ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 803
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 103
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยางหลวงพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 หนองแกสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 4
5 หนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 5
6 บ้านหนองแวง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 6
7 โนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 7
8 บ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 8
9 หนองกุงจารย์ผางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 372
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93.40 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสุดา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.20 ทอง 4
5 บ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.80 ทอง 5
6 บ้านหนองลุมพุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.60 ทอง 6
7 หัวนาศึกษาวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.40 ทอง 7
8 บ้านสร้างเสี่ยน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 8
9 วังแคนวังคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.40 ทอง 9
10 โนนสมบูรณ์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83.80 ทอง 10
11 บ้านโนนทัน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83.60 ทอง 11
12 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 12
13 บ้านนาอ่าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.80 ทอง 13
14 บ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.80 ทอง 13
15 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.20 ทอง 15
16 กุดหานสามัคคี สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.60 ทอง 16
17 บ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 17
18 บ้านหินสิ่ว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 18
19 บ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79.25 เงิน 19
20 บ้านห้วยลึก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77.60 เงิน 20
21 บ้านแกท่าวารี สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77.40 เงิน 21
22 บ้านโคกกุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77.20 เงิน 22
23 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 23
24 บ้านหนองนกเขียน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76.80 เงิน 24
25 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76.60 เงิน 25
26 บ้านหนองแวง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 102
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองทุ่ม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 4
5 บ้านป่าคา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.75 ทอง 5
6 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78.25 เงิน 6
7 กุดหานสามัคคี สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77.75 เงิน 7
8 บ้านทรายงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77.50 เงิน 8
9 บ้านหนองลุมพุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77.50 เงิน 8
10 บ้านห้วยหว้าวังทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 10
11 ยางหลวงพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74.75 เงิน 11
12 ร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73.50 เงิน 12
13 โนนสังวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 13
14 อนุบาลสุดา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72.75 เงิน 14
15 บ้านคึมชาดห้วยบง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72.25 เงิน 15
16 บ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70.75 เงิน 16
17 บ้านหนองกุงแก้ว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70.25 เงิน 17
18 หนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 69.75 ทองแดง 18
19 บ้านตำแย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67.50 ทองแดง 19
20 บ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66 ทองแดง 20
21 นิคมวัฒนา 6 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 61.75 ทองแดง 21

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 787
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าคา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78.81 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76.68 เงิน 4
5 พิชญบัณฑิต สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72.36 เงิน 5
6 บ้านโสกก้านเหลือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71.21 เงิน 6
7 หนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70.67 เงิน 7
8 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70.56 เงิน 8
9 บ้านหนองแสงนาล้อม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67.91 ทองแดง 9
10 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65.12 ทองแดง 10
11 บ้านกุดแท่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 59.02 เข้าร่วม 11
12 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 58.99 เข้าร่วม 12
13 บ้านอ่างบูรพา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 58.75 เข้าร่วม 13
14 ยางหลวงพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 57.69 เข้าร่วม 14
15 นิคมสงเคราะห์๒ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 51.22 เข้าร่วม 15
16 บ้านพร้าว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 51.02 เข้าร่วม 16
17 บ้านเพ็กเฟื้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 51 เข้าร่วม 17
18 บ้านหนองลุมพุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 50 เข้าร่วม 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 788
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ยางหลวงพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพร้าว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72.74 เงิน 4
5 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68.37 ทองแดง 5
6 ร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68.11 ทองแดง 6
7 บ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 64.27 ทองแดง 7
8 ฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 61.42 ทองแดง 8
9 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 59.84 เข้าร่วม 9
10 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 58.36 เข้าร่วม 10
11 หนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 55.27 เข้าร่วม 11
12 หนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 54.86 เข้าร่วม 12
13 บ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 51.30 เข้าร่วม 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 003
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดแท่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.25 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านกุดดู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.50 ทอง 4
5 บ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 5
6 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 6
7 บ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71.25 เงิน 7
8 บ้านโคกกลาง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 60.75 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 004
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 4
5 บ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 5
6 บ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 762
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดเต่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลสุดา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 4
5 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 5
6 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 6
7 บ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 7
8 บ้านโคกใหญ่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 7
9 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 9
10 ฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 10
11 บ้านหัวขัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 11
12 บ้านห้วยหว้าวังทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 12
13 หนองแกสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 12
14 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 12
15 บ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71 เงิน 15
16 บ้านโนนสวรรค์หนองแก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70 เงิน 16
17 โคกม่วงประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70 เงิน 16
18 เทศบาล1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66 ทองแดง 18
19 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 58 เข้าร่วม 19
20 บ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 56 เข้าร่วม 20
21 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 55 เข้าร่วม 21
22 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 53 เข้าร่วม 22

