ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 794
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 โกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังมน สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 4
5 บ้านศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 4
6 บ้านหนองบัวเงิน สพป. หนองคาย เขต 1 80.33 ทอง 6
7 ชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 76.67 เงิน 7
8 บ้านไทยสามัคคี สพป. หนองคาย เขต 1 76.67 เงิน 7
9 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 75.67 เงิน 9
10 อาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 74 เงิน 10
11 บ้านเดื่อ สพป. หนองคาย เขต 1 73 เงิน 11
12 บ้านดงต้อง สพป. หนองคาย เขต 1 71.33 เงิน 12
13 บ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 70.67 เงิน 13
14 บ้านหนองนาง สพป. หนองคาย เขต 1 67 ทองแดง 14
15 บ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 64.33 ทองแดง 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 803
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หาดคำบอนวัฒนา สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 62 ทองแดง 4
5 บ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 58 เข้าร่วม 5
6 ชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 43 เข้าร่วม 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 109
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 68 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 108
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำทอน สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสังกะลีนาขาม สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านหม้อ สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 5
6 บ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน 6
7 อนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 77 เงิน 7
8 อนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 76 เงิน 8
9 ชุมชนบ้านพวก สพป. หนองคาย เขต 1 75 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 197
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 โกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังน้ำมอก สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโพธิ์ตาก สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง 4
5 อนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง 5
6 นาฮีนุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 6
7 บ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 184
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเบิดวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 75 เงิน 4
5 บ้านศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 74 เงิน 5
6 บ้านนาช้างน้ำ สพป. หนองคาย เขต 1 73 เงิน 6
7 บ้านเดื่อ สพป. หนองคาย เขต 1 69 ทองแดง 7
8 หนองปลาปากจำปาทอง สพป. หนองคาย เขต 1 69 ทองแดง 7
9 ฮั่วเคียวกงฮัก สพป. หนองคาย เขต 1 68 ทองแดง 9
10 นาฮีนุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 67 ทองแดง 10
11 บ้านขุมคำ สพป. หนองคาย เขต 1 67 ทองแดง 10
12 บ้านโพนพระ สพป. หนองคาย เขต 1 65 ทองแดง 12
13 อนุบาลสังคม สพป. หนองคาย เขต 1 64 ทองแดง 13
14 เซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 64 ทองแดง 13
15 อนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 63 ทองแดง 15
16 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก สพป. หนองคาย เขต 1 62 ทองแดง 16
17 บ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 62 ทองแดง 16
18 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 61 ทองแดง 18
19 ครุราษฎร์รังสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 19
20 ดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 19
21 บ้านสาวแล สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 19
22 บ้านหนอง สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 19
23 บ้านหนองเดิ่น สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 19
24 บ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 19
25 บ้านโสกกล้า สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 19
26 บ้านไร่ สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 19
27 อนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 19
28 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 19

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 4
5 บ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 5
6 บ้านหนองแวง สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 6
7 บ้านเดื่อใต้ สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 7
8 ชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าสำราญ สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ราษฎร์นุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สระใครไชยานุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 4
5 ป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 5
6 บ้านไร่ สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 6
7 อนุบาลอรุณรังษี สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 7
8 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 8
9 บ้านสาวแล สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 8
10 อนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 8
11 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 11
12 บ้านวังมน สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 11
13 ครุราษฎร์รังสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 13
14 บ้านหนองนาง สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 13
15 บ้านปากโสม สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 15
16 บ้านสร้างพอก สพป. หนองคาย เขต 1 79 เงิน 16
17 บ้านฟ้าประทาน สพป. หนองคาย เขต 1 77 เงิน 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 280
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านถ่อน สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกคำทุ่งสว่างวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 275
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปากโสม สพป. หนองคาย เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองนาง สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง 4
5 ร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง 5
6 บ้านโพธิ์ตาก สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง 6
7 สระใครไชยานุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง 7
8 บ้านพานพร้าว สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 8
9 บ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 9
10 บ้านไร่ สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 10
11 บ้านฟ้าประทาน สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 11
12 บ้านวังมน สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 12
13 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน 13
14 อนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 77 เงิน 14
15 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 75 เงิน 15
16 บ้านวังน้ำมอก สพป. หนองคาย เขต 1 73 เงิน 16
17 สำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ สพป. หนองคาย เขต 1 71 เงิน 17
18 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา) สพป. หนองคาย เขต 1 70 เงิน 18
19 ชุมชนบ้านถ่อน สพป. หนองคาย เขต 1 69 ทองแดง 19
20 นาฮีนุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 69 ทองแดง 19
21 บ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) สพป. หนองคาย เขต 1 67 ทองแดง 21
22 เนินพระเนาว์วิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 67 ทองแดง 21

