งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งที่ 440 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาค ขอนแก่น.pdf
ลำดับการแข่งขันกิจกรรมที่ต้องแข่งตามลำดับ
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  ปีการศึกษา 2560
ในระหว่างวันที่  16 – 18   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2560  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู  เขต 2 


 
ที่ กิจกรรม วัน เวลา ปฏิบัติงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมผู้รับผิดชอบการจัดการข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 15  สิงหาคม  2560                 สพป.ขอนแก่น เขต 1 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
2 แจ้งการจัดกิจกรรมการแข่งขันผ่านที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 29  สิงหาคม  2560 ห้องประชุมสัตตบงกช สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
3 แจ้งรายละเอียดกิจกรรม / เกณฑ์การประกวดแข่งขัน (เกณฑ์ สพฐ.) 30  สิงหาคม  2560  –
25  กันยายน  2560
www.sillapa.net สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
4 ประชุมชี้แจง การลงทะเบียน ระดับโรงเรียนและศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา       30  สิงหาคม  2560     ห้องประชุมสัตตบงกช สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
5 โรงเรียนทุกโรง ดำเนินการลงทะเบียนข้อมูลการแข่งขันผ่านเว็บไซต์ 1–25  กันยายน  2560 โรงเรียน /ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา            โรงเรียน /ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
6 แจ้งการจัดกิจกรรมการแข่งขันให้สถานศึกษาและศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา       12  กันยายน  2560 โรงเรียน /ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
7 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันงาน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
22  กันยายน  2560 ห้องประชุมภูน้อย       สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
8 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
25  กันยายน  2560  -
10  ตุลาคม  2560
โรงเรียน /ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา            โรงเรียน /ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
9 ศูนย์เครือข่าย  รายงานผลตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาผ่านเว็บไซต์ 25  กันยายน  2560  -
10  ตุลาคม  2560
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา               

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  ปีการศึกษา 2560
ในระหว่างวันที่  16 – 18   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2560  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู  เขต 2 
 
ที่ กิจกรรม วัน เวลา ปฏิบัติงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
10 สถานศึกษาส่งรายชื่อผู้บริหาร ครูและบุคลากร เพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการตัดสินในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 12  กันยายน  2560 -
12  ตุลาคม  2560
โรงเรียน /ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา                ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
11 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 17  ตุลาคม  2560 ห้องประชุมภูน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
12 แจ้งรายชื่อ  กรรมการตัดสินในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านเว็บไซต์ 20  ตุลาคม  2560 www.esan67.sillapa.net/
sp-nbp2/
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
13 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4-5  พฤศจิกายน  2560 ห้องประชุมสัตตบงกช สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
14 ประชุมคณะกรรมการตัดสินประกวดแข่งขัน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8-9  พฤศจิกายน  2560 ห้องประชุมสัตตบงกช สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
15 เตรียมสถานที่การประกวดแข่งขัน 12-13  พฤศจิกายน  2560 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
16 ดำเนินการประกวดแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา 14–16  พฤศจิกายน  2560 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
17 เขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการประกวดแข่งขันผ่านเว็บไซต์ 16-18  พฤศจิกายน  2560 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
18 เขตพื้นที่ รายงานผลตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันระดับภาค ผ่านเว็บไซต์ 20  พฤศจิกายน  2560 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2                 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
 
 
 
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 109
จำนวนทีม 1,443
จำนวนนักเรียน 3,151
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,219
จำนวนกรรมการ 1,029
ครู+นักเรียน 5,370
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,399
ประกาศผลแล้ว 217/283 (76.68%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 4
เมื่อวาน 76
สัปดาห์นี้ 285
สัปดาห์ที่แล้ว 592
เดือนนี้ 4
เดือนที่แล้ว 4,621
ปีนี้ 4,741
ทั้งหมด 121,962