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 763
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเม็ก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 4
5 บ้านข้องโป้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79 เงิน 5
6 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79 เงิน 5
7 บ้านดอนเกล็ด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 7
8 หนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 7
9 โนนสังวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 7
10 บ้านข่าดอนเข็ม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 10
11 อนุบาลสุดา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 11
12 บ้านพร้าว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71 เงิน 12
13 บ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71 เงิน 12
14 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71 เงิน 12
15 บ้านหนองอุ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71 เงิน 12
16 บ้านกุดแท่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70 เงิน 16
17 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 17
18 บ้านหนองลุมพุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66 ทองแดง 18
19 หนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 63 ทองแดง 19
20 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 59 เข้าร่วม 20
21 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 51 เข้าร่วม 21
22 เทศบาล1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 46 เข้าร่วม 22

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 017
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลภูบดินทร์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 4
5 โนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 5
6 บ้านหนองแวง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 016
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสร้างเสี่ยน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนสังวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 4
5 บ้านหนองกุงแก้ว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 5
6 บ้านโนนตาล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 6
7 อนุบาลสุดา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 7
8 บ้านคึมชาดห้วยบง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 8
9 บ้านทรายงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 8
10 บ้านโนนสวรรค์หนองแก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 8
11 บ้านโสกก้านเหลือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 8
12 ร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 8
13 โนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 13
14 บ้านหนองแวง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
15 บ้านเพ็กเฟื้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 005
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 4
5 โนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 60 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 156
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.20 ทอง 4
5 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.40 ทอง 5
6 โนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 152
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.20 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 143
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91.20 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.80 ทอง 4
5 ร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83.40 ทอง 5
6 บ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 6
7 หนองกุงจารย์ผางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.20 ทอง 7
8 บ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
9 บ้านหนองแวง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
10 หนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังมน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78.58 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 58.67 เข้าร่วม 4
5 ร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 58 เข้าร่วม 5
6 โนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 55.33 เข้าร่วม 6
7 โนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 54.92 เข้าร่วม 7
8 บ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 50.95 เข้าร่วม 8
9 เมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 50.75 เข้าร่วม 9
10 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 47.39 เข้าร่วม 10
11 บ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 44.95 เข้าร่วม 11
12 บ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 44.70 เข้าร่วม 12
13 หนองกุงจารย์ผางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
14 โนนสมบูรณ์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78.55 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75.16 เงิน 4
5 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 56.28 เข้าร่วม 5
6 หนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 54.31 เข้าร่วม 6
7 เมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 53.02 เข้าร่วม 7
8 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 47.54 เข้าร่วม 8
9 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 45.78 เข้าร่วม 9
10 บ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 43.24 เข้าร่วม 10
11 บ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
12 โนนสมบูรณ์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
13 โนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 099
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองเม็ก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65.60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 62.60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบัวน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 47.60 เข้าร่วม 4
5 บ้านข่าน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 46.60 เข้าร่วม 5
6 พิชญบัณฑิต สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 45.30 เข้าร่วม 6
7 โนนสังวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 44.30 เข้าร่วม 7
8 บ้านกุดเต่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 39.60 เข้าร่วม 8
9 บ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
10 บ้านโคกป่ากุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
11 บ้านโนนขมิ้น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 001
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หัวนาศึกษาวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านศรีสุขนาล้อม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคอกวัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 4
5 หนองกุงจารย์ผางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 5
6 นิคมโคกม่วงศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 6
7 บ้านนาชุมแสง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 6
8 บ้านหนองโน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 8
9 บ้านโคกม่วงทองวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 9
10 บ้านกุดฉิม(เมือง) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 10
11 บ้านหนองเม็ก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 10
12 บ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67 ทองแดง 12
13 บ้านโคกกลาง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 13
14 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
15 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
16 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
17 ปัณณ์รักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
18 โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 100
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกป่ากุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 006
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หัวนาศึกษาวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองกุงจารย์ผางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 4
5 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 5
6 บ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 130
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.50 ทอง ชนะเลิศ
2 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองกุงจารย์ผางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โคกม่วงประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 48.50 เข้าร่วม 4
5 หัวนาศึกษาวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 42 เข้าร่วม 5
6 เมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 37 เข้าร่วม 6
7 ร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 34 เข้าร่วม 7
8 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
9 ไทยรัฐวิทยา 81 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 338
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
2 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 329
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสร้างเสี่ยน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 327
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสร้างเสี่ยน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 337
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสร้างเสี่ยน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 333
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 331
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รหัสกิจกรรม : 314
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสุดา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน