สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลหนองคาย 23 12 8 43
2 สมสะอาดดงมุขวิทยา 15 6 7 28
3 บ้านเทา-นาบอน 12 9 5 26
4 บ้านห้วยไซงัว 10 5 2 17
5 เซนต์ปอลหนองคาย 9 5 10 24
6 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 9 2 5 16
7 อนุบาลบ้านคอกช้าง 8 5 5 18
8 บ้านสังกะลีนาขาม 6 4 3 13
9 บ้านเหมือดแอ่ 6 2 2 10
10 โกมลวิทยาคาร 5 7 3 15
11 ดงเว้นดงเจริญวิทยา 5 2 1 8
12 ป่าสักวิทยา 5 1 3 9
13 โนนสง่าหนองแวงวิทยา 4 5 2 11
14 ร่วมมิตรวิทยา 4 5 1 10
15 อนุบาลดารณีท่าบ่อ 4 4 4 12
16 ชุมชนบ้านโพนสา 4 4 1 9
17 บ้านกวดโคกสว่าง 4 4 0 8
18 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 4 1 3 8
19 บ้านผาตั้ง 4 1 3 8
20 บ้านโคกคอน 4 0 1 5
21 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 3 5 9 17
22 หาดคำบอนวัฒนา 3 5 0 8
23 ชุมชนบ้านปะโค 3 4 5 12
24 อนุบาลสาริกา 3 3 3 9
25 ฮั่วเคียวกงฮัก 3 2 4 9
26 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 3 2 2 7
27 บ้านนางิ้ว 2 3 2 7
28 อนุบาลศรีเชียงใหม่ 2 2 2 6
29 ดอนก่อโนนสวรรค์ 2 2 2 6
30 บ้านเมืองบาง 2 2 2 6
31 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา) 2 2 2 6
32 บ้านโสกกล้า 2 2 1 5
33 บ้านพานพร้าว 2 2 0 4
34 ธนากรสงเคราะห์ 2 0 6 8
35 บ้านม่วง 2 0 1 3
36 บ้านโพนพระ 2 0 0 2
37 บ้านพร้าวเหนือ 2 0 0 2
38 บ้านศรีเชียงใหม่ 1 4 2 7
39 บ้านไร่ 1 4 2 7
40 บ้านโพนสวรรค์ 1 4 2 7
41 โรซารีโอวิทยา 1 2 1 4
42 ราษฎร์นุเคราะห์ 1 2 0 3
43 บ้านน้ำทอน 1 2 0 3
44 ราชประชานุเคราะห์๑๔ 1 1 4 6
45 หัวหาดวิทยา 1 1 4 6
46 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 1 1 2 4
47 อนุบาลสังคม 1 1 1 3
48 บ้านท่าสำราญ 1 1 1 3
49 บ้านหนองเดิ่น 1 1 0 2
50 เนินพระเนาว์วิทยา 1 1 0 2
51 บ้านกองนาง-บ้านปากมาง 1 1 0 2
52 บ้านหนองผือ 1 1 0 2
53 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 1 0 3 4
54 ชุมชนบ้านถ่อน 1 0 2 3
55 บ้านขุมคำ 1 0 1 2
56 พัฒนาคำแก้ว 1 0 1 2
57 บ้านเบิดวิทยา 1 0 1 2
58 บ้านหนองหมื่น 1 0 1 2
59 อนุบาลจินลดา 1 0 1 2
60 บ้านโพนทอง 1 0 0 1
61 หนองปลาปากจำปาทอง 1 0 0 1
62 คุรุศิษย์วิทยา 1 0 0 1
63 บ้านท่ากฐิน 1 0 0 1
64 บ้านวังยาง 1 0 0 1
65 บ้านหนองบ่อ 1 0 0 1
66 ชุมชนบ้านพวก 1 0 0 1
67 บ้านเดื่อใต้ 0 3 4 7
68 บ้านโพธิ์ตาก 0 3 0 3
69 บ้านว่าน 0 3 0 3
70 บ้านหนองแวง 0 2 1 3
71 บ้านหนอง 0 2 0 2
72 อนุบาลน้ำผึ้ง 0 2 0 2
73 บ้านหนองนาง 0 1 2 3
74 บ้านแก้งใหม่-บ้านม่วงน้ำไพร 0 1 2 3
75 ครุราษฎร์รังสรรค์ 0 1 1 2
76 บ้านเทพประทับ 0 1 1 2
77 บ้านสาวแล 0 1 1 2
78 บ้านดงต้อง 0 1 1 2
79 บ้านเดื่อ 0 1 1 2
