประทานสงเคราะห์ 7 3 3 1 13
36 ไตรมิตรวิทยา 7 2 0 1 9
37 บ้านเหล่าพิทยาคม 7 1 2 0 10
38 บ้านทับช้าง 7 1 1 1 9
39 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 7 1 1 0 9
40 บ้านภูเขาลาด 7 1 0 1 8
41 บ้านหนองแจง 7 1 0 0 8
42 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 6 5 0 1 11
43 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 6 3 1 5 10
44 บ้านหนองพลวง 6 3 0 1 9
45 บ้านหัวทะเล 6 2 1 2 9
46 วัดบ้านหนองบัวศาลา 6 2 0 1 8
47 เสนานุเคราะห์ 6 2 0 0 8
48 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 6 1 1 0 8
49 บ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 6 1 0 0 7
50 บ้านคล้าโนนคราม 6 0 0 1 6
51 บ้านพุดซา 5 4 0 0 9
52 บ้านหนองพลวงใหญ่ 5 2 1 1 8
53 เปลาะปลอเมืองที 5 2 0 1 7
54 วัดบ้านด่านคนคบ 5 1 0 2 6
55 บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 5 1 0 0 6
56 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 5 0 2 2 7
57 บ้านดอนหวาย 5 0 0 0 5
58 บ้านดอนชมพู 4 2 5 2 11
59 บ้านบิง 4 2 2 1 8
60 โยธินนุกูล (ทต.หนองไผ่ล้อม) 4 2 1 2 7
61 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 4 1 1 1 6
62 บ้านระกาย 4 1 1 0 6
63 บ้านจันอัด 4 1 1 0 6
64 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 4 1 0 0 5
65 บ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 4 1 0 0 5
66 บ้านบึงสาร 4 0 1 4 5
67 บ้านกระโดน 4 0 1 0 5
68 บึงสาลี 4 0 0 0 4
69 บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 4 0 0 0 4
70 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) 4 0 0 0 4
71 อนุบาลตลาดแค 3 3 2 1 8
72 บ้านกรูดหนองออก 3 3 0 1 6
73 บ้านมะรุม 3 3 0 0 6
74 บ้านหนองรังกา 3 2 1 0 6
75 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) 3 2 0 0 5
76 บ้านมาบมะค่า 3 2 0 0 5
77 บ้านโตนด 3 1 2 3 6
78 บ้านดอนขวาง 3 1 0 2 4
79 บ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 3 1 0 0 4
80 บ้านไพ 3 1 0 0 4
81 บ้านวังม่วง 3 1 0 0 4
82 บ้านศรีสุข 3 0 3 3 6
83 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 3 0 1 1 4
84 บ้านลองตอง 3 0 0 2 3
85 มารีย์วิทยา 3 0 0 0 3
86 บ้านเสลาถั่วแปบ 3 0 0 0 3
87 บ้านลำเชิงไกร 3 0 0 0 3
88 บ้านหนองพลอง 3 0 0 0 3
89 สามัคคีรถไฟ 2 3 1 2 6
90 บ้านคอนน้อย 2 3 1 0 6
91 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 2 3 0 0 5
92 บ้านดอนผวา 2 2 1 2 5
93 บ้านคนชุม 2 2 0 0 4
94 ด่านทองหลาง 2 1 2 1 5
95 เทศบาลตำบลหัวทะเล (ทต.หัวทะเล) 2 1 1 2 4
96 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี 2 1 1 1 4
97 บ้านพะไล 2 1 0 2 3
98 บ้านหนองนา 2 1 0 1 3
99 โคกเพชรสระมโนรา 2 1 0 1 3
100 บ้านเปราะหอมพัฒนา 2 1 0 0 3
101 บ้านด่านเกวียน 2 1 0 0 3
102 บ้านหนองปรู 2 1 0 0 3
103 บ้านหมื่นไวย 2 1 0 0 3
104 บ้านต่างตา 2 0 1 1 3
105 บ้านสมมิตรภาพที่93 2 0 1 0 3
106 บ้านหนองระเวียง 2 0 1 0 3
107 อัสสัมชัญนครราชสีมา 2 0 0 1 2
108 บ้านหนองจำปา 2 0 0 1 2
109 บ้านกล้วยจอหอ 2 0 0 1 2
110 บ้านยางน้อยหัวสิบ 2 0 0 0 2
111 บ้านบึงทับช้าง 2 0 0 0 2
112 บ้านหนองโจด 2 0 0 0 2
113 บ้านเกรียมโนนสำโรง 2 0 0 0 2
114 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 2 0 0 0 2
115 เคหะประชาสามัคคี 1 2 1 0 4
116 บ้านขามชั่งโค 1 2 0 0 3
117 ยองแยง 1 1 2 0 4
118 วัดสว่างอารมณ์ 1 1 1 0 3
119 ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1 1 0 1 2
120 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 1 1 0 1 2
121 ชุมชนบ้านเพชร 1 1 0 0 2
122 บ้านโกรกเดือนห้า 1 1 0 0 2
123 บ้านพะเนา 1 1 0 0 2
124 บ้านมะค่า 1 0 1 0 2
125 บ้านหนองตะไก้ 1 0 0 1 1
126 บ้านโนนมะกอก 1 0 0 1 1
127 เทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 1 0 0 0 1
128 บึงพญาปราบ 1 0 0 0 1
129 บ้านหนองอ้อ 1 0 0 0 1
130 บ้านหนองไผ่ล้อมฯ 1 0 0 0 1
131 บ้านโนนมันเทศ 1 0 0 0 1
132 วัดทุ่งสว่าง 1 0 0 0 1
133 บ้านธารปราสาท 0 2 1 2 3
134 บ้านขนายดี 0 1 0 1 1
135 บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 0 1 0 0 1
136 บ้านดอนม่วง 0 1 0 0 1
137 บ้านทุ่งกระโดน 0 0 1 1 1
138 บ้านด่านติง 0 0 1 0 1
139 บ้านคอหงษ์ 0 0 0 1 0
140 บ้านถนนถั่ว 0 0 0 1 0
141 บ้านละลมโพธิ์ 0 0 0 1 0
142 บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 0 0 0 1 0
รวม 937 230 109 143 1,276