แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดสระแก้ว 63 53 84.13% 4 6.35% 3 4.76% 3 4.76% 63
2 โรงเรียนสุขานารี 60 49 81.67% 7 11.67% 1 1.67% 3 5% 60
3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 58 49 85.96% 7 12.28% 1 1.75% 0 0% 57
4 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 58 43 79.63% 4 7.41% 5 9.26% 2 3.7% 54
5 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 60 31 55.36% 9 16.07% 5 8.93% 11 19.64% 56
6 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 41 31 79.49% 5 12.82% 1 2.56% 2 5.13% 39
7 โรงเรียนสวนหม่อน 33 27 81.82% 3 9.09% 2 6.06% 1 3.03% 33
8 โรงเรียนบ้านพลจลก 40 24 68.57% 4 11.43% 5 14.29% 2 5.71% 35
9 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 33 18 62.07% 6 20.69% 2 6.9% 3 10.34% 29
10 โรงเรียนประชาสามัคคี 34 17 56.67% 4 13.33% 6 20% 3 10% 30
11 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 32 17 58.62% 4 13.79% 4 13.79% 4 13.79% 29
12 โรงเรียนบ้านสะพาน 28 17 60.71% 4 14.29% 1 3.57% 6 21.43% 28
13 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 23 15 65.22% 4 17.39% 0 0% 4 17.39% 23
14 โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 18 15 83.33% 2 11.11% 1 5.56% 0 0% 18
15 โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 23 14 60.87% 5 21.74% 2 8.7% 2 8.7% 23
16 โรงเรียนบ้านจอหอ 22 14 70% 4 20% 0 0% 2 10% 20
17 โรงเรียนบ้านหนองตาคง 20 14 73.68% 2 10.53% 1 5.26% 2 10.53% 19
18 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 18 14 82.35% 2 11.76% 1 5.88% 0 0% 17
19 โรงเรียนบ้านหนองม้า 22 13 59.09% 4 18.18% 2 9.09% 3 13.64% 22
20 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 27 13 81.25% 3 18.75% 0 0% 0 0% 16
21 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 14 13 92.86% 0 0% 0 0% 1 7.14% 14
22 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 23 12 63.16% 6 31.58% 1 5.26% 0 0% 19
23 โรงเรียนดอนท้าววิทยา 20 12 60% 4 20% 1 5% 3 15% 20
24 โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 17 12 70.59% 1 5.88% 3 17.65% 1 5.88% 17
25 โรงเรียนบ้านบึงตะโก 18 11 61.11% 4 22.22% 2 11.11% 1 5.56% 18
26 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 19 11 64.71% 3 17.65% 1 5.88% 2 11.76% 17
27 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
28 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
29 โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) 13 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
30 โรงเรียนอ่างห้วยยาง 14 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
31 โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 13 8 61.54% 1 7.69% 0 0% 4 30.77% 13
32 โรงเรียนบ้านโคกสูง 10 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
33 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 13 7 53.85% 5 38.46% 0 0% 1 7.69% 13
34 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 18 7 46.67% 3 20% 3 20% 2 13.33% 15
35 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 14 7 50% 3 21.43% 3 21.43% 1 7.14% 14
36 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 11 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
37 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
38 โรงเรียนบ้านทับช้าง 11 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
39 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
40 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
41 โรงเรียนบ้านหนองแจง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
42 โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 13 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
43 โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 15 6 40% 3 20% 1 6.67% 5 33.33% 15
44 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
45 โรงเรียนบ้านหัวทะเล 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
46 โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
47 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
48 โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 12 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
49 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
51 โรงเรียนบ้านพุดซา 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
52 โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
53 โรงเรียนเปลาะปลอเมืองที 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
54 โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 9 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
55 โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
56 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 12 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 9
57 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านดอนชมพู 13 4 30.77% 2 15.38% 5 38.46% 2 15.38% 13
59 โรงเรียนบ้านบิง 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
60 โรงเรียนโยธินนุกูล (ทต.หนองไผ่ล้อม) 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
61 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
62 โรงเรียนบ้านจันอัด 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านระกาย 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
64 โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านบึงสาร 15 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 4 44.44% 9
67 โรงเรียนบ้านกระโดน 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
68 โรงเรียนบึงสาลี 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 11 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
72 โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
73 โรงเรียนบ้านมะรุม 8 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านหนองรังกา 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านมาบมะค่า 8 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านโตนด 9 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 9
78 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
79 โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านวังม่วง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านไพ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านศรีสุข 9 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 3 33.33% 9
83 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
84 โรงเรียนบ้านลองตอง 7 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
85 โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนมารีย์วิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 9 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
90 โรงเรียนบ้านคอนน้อย 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
91 โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านดอนผวา 8 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
93 โรงเรียนบ้านคนชุม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนด่านทองหลาง 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
95 โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล (ทต.หัวทะเล) 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
96 โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี 8 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
97 โรงเรียนบ้านพะไล 12 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
98 โรงเรียนบ้านหนองนา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
99 โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
100 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านหนองปรู 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านหมื่นไวย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านต่างตา 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
105 โรงเรียนบ้านสมมิตรภาพที่93 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
108 โรงเรียนบ้านหนองจำปา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
109 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
110 โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านหนองโจด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านขามชั่งโค 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนยองแยง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
118 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
120 โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
121 โรงเรียนบ้านพะเนา 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านมะค่า 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
126 โรงเรียนบ้านโนนมะกอก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
127 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบึงพญาปราบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมฯ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านธารปราสาท 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
134 โรงเรียนบ้านขนายดี 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
135 โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
138 โรงเรียนบ้านด่านติง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านคอหงษ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
140 โรงเรียนบ้านถนนถั่ว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
141 โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
142 โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]