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำทอน สพป. หนองคาย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไทยสามัคคี สพป. หนองคาย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หาดคำบอนวัฒนา สพป. หนองคาย เขต 1 91 ทอง 4
5 บ้านศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง 5
6 บ้านพร้าวเหนือ สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง 6
7 อนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง 7
8 บ้านนาบง สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 8
9 วัดพระธาตุบังพวน สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 9
10 ชุมชนบ้านถ่อน สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 10
11 บ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 10
12 บ้านโพธิ์ตาก สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 12
13 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 13
14 บ้านปากโสม สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 14
15 บ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 15
16 สระใครไชยานุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 79 เงิน 16
17 ราษฎร์สามัคคี สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน 17
18 บ้านท่าสำราญ สพป. หนองคาย เขต 1 76 เงิน 18
19 เนินพระเนาว์วิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 75 เงิน 19

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 171
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ครุราษฎร์รังสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตาดเสริม สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 239
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป. หนองคาย เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 248
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ สพป. หนองคาย เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 โกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 233
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา) สพป. หนองคาย เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 สำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเทพประทับ สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 236
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกแมงเงา สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 162
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หาดคำบอนวัฒนา สพป. หนองคาย เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนากอ สพป. หนองคาย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองนาง สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 135
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพานพร้าว สพป. หนองคาย เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านโคกป่าฝาง สพป. หนองคาย เขต 1 82.75 ทอง 5
6 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ สพป. หนองคาย เขต 1 82.25 ทอง 6
7 โกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 81.75 ทอง 7
8 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป. หนองคาย เขต 1 79.50 เงิน 8
9 บ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 77.75 เงิน 9
10 ชุมชนบ้านหม้อ สพป. หนองคาย เขต 1 77.25 เงิน 10
11 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 76 เงิน 11
12 บ้านไทยสามัคคี สพป. หนองคาย เขต 1 75.75 เงิน 12
13 เนินพระเนาว์วิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 75.25 เงิน 13
14 อนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 74.50 เงิน 14
15 นาฮีนุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 72.75 เงิน 15
16 ธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 69.75 ทองแดง 16
17 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา) สพป. หนองคาย เขต 1 67.25 ทองแดง 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 287
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 โกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 104
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป. หนองคาย เขต 1 90.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไร่ สพป. หนองคาย เขต 1 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกป่าฝาง สพป. หนองคาย เขต 1 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไทยสามัคคี สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 4
5 บ้านสาวแล สพป. หนองคาย เขต 1 80.75 ทอง 5
6 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 80.50 ทอง 6
7 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 80.50 ทอง 6
8 บ้านน้ำโมง สพป. หนองคาย เขต 1 79.50 เงิน 8
9 บ้านหนองนาง สพป. หนองคาย เขต 1 78.25 เงิน 9
10 บ้านแก้งใหม่-บ้านม่วงน้ำไพร สพป. หนองคาย เขต 1 75 เงิน 10
11 บ้านศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 74.75 เงิน 11
12 โพนศิลางามวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 73.75 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 128
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 242
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน 4
5 ชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 68 ทองแดง 5
6 ธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 65 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 249
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 240
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 177
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแก้งใหม่-บ้านม่วงน้ำไพร สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไร่ สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 อนุบาลดอนไผ่ สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 226
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป. หนองคาย เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านถ่อน สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไร่ สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง 4
5 บ้านนาบง สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 185
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์๑๔ สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลดอนไผ่ สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านแก้งใหม่-บ้านม่วงน้ำไพร สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 5
6 บ้านไร่ สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หาดคำบอนวัฒนา สพป. หนองคาย เขต 1 75 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 231
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหมื่น สพป. หนองคาย เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไร่ สพป. หนองคาย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านถ่อน สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน