สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัววิทยายน 16 8 5 29 50 11 7 5 68
2 โนนคูณวิทยา 9 1 0 10 16 2 1 3 19
3 บ้านทรายมูล 8 3 1 12 17 3 2 3 22
4 ร่มเกล้า 7 4 4 15 33 11 2 8 46
5 หัวนาศึกษาวิทย์ 6 0 2 8 15 6 3 6 24
6 บ้านบกโนนเรียง 5 9 2 16 24 3 1 9 28
7 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 5 7 5 17 29 6 5 2 40
8 บ้านศรีบุญเรือง 5 2 3 10 17 9 2 2 28
9 บ้านนามะเฟือง 5 1 2 8 24 6 1 4 31
10 โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 4 3 4 11 19 2 0 0 21
11 บ้านสร้างเสี่ยน 4 3 0 7 10 0 0 1 10
12 เมืองใหม่วิทยา 4 1 5 10 14 10 5 10 29
13 บ้านโนนงาม 4 1 2 7 15 8 1 3 24
14 บ้านค้อ 3 4 1 8 17 5 2 4 24
15 ยางหลวงพิทยาคม 3 4 1 8 10 6 3 1 19
16 บ้านดินทรายอ่อน 3 3 0 6 8 3 1 1 12
17 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 3 1 2 6 9 10 0 2 19
18 ดอนปอวิทยา 3 1 1 5 5 1 3 3 9
19 บ้านหนองแวงงิ้วตาก 3 1 0 4 11 4 2 2 17
20 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 3 0 1 4 5 1 1 0 7
21 เทศบาล1 3 0 1 4 5 0 1 2 6
22 บ้านท่าลาด 3 0 0 3 9 3 0 3 12
23 บ้านนาเลิง 2 5 0 7 10 7 1 4 18
24 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 2 4 4 10 28 6 3 10 37
25 บ้านหินลับศิลามงคล 2 4 1 7 20 12 3 6 35
26 บ้านพร้าว 2 3 4 9 13 4 3 4 20
27 ฝายหินประชารักษ์ 2 3 3 8 14 3 2 1 19
28 หินตลาดศรีสง่าวิทยา 2 3 2 7 15 6 4 5 25
29 ชุมชนบ้านกุดดู่ 2 3 0 5 12 2 0 1 14
30 บ้านโคกป่ากุง 2 2 1 5 9 4 1 1 14
31 หนองปิงบุ่งบกวิทยา 2 1 0 3 4 3 2 3 9
32 หนองม่วงชมพูทอง 2 0 3 5 7 2 0 0 9
33 บ้านโนนหว้าทอง 2 0 1 3 7 2 2 0 11
34 บ้านหนองบัวโซม 2 0 0 2 3 1 0 0 4
35 บ้านวังไฮ 2 0 0 2 2 2 0 0 4
36 กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 2 0 0 2 2 1 0 0 3
37 นิคมสงเคราะห์วิทยา 1 6 1 8 14 3 1 0 18
38 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 1 5 0 6 11 3 1 4 15
39 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 1 4 1 6 10 6 1 1 17
40 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 1 3 3 7 8 4 1 4 13
41 อนุบาลสุดา 1 3 2 6 16 7 3 2 26
42 พิชญบัณฑิต 1 2 0 3 9 3 3 2 15
43 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 1 1 2 4 11 4 2 2 17
44 วังแคนวังคูณวิทยา 1 1 2 4 8 0 1 0 9
45 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 1 1 2 4 6 3 1 0 10
46 บ้านถิ่น 1 1 1 3 16 7 1 4 24
47 บ้านหนองลุมพุก 1 1 1 3 13 7 3 1 23
48 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 1 1 1 3 11 1 0 0 12
49 โนนสังวิทยาสรรค์ 1 1 1 3 8 5 4 3 17
50 บ้านโคกสะอาด 1 1 1 3 5 3 0 0 8
51 โคกม่วงประชาสรรค์ 1 1 0 2 10 5 1 4 16
52 นิคมสงเคราะห์ 3 1 1 0 2 4 1 0 1 5
53 บ้านโนนเสถียร 1 1 0 2 4 0 1 3 5
54 บ้านกุดกวางสร้อย 1 1 0 2 2 1 1 2 4
55 บ้านอ่างบูรพา 1 1 0 2 2 0 0 1 2
56 บ้านหนองกุงคำไฮ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
57 บ้านหนองเม็ก 1 1 0 2 1 2 2 1 5
58 หนองแกสระแก้ววิทยา 1 0 4 5 12 9 2 0 23
59 โนนสำราญสมสนุก 1 0 3 4 8 4 4 1 16
60 หนองหว้าวิทยาสรรค์ 1 0 2 3 14 9 2 3 25
61 บ้านโคกกุง 1 0 1 2 7 3 2 3 12
62 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 1 0 1 2 5 1 2 1 8
63 บ้านทรายงาม 1 0 1 2 4 2 1 1 7
64 บ้านหนองแตง 1 0 1 2 4 1 0 0 5
65 บ้านมอเหนือ 1 0 1 2 3 2 1 1 6
66 แสนภักดีวิทยา 1 0 1 2 3 1 0 1 4
67 นิคมวัฒนา 6 1 0 1 2 2 1 1 4 4
68 บ้านหนองกุงแก้ว 1 0 0 1 9 5 0 3 14
69 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 1 0 0 1 6 3 2 1 11
70 บ้านหนองเหมือดแอ่ 1 0 0 1 5 3 1 1 9
71 บ้านป่าคา 1 0 0 1 4 0 3 2 7
72 บ้านกุดดุกสุขเกษม 1 0 0 1 3 2 2 3 7
73 จริยานุสรณ์ 1 0 0 1 3 1 1 1 5
74 บ้านโนนทัน 1 0 0 1 3 0 1 1 4
75 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
76 บ้านหนองปลาขาว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
77 บ้านกุดแท่น 1 0 0 1 1 2 1 1 4
78 บ้านสุขเกษม 1 0 0 1 1 2 1 1 4
79 บ้านหนองบัวน้อย 1 0 0 1 1 2 0 1 3
80 อนุบาลภูบดินทร์ 0 3 2 5 7 4 1 4 12
81 บ้านลาด 0 3 1 4 9 1 0 1 10
82 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 0 3 0 3 5 3 3 4 11
83 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 0 2 5 7 12 7 0 1 19
84 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 0 2 1 3 5 3 2 2 10
85 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 0 2 0 2 6 2 0 1 8
86 บ้านสำราญสุข 0 2 0 2 2 3 0 2 5
87 ชุมชนบ้านนากอก 0 1 2 3 4 0 0 0 4
88 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 0 1 1 2 8 5 6 2 19
89 บ้านวังมน 0 1 1 2 8 5 1 0 14
90 อนุบาลหนองบัวลำภู 0 1 1 2 5 2 2 1 9
91 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 0 1 1 2 3 0 0 1 3
92 บ้านโนนตาล 0 1 1 2 3 0 0 0 3
93 บ้านวังคูณ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
94 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 0 1 0 1 7 2 3 11 12
95 ชุมชนนาคำไฮวิทยา 0 1 0 1 5 2 0 1 7
96 บ้านโนนสวรรค์หนองแก 0 1 0 1 4 5 3 2 12
97 บ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 0 1 0 1 4 5 0 3 9
98 บ้านดอนเกล็ด 0 1 0 1 4 3 1 3 8
99 บ้านกุดเต่า 0 1 0 1 4 2 0 1 6
100 บ้านโนนสงเปลือย 0 1 0 1 3 2 2 3 7
101 โคกสูงโคกสวรรค์ 0 1 0 1 2 2 1 5 5
102 บ้านหนองทุ่ม 0 1 0 1 2 2 1 1 5
103 บ้านกุดฉิม(เมือง) 0 1 0 1 2 2 0 0 4
104 บ้านหนองโน 0 1 0 1 2 2 0 0 4
105 บ้านข่าดอนเข็ม 0 1 0 1 1 3 1 2 5
106 บ้านดอนยานาง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
107 บ้านกุดแห่ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
108 กุดจิกวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
109 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 0 0 3 3 7 2 4 1 13
110 บ้านโต่งโต้น 0 0 2 2 6 2 1 0 9
111 หนองกุงจารย์ผางวิทยา 0 0 2 2 6 1 2 7 9
112 บ้านหนองแสงนาล้อม 0 0 2 2 4 2 4 1 10
113 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 0 0 2 2 4 2 1 2 7
114 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 0 0 2 2 3 3 0 1 6
115 บ้านนาทม 0 0 2 2 2 0 0 0 2
116 บ้านโคกน้ำเกี้ยง 0 0 1 1 20 5 3 1 28
117 กุดหานสามัคคี 0 0 1 1 7 1 2 1 10
118 ปรางค์กู่ 0 0 1 1 6 2 0 1 8
119 บ้านหัวขัว 0 0 1 1 5 4 1 2 10
120 บ้านนาอ่าง 0 0 1 1 4 2 1 1 7
121 บ้านศรีสุขนาล้อม 0 0 1 1 3 4 0 0 7
122 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 0 0 1 1 2 4 1 1 7
123 บ้านหนองทุ่งมน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
124 บ้านข่าน้อย 0 0 1 1 2 0 0 1 2
125 บ้านหนองสะแบง 0 0 1 1 1 0 0 2 1
126 บ้านโนนสว่าง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
127 บ้านสันป่าพลวง 0 0 1 1 0 2 0 0 2
128 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 8 5 2 7 15
129 บ้านห้วยหว้าวังทอง 0 0 0 0 4 5 1 0 10
130 บ้านห้วยโจด 0 0 0 0 4 5 0 2 9
131 บ้านโคกม่วงทองวิทยา 0 0 0 0 4 1 1 1 6
132 บ้านภูพานคำ 0 0 0 0 4 1 1 0 6
133 บ้านหินสิ่ว 0 0 0 0 3 4 0 0 7
134 บ้านลำภู 0 0 0 0 3 2 1 0 6
135 บ้านหนองอุ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
136 บ้านหนองขามท่างาม 0 0 0 0 3 2 0 0 5
137 บ้านเพ็กเฟื้อย 0 0 0 0 3 1 0 2 4
138 บ้านโสกจาน 0 0 0 0 3 1 0 0 4
139 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 4 1 1 7
140 ไทยรัฐวิทยา 81 0 0 0 0 2 3 2 2 7
141 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 0 0 0 0 2 3 1 4 6
142 บ้านหนองแวงป่งสัง 0 0 0 0 2 3 0 0 5
143 บ้านโนนเมือง 0 0 0 0 2 3 0 0 5
144 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
145 บ้านดอนข่า 0 0 0 0 2 1 2 0 5
146 บ้านโคกสนั่น 0 0 0 0 2 1 1 1 4
147 บ้านแกท่าวารี 0 0 0 0 2 1 1 0 4
148 บ้านโนนอุดม 0 0 0 0 2 1 0 3 3
149 บ้านโนนสะอาด 0 0 0 0 2 0 0 2 2
150 โนนสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
151 บ้านกุดคอเมย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
152 บ้านดงบาก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
153 บ้านนาแพง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
154 บ้านผาสุก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
155 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 1 3 0 2 4
156 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) 0 0 0 0 1 2 3 1 6
157 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 0 1 2 1 2 4
158 บ้านบุ่งบก 0 0 0 0 1 2 1 0 4
159 บุตรเพชรวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
160 บ้านท่าศิลา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
161 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
162 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 1 1 2 2 4
163 บ้านดอนหัน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
164 บ้านตำแย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
165 บ้านห้วยลึก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
166 นิคมโคกม่วงศรีสมพร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
167 บ้านฝายหิน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
168 บ้านโคกม่วงชุม 0 0 0 0 1 0 1 1 2
169 วังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
170 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
171 บ้านนาทับควาย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
172 บ้านคอกวัว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
173 บ้านหนองคังคา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
174 บ้านโนนข่า(พอง) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
175 ปัณณ์รักษ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านวังโปร่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านหนองขามท่างาม สาขาบ้านกุดหัวแฮด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านหนองตานา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านหนองเล้าข้าว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านห้วยกวางทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านโคกม่วย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านโปร่งแจ้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 อนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านคึมชาดห้วยบง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
186 บ้านห้วยบ่อทอง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
187 บ้านโนนคูณ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
188 บ้านโสกก้านเหลือง 0 0 0 0 0 2 0 2 2
189 บ้านตะเคียนทอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
190 บ้านห้วยหามต่าง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
191 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
192 บ้านข้องโป้ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
193 บ้านดอนนาดี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านนาชุมแสง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านภูพานทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 อนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 บ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 0 0 0 0 0 0 1 2 1
199 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
200 บ้านห้วยค้อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านวังมนสาขาชัยมงคล 0 0 0 0 0 0 0 2 0
202 บ้านโคกกลางโนนงาม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
203 นิคมสงเคราะห์๒ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 บ้านกุดจิก(เมือง) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 บ้านหนองบัวเงิน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
206 บ้านโนนสว่าง(เมือง) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
207 เฉลิมจักรศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 บ้านโนนขมิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 บ้านโนนปอแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 180 162 139 481 1,092 481 200 302 1,773