สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 หนองบัววิทยายน 16 9 6 31
2 โนนคูณวิทยา 16 1 1 18
3 บ้านทรายมูล 11 3 1 15
4 เมืองใหม่วิทยา 10 4 8 22
5 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 8 11 7 26
6 ร่มเกล้า 7 4 4 15
7 บ้านศรีบุญเรือง 6 3 3 12
8 หัวนาศึกษาวิทย์ 6 0 2 8
9 บ้านบกโนนเรียง 5 9 2 16
10 โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 5 5 4 14
11 อนุบาลหนองบัวลำภู 5 1 3 9
12 บ้านนามะเฟือง 5 1 2 8
13 หนองม่วงชมพูทอง 5 0 3 8
14 ชุมชนบ้านกุดดู่ 4 3 0 7
15 บ้านสร้างเสี่ยน 4 3 0 7
16 บ้านโนนงาม 4 1 2 7
17 บ้านท่าลาด 4 0 0 4
18 บ้านค้อ 3 4 2 9
19 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 3 4 2 9
20 ยางหลวงพิทยาคม 3 4 1 8
21 ฝายหินประชารักษ์ 3 3 3 9
22 บ้านดินทรายอ่อน 3 3 0 6
23 บ้านถิ่น 3 2 1 6
24 บ้านหนองแวงงิ้วตาก 3 2 0 5
25 ดอนปอวิทยา 3 1 1 5
26 บ้านวังไฮ 3 1 0 4
27 โนนสำราญสมสนุก 3 0 3 6
28 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 3 0 1 4
29 เทศบาล1 3 0 1 4
30 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 2 9 5 16
31 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 2 5 2 9
32 บ้านนาเลิง 2 5 0 7
33 บ้านหินลับศิลามงคล 2 4 1 7
34 บ้านพร้าว 2 3 4 9
35 หินตลาดศรีสง่าวิทยา 2 3 2 7
36 บ้านหนองลุมพุก 2 2 1 5
37 บ้านโคกป่ากุง 2 2 1 5
38 หนองปิงบุ่งบกวิทยา 2 2 0 4
39 บ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 2 1 0 3
40 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 2 0 3 5
41 บ้านหนองทุ่งมน 2 0 2 4
42 บ้านโนนหว้าทอง 2 0 1 3
43 บ้านหนองกุงแก้ว 2 0 0 2
44 บ้านหนองบัวโซม 2 0 0 2
45 กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 2 0 0 2
46 นิคมสงเคราะห์วิทยา 1 6 2 9
47 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 1 5 0 6
48 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 1 4 3 8
49 โคกม่วงประชาสรรค์ 1 4 1 6
50 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 1 4 1 6
51 อนุบาลสุดา 1 3 2 6
52 บ้านโนนเสถียร 1 3 1 5
53 ชุมชนบ้านนากอก 1 2 2 5
54 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 1 2 1 4
55 พิชญบัณฑิต 1 2 0 3
56 บ้านโคกสนั่น 1 2 0 3
57 บ้านสำราญสุข 1 2 0 3
58 หนองแกสระแก้ววิทยา 1 1 5 7
59 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 1 1 3 5
60 วังแคนวังคูณวิทยา 1 1 2 4
61 โนนสังวิทยาสรรค์ 1 1 1 3
62 บ้านโคกสะอาด 1 1 1 3
63 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 1 1 1 3
64 บ้านหนองกุงคำไฮ 1 1 1 3
65 นิคมสงเคราะห์ 3 1 1 0 2
66 บ้านหนองบัวน้อย 1 1 0 2
67 บ้านหนองเม็ก 1 1 0 2
68 บ้านกุดกวางสร้อย 1 1 0 2
69 บ้านอ่างบูรพา 1 1 0 2
70 หนองหว้าวิทยาสรรค์ 1 0 2 3
71 บ้านโต่งโต้น 1 0 2 3
72 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 1 0 2 3
73 บ้านหนองเหมือดแอ่ 1 0 1 2
74 บ้านโคกกุง 1 0 1 2
75 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 1 0 1 2
76 บ้านทรายงาม 1 0 1 2
77 บ้านหนองแตง 1 0 1 2
78 บ้านมอเหนือ 1 0 1 2
79 แสนภักดีวิทยา 1 0 1 2
80 นิคมวัฒนา 6 1 0 1 2
81 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 1 0 0 1
82 บ้านหนองแวงป่งสัง 1 0 0 1
83 บ้านป่าคา 1 0 0 1
84 บ้านกุดดุกสุขเกษม 1 0 0 1
85 จริยานุสรณ์ 1 0 0 1
86 บ้านโนนทัน 1 0 0 1
87 โนนสมบูรณ์วิทยา 1 0 0 1
88 บ้านฝายหิน 1 0 0 1
89 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 1 0 0 1
90 บ้านหนองปลาขาว 1 0 0 1
91 บ้านกุดแท่น 1 0 0 1
92 บ้านสุขเกษม 1 0 0 1
93 บ้านโคกกลางโนนงาม 1 0 0 1
94 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 0 5 0 5
95 อนุบาลภูบดินทร์ 0 3 2 5
96 บ้านลาด 0 3 1 4
97 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 0 2 5 7
98 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 0 2 1 3
99 บ้านวังคูณ 0 2 1 3
100 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 0 2 0 2
101 บ้านศรีสุขนาล้อม 0 1 3 4
102 หนองกุงจารย์ผางวิทยา 0 1 2 3
103 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 0 1 1 2
104 บ้านวังมน 0 1 1 2
105 ชุมชนนาคำไฮวิทยา 0 1 1 2
106 บ้านกุดเต่า 0 1 1 2
107 บ้านโนนตาล 0 1 1 2
108 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 0 1 0 1
109 บ้านโนนสวรรค์หนองแก 0 1 0 1
110 บ้านดอนเกล็ด 0 1 0 1
111 บ้านโนนสงเปลือย 0 1 0 1
112 บ้านหนองโน 0 1 0 1
113 บ้านข่าดอนเข็ม 0 1 0 1
114 บ้านหนองทุ่ม 0 1 0 1
115 โคกสูงโคกสวรรค์ 0 1 0 1
116 บ้านกุดฉิม(เมือง) 0 1 0 1
117 บ้านดอนยานาง 0 1 0 1
118 บ้านโสกก้านเหลือง 0 1 0 1
119 กุดจิกวิทยา 0 1 0 1
120 บ้านกุดแห่ 0 1 0 1
121 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 0 0 4 4
122 บ้านหัวขัว 0 0 2 2
123 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 0 0 2 2
124 บ้านโนนเมือง 0 0 2 2
125 บ้านหนองแสงนาล้อม 0 0 2 2
126 บ้านนาทม 0 0 2 2
127 บ้านโคกน้ำเกี้ยง 0 0 1 1
128 กุดหานสามัคคี 0 0 1 1
129 ปรางค์กู่ 0 0 1 1
130 บ้านโคกม่วงทองวิทยา 0 0 1 1
131 บ้านนาอ่าง 0 0 1 1
132 บ้านหนองขามท่างาม 0 0 1 1
133 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 0 0 1 1
134 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 0 0 1 1
135 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 0 0 1 1
136 บ้านข่าน้อย 0 0 1 1
137 บ้านหนองสะแบง 0 0 1 1
138 บ้านโนนสว่าง 0 0 1 1
139 บ้านสันป่าพลวง 0 0 1 1
140 บ้านหนองแวง 0 0 0 0
141 บ้านห้วยหว้าวังทอง 0 0 0 0
142 บ้านหินสิ่ว 0 0 0 0
143 บ้านห้วยโจด 0 0 0 0
144 บ้านลำภู 0 0 0 0
145 บ้านภูพานคำ 0 0 0 0
146 บ้านโสกจาน 0 0 0 0
147 บ้านหนองอุ 0 0 0 0
148 บ้านเพ็กเฟื้อย 0 0 0 0
149 ไทยรัฐวิทยา 81 0 0 0 0
150 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 0 0 0 0
151 บ้านดอนข่า 0 0 0 0
152 บ้านตำแย 0 0 0 0
153 บ้านแกท่าวารี 0 0 0 0
154 บ้านโนนอุดม 0 0 0 0
155 บ้านดอนนาดี 0 0 0 0
156 บ้านโนนสะอาด 0 0 0 0
157 บ้านกุดคอเมย 0 0 0 0
158 บ้านดงบาก 0 0 0 0
159 บ้านนาแพง 0 0 0 0
160 บ้านผาสุก 0 0 0 0
161 บ้านหนองกุง 0 0 0 0
162 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0
163 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) 0 0 0 0
164 บ้านห้วยบ่อทอง 0 0 0 0
165 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 0
166 บ้านบุ่งบก 0 0 0 0
167 บุตรเพชรวิทยา 0 0 0 0
168 บ้านท่าศิลา 0 0 0 0
169 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0
170 บ้านดอนหัน 0 0 0 0
171 บ้านห้วยลึก 0 0 0 0
172 บ้านโนนข่า(พอง) 0 0 0 0
173 นิคมโคกม่วงศรีสมพร 0 0 0 0
174 วังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0
175 บ้านโคกม่วงชุม 0 0 0 0
176 บ้านนาทับควาย 0 0 0 0
177 บ้านคอกวัว 0 0 0 0
178 บ้านหนองคังคา 0 0 0 0
179 ปัณณ์รักษ์ 0 0 0 0
180 บ้านวังโปร่ง 0 0 0 0
181 บ้านหนองขามท่างาม สาขาบ้านกุดหัวแฮด 0 0 0 0
182 บ้านหนองตานา 0 0 0 0
183 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง 0 0 0 0
184 บ้านหนองเล้าข้าว 0 0 0 0
185 บ้านห้วยกวางทอง 0 0 0 0
186 บ้านโคกม่วย 0 0 0 0
187 บ้านโปร่งแจ้ง 0 0 0 0
188 อนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน 0 0 0 0
189 บ้านคึมชาดห้วยบง 0 0 0 0
190 บ้านตะเคียนทอง 0 0 0 0
191 บ้านโนนคูณ 0 0 0 0
192 บ้านห้วยหามต่าง 0 0 0 0
193 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 0 0 0 0
194 บ้านข้องโป้ 0 0 0 0
195 บ้านนาชุมแสง 0 0 0 0
196 บ้านภูพานทอง 0 0 0 0
197 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0
198 อนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 0 0 0 0
199 บ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 0 0 0 0
200 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0
201 บ้านห้วยค้อ 0 0 0 0
202 บ้านวังมนสาขาชัยมงคล 0 0 0 0
203 นิคมสงเคราะห์๒ 0 0 0 0
204 บ้านกุดจิก(เมือง) 0 0 0 0
205 บ้านหนองบัวเงิน 0 0 0 0
206 บ้านโนนสว่าง(เมือง) 0 0 0 0
207 เฉลิมจักรศึกษา 0 0 0 0
208 บ้านโนนขมิ้น 0 0 0 0
209 บ้านโนนปอแดง 0 0 0 0
รวม 237 208 173 618

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]