สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลหนองคาย 63 16 3 0 82
2 บ้านเทา-นาบอน 34 10 7 6 51
3 เซนต์ปอลหนองคาย 33 10 3 0 46
4 โกมลวิทยาคาร 30 7 1 1 38
5 สมสะอาดดงมุขวิทยา 29 13 3 0 45
6 อนุบาลบ้านคอกช้าง 24 6 6 1 36
7 อนุบาลดารณีท่าบ่อ 23 16 10 3 49
8 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 20 2 1 1 23
9 ดงเว้นดงเจริญวิทยา 19 9 3 1 31
10 บ้านนางิ้ว 19 6 1 4 26
11 ชุมชนบ้านปะโค 18 21 11 4 50
12 อนุบาลศรีเชียงใหม่ 18 11 7 2 36
13 บ้านห้วยไซงัว 18 5 4 0 27
14 บ้านศรีเชียงใหม่ 17 15 4 3 36
15 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 17 7 3 5 27
16 ป่าสักวิทยา 17 6 2 2 25
17 อนุบาลสาริกา 17 4 1 3 22
18 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 16 4 8 5 28
19 บ้านไร่ 16 2 5 0 23
20 ดอนก่อโนนสวรรค์ 15 11 7 8 33
21 ร่วมมิตรวิทยา 15 7 5 1 27
22 บ้านสังกะลีนาขาม 15 7 0 3 22
23 บ้านกวดโคกสว่าง 13 7 8 4 28
24 โนนสง่าหนองแวงวิทยา 13 5 1 0 19
25 บ้านโพธิ์ตาก 12 6 7 4 25
26 บ้านหนองนาง 12 5 3 2 20
27 บ้านเหมือดแอ่ 12 2 2 1 16
28 บ้านเดื่อใต้ 11 17 7 5 35
29 ชุมชนบ้านถ่อน 11 8 5 1 24
30 ฮั่วเคียวกงฮัก 11 7 7 1 25
31 บ้านเมืองบาง 11 7 6 4 24
32 หาดคำบอนวัฒนา 11 7 1 2 19
33 ธนากรสงเคราะห์ 10 8 6 6 24
34 ชุมชนบ้านโพนสา 10 8 5 3 23
35 สำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 10 7 1 3 18
36 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา) 10 6 4 1 20
37 บ้านม่วง 10 4 3 0 17
38 บ้านผาตั้ง 10 4 0 0 14
39 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 10 3 2 1 15
40 บ้านโคกคอน 9 6 1 1 16
41 บ้านปากโสม 9 5 1 0 15
42 บ้านโพนสวรรค์ 9 4 1 0 14
43 นาฮีนุเคราะห์ 9 3 10 3 22
44 อนุบาลสังคม 9 3 3 3 15
45 ครุราษฎร์รังสรรค์ 9 2 5 3 16
46 บ้านว่าน 9 2 3 3 14
47 โรซารีโอวิทยา 8 11 2 0 21
48 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 8 6 8 7 22
49 อนุบาลดอนไผ่ 8 6 3 3 17
50 บ้านหมากก่องฝายแตก 8 2 0 1 10
51 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 8 1 2 3 11
52 ราชประชานุเคราะห์๑๔ 7 9 5 3 21
53 ชุมชนบ้านหม้อ 7 5 2 2 14
54 ราษฎร์นุเคราะห์ 7 3 4 2 14
55 บ้านหนองบัวเงิน 7 3 4 0 14
56 บ้านเทพประทับ 7 3 1 2 11
57 หัวหาดวิทยา 7 3 1 0 11
58 หินโงมวิทยา 7 3 0 1 10
59 บ้านโสกกล้า 7 2 3 0 12
60 บ้านไทยสามัคคี 6 5 4 4 15
61 บ้านขุมคำ 6 3 2 1 11
62 บ้านวังมน 6 3 0 2 9
63 บ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 6 2 6 0 14
64 บ้านหนองแวง 6 2 2 1 10
65 บ้านพานพร้าว 6 2 0 0 8
66 บ้านโพนพระ 6 1 1 0 8
67 บ้านสาวแล 6 1 1 0 8
68 อนุบาลอรุณรังษี 6 1 0 0 7
69 บ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" 5 6 3 3 14
70 บ้านดงต้อง 5 5 2 2 12
71 บ้านฟ้าประทาน 5 3 0 1 8
72 บ้านนาโพธิ์ 5 2 3 4 10
73 บ้านแก้งใหม่-บ้านม่วงน้ำไพร 5 2 0 2 7
74 บ้านโพนทอง 5 1 3 2 9
75 บ้านเดื่อ 4 4 5 3 13
76 สระใครไชยานุเคราะห์ 4 4 0 0 8
77 บ้านท่าสำราญ 4 2 1 0 7
78 บ้านแสนสุข 4 2 0 2 6
79 บ้านโนนแดง 4 2 0 1 6
80 บ้านดอนขนุนพัฒนา 4 1 2 0 7
81 บ้านศูนย์กลาง 4 1 2 0 7
82 พัฒนาคำแก้ว 4 1 1 0 6
83 หนองปลาปากจำปาทอง 4 0 3 1 7
84 บ้านพร้าวเหนือ 4 0 0 1 4
85 โพธิเสนวิทยา 3 5 2 0 10
86 บ้านเวียงคุก 3 4 3 0 10
87 บ้านวังน้ำมอก 3 3 4 0 10
88 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 3 3 2 0 8
89 บ้านคุยนางขาว 3 3 1 1 7
90 หนองผือวิทยาคม 3 2 2 2 7
91 คุรุศิษย์วิทยา 3 2 1 2 6
92 บ้านน้ำทอน 3 2 1 0 6
93 บ้านโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 3 2 0 1 5
94 บ้านหนองเดิ่น 3 1 3 0 7
95 บ้านน้อย 3 1 1 1 5
96 บ้านนาบง 3 0 1 2 4
97 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง-บ้านสวยหลง 3 0 0 0 3
98 บ้านหนอง 2 7 2 0 11
99 บ้านโคกป่าฝาง 2 4 4 0 10
100 เนินพระเนาว์วิทยา 2 3 2 1 7
101 บ้านท่ากฐิน 2 3 1 2 6
102 วัดพระธาตุบังพวน 2 3 1 2 6
103 อักษรอดุลวิทยา 2 3 1 0 6
104 ราษฎร์สามัคคี 2 2 3 2 7
105 บ้านกองนาง-บ้านปากมาง 2 2 1 1 5
106 บ้านโคกแมงเงา 2 2 1 1 5
107 บ้านนาน้ำพาย 2 2 1 0 5
108 บ้านนาช้างน้ำ 2 2 0 1 4
109 บ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" 2 1 2 2 5
110 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 2 1 1 1 4
111 บ้านเบิดวิทยา 2 1 1 0 4
112 บ้านหนองผือ 2 1 0 0 3
113 บ้านวังยาง 2 0 2 0 4
114 บ้านหนองหมื่น 2 0 1 0 3
115 บ้านเสียว 2 0 1 0 3
116 อนุบาลจินลดา 2 0 0 0 2
117 อนุบาลน้ำผึ้ง 2 0 0 0 2
118 บ้านสร้างพอก 1 5 2 1 8
119 บ้านน้ำโมง 1 4 0 1 5
120 บ้านหนองบ่อ 1 3 1 1 5
121 ชุมชนบ้านพวก 1 2 2 2 5
122 บ้านป่าสัก 1 2 1 0 4
123 บ้านโคกสำราญ 1 2 0 1 3
124 ฉันทนาวันรถ 1 1 1 1 3
125 บ้านนาคลอง 1 1 1 0 3
126 บ้านเทวีดอนขม 1 1 0 2 2
127 บ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 1 1 0 1 2
128 บ้านนากอ 1 1 0 0 2
129 บ้านทุ่มฝาง-บ้านอุ่มเย็น 1 0 2 0 3
130 บ้านตาดเสริม 1 0 1 1 2
131 บ้านหนองบัววิทยา 1 0 1 0 2
132 บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 1 0 1 0 2
133 บ้านสมสนุกดงหนองบอน 1 0 0 0 1
134 โพนศิลางามวิทยา 0 3 0 3 3
135 บ้านหัวทราย 0 3 0 2 3
136 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 0 3 0 1 3
137 บ้านดงนาคำ 0 2 1 0 3
138 ดาวเรืองสมสะอาด 0 2 0 0 2
139 โพนสว่างป่าตองวิทยา 0 1 2 1 3
140 บ้านตอแก 0 1 1 0 2
141 บ้านเป้า 0 1 1 0 2
142 อาโอยาม่า ๒ 0 1 1 0 2
143 บ้านฝางวิทยา 0 1 0 2 1
144 บ้านนาดง 0 1 0 1 1
145 จันทราราม 0 1 0 0 1
146 สีกายวิทยาคม 0 1 0 0 1
147 บ้านนาโคก 0 0 2 2 2
148 บ้านหงส์ทองสามขา 0 0 0 1 0
รวม 1,058 553 330 204 2,145