80 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 0 1 1 2
81 สำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 0 1 0 1
82 บ้านปากโสม 0 1 0 1
83 บ้านหนองบัวเงิน 0 1 0 1
84 หินโงมวิทยา 0 1 0 1
85 บ้านไทยสามัคคี 0 1 0 1
86 บ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" 0 1 0 1
87 บ้านโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 0 1 0 1
88 บ้านโคกแมงเงา 0 1 0 1
89 บ้านนาช้างน้ำ 0 1 0 1
90 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 0 1 0 1
91 บ้านน้ำโมง 0 1 0 1
92 บ้านนากอ 0 1 0 1
93 อนุบาลดอนไผ่ 0 0 2 2
94 บ้านหมากก่องฝายแตก 0 0 1 1
95 บ้านฟ้าประทาน 0 0 1 1
96 สระใครไชยานุเคราะห์ 0 0 1 1
97 บ้านโนนแดง 0 0 1 1
98 บ้านดอนขนุนพัฒนา 0 0 1 1
99 บ้านวังน้ำมอก 0 0 1 1
100 บ้านโคกป่าฝาง 0 0 1 1
101 อักษรอดุลวิทยา 0 0 1 1
102 บ้านโคกสำราญ 0 0 1 1
103 บ้านตาดเสริม 0 0 1 1
104 บ้านหัวทราย 0 0 1 1
105 นาฮีนุเคราะห์ 0 0 0 0
106 ชุมชนบ้านหม้อ 0 0 0 0
107 บ้านวังมน 0 0 0 0
108 บ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 0 0 0 0
109 อนุบาลอรุณรังษี 0 0 0 0
110 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0
111 บ้านแสนสุข 0 0 0 0
112 บ้านศูนย์กลาง 0 0 0 0
113 โพธิเสนวิทยา 0 0 0 0
114 บ้านเวียงคุก 0 0 0 0
115 บ้านคุยนางขาว 0 0 0 0
116 หนองผือวิทยาคม 0 0 0 0
117 บ้านน้อย 0 0 0 0
118 บ้านนาบง 0 0 0 0
119 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง-บ้านสวยหลง 0 0 0 0
120 วัดพระธาตุบังพวน 0 0 0 0
121 ราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0
122 บ้านนาน้ำพาย 0 0 0 0
123 บ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" 0 0 0 0
124 บ้านเสียว 0 0 0 0
125 บ้านสร้างพอก 0 0 0 0
126 บ้านป่าสัก 0 0 0 0
127 ฉันทนาวันรถ 0 0 0 0
128 บ้านนาคลอง 0 0 0 0
129 บ้านเทวีดอนขม 0 0 0 0
130 บ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 0 0 0 0
131 บ้านทุ่มฝาง-บ้านอุ่มเย็น 0 0 0 0
132 บ้านหนองบัววิทยา 0 0 0 0
133 บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 0 0 0 0
134 บ้านสมสนุกดงหนองบอน 0 0 0 0
135 โพนศิลางามวิทยา 0 0 0 0
136 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 0 0 0 0
137 บ้านดงนาคำ 0 0 0 0
138 ดาวเรืองสมสะอาด 0 0 0 0
139 โพนสว่างป่าตองวิทยา 0 0 0 0
140 บ้านตอแก 0 0 0 0
141 บ้านเป้า 0 0 0 0
142 อาโอยาม่า ๒ 0 0 0 0
143 บ้านฝางวิทยา 0 0 0 0
144 บ้านนาดง 0 0 0 0
145 จันทราราม 0 0 0 0
146 สีกายวิทยาคม 0 0 0 0
147 บ้านนาโคก 0 0 0 0
148 บ้านหงส์ทองสามขา 0 0 0 0
รวม 214 182 167 563

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]