สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลหนองคาย 63 16 3 0 82
2 เซนต์ปอลหนองคาย 32 10 3 0 45
3 สมสะอาดดงมุขวิทยา 28 12 3 0 43
4 บ้านเทา-นาบอน 28 10 7 6 45
5 โกมลวิทยาคาร 22 7 1 1 30
6 อนุบาลดารณีท่าบ่อ 20 13 10 3 43
7 อนุบาลบ้านคอกช้าง 20 6 6 1 32
8 ดงเว้นดงเจริญวิทยา 19 9 3 1 31
9 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 19 2 1 1 22
10 ชุมชนบ้านปะโค 18 21 11 4 50
11 อนุบาลสาริกา 17 4 1 3 22
12 บ้านห้วยไซงัว 16 5 4 0 25
13 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 16 4 8 5 28
14 บ้านศรีเชียงใหม่ 15 14 4 3 33
15 บ้านนางิ้ว 15 4 1 4 20
16 อนุบาลศรีเชียงใหม่ 14 9 7 2 30
17 บ้านสังกะลีนาขาม 14 7 0 3 21
18 บ้านกวดโคกสว่าง 13 7 8 4 28
19 ร่วมมิตรวิทยา 13 7 5 1 25
20 ป่าสักวิทยา 13 6 2 2 21
21 บ้านเหมือดแอ่ 12 2 2 1 16
22 บ้านเดื่อใต้ 11 17 7 5 35
23 ดอนก่อโนนสวรรค์ 11 9 6 8 26
24 บ้านเมืองบาง 11 7 6 4 24
25 โนนสง่าหนองแวงวิทยา 10 4 1 0 15
26 บ้านโพธิ์ตาก 9 6 7 4 22
27 สำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 9 6 1 3 16
28 หาดคำบอนวัฒนา 9 6 1 2 16
29 บ้านโคกคอน 9 6 1 1 16
30 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา) 9 5 3 1 17
31 บ้านม่วง 9 4 3 0 16
32 บ้านผาตั้ง 9 4 0 0 13
33 อนุบาลสังคม 9 3 3 3 15
34 บ้านไร่ 9 2 5 0 16
35 โรซารีโอวิทยา 8 11 2 0 21
36 ธนากรสงเคราะห์ 8 8 4 6 20
37 ฮั่วเคียวกงฮัก 8 7 7 1 22
38 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 8 6 3 5 17
39 บ้านหนองนาง 8 4 3 2 15
40 นาฮีนุเคราะห์ 8 2 9 3 19
41 บ้านหมากก่องฝายแตก 8 2 0 1 10
42 ชุมชนบ้านโพนสา 7 8 4 3 19
43 ชุมชนบ้านถ่อน 7 8 4 1 19
44 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 7 5 7 7 19
45 บ้านหนองบัวเงิน 7 3 4 0 14
46 บ้านโพนสวรรค์ 7 3 1 0 11
47 หินโงมวิทยา 7 3 0 1 10
48 ครุราษฎร์รังสรรค์ 7 2 5 3 14
49 บ้านว่าน 7 2 3 3 12
50 บ้านโสกกล้า 7 2 3 0 12
51 ราชประชานุเคราะห์๑๔ 6 9 5 3 20
52 อนุบาลดอนไผ่ 6 6 3 3 15
53 บ้านปากโสม 6 5 1 0 12
54 ชุมชนบ้านหม้อ 6 4 2 2 12
55 ราษฎร์นุเคราะห์ 6 3 4 2 13
56 บ้านขุมคำ 6 3 2 1 11
57 บ้านเทพประทับ 6 3 1 2 10
58 บ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 6 2 5 0 13
59 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 6 2 2 1 10
60 บ้านหนองแวง 6 2 2 1 10
61 หัวหาดวิทยา 6 2 1 0 9
62 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 6 1 2 3 9
63 บ้านโพนพระ 6 1 1 0 8
64 บ้านดงต้อง 5 5 2 2 12
65 บ้านนาโพธิ์ 5 2 3 4 10
66 บ้านโพนทอง 5 1 3 2 9
67 อนุบาลอรุณรังษี 5 1 0 0 6
68 บ้านเดื่อ 4 4 5 3 13
69 บ้านไทยสามัคคี 4 4 4 4 12
70 บ้านวังมน 4 3 0 2 7
71 บ้านแสนสุข 4 2 0 2 6
72 บ้านฟ้าประทาน 4 2 0 1 6
73 บ้านโนนแดง 4 2 0 1 6
74 บ้านพานพร้าว 4 2 0 0 6
75 บ้านดอนขนุนพัฒนา 4 1 2 0 7
76 บ้านศูนย์กลาง 4 1 2 0 7
77 พัฒนาคำแก้ว 4 1 1 0 6
78 หนองปลาปากจำปาทอง 4 0 3 1 7
79 บ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" 3 6 3 3 12
80 โพธิเสนวิทยา 3 5 2 0 10
81 บ้านเวียงคุก 3 4 3 0 10
82 บ้านคุยนางขาว 3 3 1 1 7
83 หนองผือวิทยาคม 3 2 2 2 7
84 คุรุศิษย์วิทยา 3 2 1 2 6
85 บ้านหนองเดิ่น 3 1 3 0 7
86 บ้านน้อย 3 1 1 1 5
87 บ้านท่าสำราญ 3 1 1 0 5
88 บ้านสาวแล 3 1 1 0 5
89 บ้านแก้งใหม่-บ้านม่วงน้ำไพร 3 1 0 2 4
90 บ้านพร้าวเหนือ 3 0 0 1 3
91 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง-บ้านสวยหลง 3 0 0 0 3
92 บ้านหนอง 2 7 2 0 11
93 บ้านท่ากฐิน 2 3 1 2 6
94 อักษรอดุลวิทยา 2 3 1 0 6
95 สระใครไชยานุเคราะห์ 2 3 0 0 5
96 บ้านวังน้ำมอก 2 2 4 0 8
97 บ้านกองนาง-บ้านปากมาง 2 2 1 1 5
98 บ้านนาน้ำพาย 2 2 1 0 5
99 บ้านนาช้างน้ำ 2 2 0 1 4
100 บ้านโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 2 2 0 1 4
101 ราษฎร์สามัคคี 2 1 3 2 6
102 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 2 1 1 1 4
103 บ้านเบิดวิทยา 2 1 1 0 4
104 บ้านหนองผือ 2 1 0 0 3
105 บ้านวังยาง 2 0 2 0 4
106 บ้านเสียว 2 0 1 0 3
107 อนุบาลจินลดา 2 0 0 0 2
108 อนุบาลน้ำผึ้ง 2 0 0 0 2
109 บ้านสร้างพอก 1 4 1 1 6
110 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 1 3 2 0 6
111 วัดพระธาตุบังพวน 1 3 1 2 5
112 บ้านน้ำโมง 1 3 0 1 4
113 บ้านโคกแมงเงา 1 2 1 1 4
114 บ้านน้ำทอน 1 2 1 0 4
115 บ้านป่าสัก 1 2 1 0 4
116 บ้านโคกสำราญ 1 2 0 1 3
117 ชุมชนบ้านพวก 1 1 2 2 4
118 บ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" 1 1 2 2 4
119 เนินพระเนาว์วิทยา 1 1 1 1 3
120 ฉันทนาวันรถ 1 1 1 1 3
121 บ้านนาคลอง 1 1 1 0 3
122 บ้านเทวีดอนขม 1 1 0 2 2
123 บ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 1 1 0 1 2
124 บ้านทุ่มฝาง-บ้านอุ่มเย็น 1 0 2 0 3
125 บ้านนาบง 1 0 1 2 2
126 บ้านหนองหมื่น 1 0 1 0 2
127 บ้านหนองบัววิทยา 1 0 1 0 2
128 บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 1 0 1 0 2
129 บ้านสมสนุกดงหนองบอน 1 0 0 0 1
130 บ้านโคกป่าฝาง 0 4 4 0 8
131 บ้านหนองบ่อ 0 3 1 1 4
132 บ้านหัวทราย 0 3 0 2 3
133 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 0 3 0 1 3
134 บ้านดงนาคำ 0 2 1 0 3
135 โพนศิลางามวิทยา 0 2 0 3 2
136 ดาวเรืองสมสะอาด 0 2 0 0 2
137 โพนสว่างป่าตองวิทยา 0 1 2 1 3
138 บ้านตอแก 0 1 1 0 2
139 บ้านเป้า 0 1 1 0 2
140 อาโอยาม่า ๒ 0 1 1 0 2
141 บ้านฝางวิทยา 0 1 0 2 1
142 บ้านนาดง 0 1 0 1 1
143 จันทราราม 0 1 0 0 1
144 บ้านนากอ 0 1 0 0 1
145 สีกายวิทยาคม 0 1 0 0 1
146 บ้านนาโคก 0 0 2 2 2
147 บ้านตาดเสริม 0 0 1 1 1
148 บ้านหงส์ทองสามขา 0 0 0 1 0
รวม 906 517 319 204 1,946