สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สพป.หนองคาย เขต 1 ศน.ธัชกร เพ็งคำปั้ง   0953675556
2 โรงยิม อบจ. ศน.กฤตชญา เที่ยงรัตน์   0812802482
3 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค ศน.คึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์   0897116240
4 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ ศน.กฤตชญา เที่ยงรัตน์   0812802482
5 โรงเรียนบ้านคุยนางขาว ศน.คึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์   0897116240
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 ศน.สมหมาย โยธากุล   0819643173
7 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ศน.กฤตชญา เที่ยงรัตน์   0812802482
8 โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง ศน.มติภา ชัยชิต   0877174097
9 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ศน.ฉวีวรรณ โยคิน, ศน.ชาตรี ราชบัณฑิต, ศน.ธีรภพ วงศ   0885733312, 08986242
10 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ศน.จิตราพร ราชบัณฑิต   0877745034

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]