กำหนดกิจกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
 • 17 สิงหาคม 2560    ประชุมคณะกรรมการจัดงาน ครั้งที่ 1
 • 21 สิงหาคม 2560    ศูนย์เครือข่ายฯ ส่งรายชื่อ Admin
 • ภายใน                   แข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ระดับโรงเรียน
  25 สิงหาคม 2560
 • 31 สิงหาคม 2560     ประชุม Admin
 • ภายใน                    แข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียน 
  15 กันยายน 2560     ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
 • 19 กันยายน 2560     ทุกศูนย์เครือข่ายฯ โอนข้อมูลเข้าระดับเขตพื้นที่
 • 21 กันยายน 2560   เปิดระบบ ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูลครู นักเรียน
 • 25 กันยายน 2560     จัดทำตารางการแข่งขัน
 • 29 กันยายน 2560     ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 2           
 • 30 กันยายน 2560     ประชุมจัดทำแฟ้มและแบบบันทึกผลการแข่งขัน
  1-2 ตุลาคม 2560
 • 3-4 ตุลาคม 2560      ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมฯ
                               และจัดทำแบบทดสอบ/เครื่องมือประเมินผล
 • 5-7 ตุลาคม 2560      แข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่
 • 13 พฤศจิกายน 2560  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โอนข้อมูลเข้าระดับภาค
 • 17-19 ธันวาคม 2560  แข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับภาค
วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10:14 น.