ลำดับที่ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 22:39 น.