สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัววิทยายน 16 9 6 31 52 12 7 5 71
2 โนนคูณวิทยา 16 1 1 18 24 2 1 3 27
3 บ้านทรายมูล 11 3 1 15 21 3 2 3 26
4 เมืองใหม่วิทยา 10 4 8 22 26 11 5 10 42
5 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 8 11 7 26 38 6 5 2 49
6 ร่มเกล้า 7 4 4 15 33 11 2 8 46
7 บ้านศรีบุญเรือง 6 3 3 12 19 9 3 2 31
8 หัวนาศึกษาวิทย์ 6 0 2 8 16 7 3 6 26
9 บ้านบกโนนเรียง 5 9 2 16 24 3 1 9 28
10 โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 5 5 4 14 22 3 0 0 25
11 อนุบาลหนองบัวลำภู 5 1 3 9 13 4 2 1 19
12 บ้านนามะเฟือง 5 1 2 8 25 6 1 4 32
13 หนองม่วงชมพูทอง 5 0 3 8 10 4 0 0 14
14 ชุมชนบ้านกุดดู่ 4 3 0 7 17 2 0 1 19
15 บ้านสร้างเสี่ยน 4 3 0 7 10 0 1 1 11
16 บ้านโนนงาม 4 1 2 7 15 8 1 3 24
17 บ้านท่าลาด 4 0 0 4 10 3 0 3 13
18 บ้านค้อ 3 4 2 9 17 6 2 4 25
19 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 3 4 2 9 14 11 0 2 25
20 ยางหลวงพิทยาคม 3 4 1 8 10 6 3 1 19
21 ฝายหินประชารักษ์ 3 3 3 9 17 6 2 1 25
22 บ้านดินทรายอ่อน 3 3 0 6 8 3 1 1 12
23 บ้านถิ่น 3 2 1 6 20 7 1 4 28
24 บ้านหนองแวงงิ้วตาก 3 2 0 5 15 5 2 2 22
25 ดอนปอวิทยา 3 1 1 5 5 1 3 3 9
26 บ้านวังไฮ 3 1 0 4 4 2 0 0 6
27 โนนสำราญสมสนุก 3 0 3 6 10 4 4 1 18
28 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 3 0 1 4 5 1 1 0 7
29 เทศบาล1 3 0 1 4 5 0 1 2 6
30 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 2 9 5 16 34 6 3 10 43
31 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 2 5 2 9 16 5 2 2 23
32 บ้านนาเลิง 2 5 0 7 10 7 1 4 18
33 บ้านหินลับศิลามงคล 2 4 1 7 20 12 4 6 36
34 บ้านพร้าว 2 3 4 9 13 4 3 4 20
35 หินตลาดศรีสง่าวิทยา 2 3 2 7 15 6 5 5 26
36 บ้านหนองลุมพุก 2 2 1 5 17 7 3 1 27
37 บ้านโคกป่ากุง 2 2 1 5 10 5 1 1 16
38 หนองปิงบุ่งบกวิทยา 2 2 0 4 5 3 2 3 10
39 บ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 2 1 0 3 7 5 0 3 12
40 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 2 0 3 5 6 0 1 0 7
41 บ้านหนองทุ่งมน 2 0 2 4 6 1 0 0 7
42 บ้านโนนหว้าทอง 2 0 1 3 7 2 2 0 11
43 บ้านหนองกุงแก้ว 2 0 0 2 11 6 0 3 17
44 บ้านหนองบัวโซม 2 0 0 2 3 1 0 0 4
45 กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 2 0 0 2 2 1 0 0 3
46 นิคมสงเคราะห์วิทยา 1 6 2 9 15 3 1 0 19
47 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 1 5 0 6 11 3 1 4 15
48 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 1 4 3 8 10 5 1 4 16
49 โคกม่วงประชาสรรค์ 1 4 1 6 14 6 1 4 21
50 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 1 4 1 6 10 6 1 1 17
51 อนุบาลสุดา 1 3 2 6 16 7 3 2 26
52 บ้านโนนเสถียร 1 3 1 5 9 1 1 3 11
53 ชุมชนบ้านนากอก 1 2 2 5 6 0 0 0 6
54 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 1 2 1 4 12 1 0 0 13
55 พิชญบัณฑิต 1 2 0 3 9 3 3 2 15
56 บ้านโคกสนั่น 1 2 0 3 6 1 1 1 8
57 บ้านสำราญสุข 1 2 0 3 3 3 0 2 6
58 หนองแกสระแก้ววิทยา 1 1 5 7 14 10 3 0 27
59 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 1 1 3 5 7 3 1 0 11
60 วังแคนวังคูณวิทยา 1 1 2 4 8 1 1 0 10
61 โนนสังวิทยาสรรค์ 1 1 1 3 8 5 4 3 17
62 บ้านโคกสะอาด 1 1 1 3 5 3 0 0 8
63 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 1 1 1 3 5 0 0 1 5
64 บ้านหนองกุงคำไฮ 1 1 1 3 3 0 0 0 3
65 นิคมสงเคราะห์ 3 1 1 0 2 4 1 0 1 5
66 บ้านหนองบัวน้อย 1 1 0 2 3 2 0 1 5
67 บ้านหนองเม็ก 1 1 0 2 2 2 2 1 6
68 บ้านกุดกวางสร้อย 1 1 0 2 2 1 1 2 4
69 บ้านอ่างบูรพา 1 1 0 2 2 0 0 1 2
70 หนองหว้าวิทยาสรรค์ 1 0 2 3 14 9 2 3 25
71 บ้านโต่งโต้น 1 0 2 3 8 3 1 0 12
72 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 1 0 2 3 6 2 1 2 9
73 บ้านหนองเหมือดแอ่ 1 0 1 2 8 4 1 1 13
74 บ้านโคกกุง 1 0 1 2 7 3 2 3 12
75 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 1 0 1 2 6 1 3 1 10
76 บ้านทรายงาม 1 0 1 2 4 2 1 1 7
77 บ้านหนองแตง 1 0 1 2 4 1 0 0 5
78 บ้านมอเหนือ 1 0 1 2 3 2 1 1 6
79 แสนภักดีวิทยา 1 0 1 2 3 1 0 1 4
80 นิคมวัฒนา 6 1 0 1 2 2 1 1 4 4
81 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 1 0 0 1 7 3 2 1 12
82 บ้านหนองแวงป่งสัง 1 0 0 1 4 4 0 0 8
83 บ้านป่าคา 1 0 0 1 4 1 3 2 8
84 บ้านกุดดุกสุขเกษม 1 0 0 1 3 2 2 3 7
85 จริยานุสรณ์ 1 0 0 1 3 1 1 1 5
86 บ้านโนนทัน 1 0 0 1 3 0 1 1 4
87 โนนสมบูรณ์วิทยา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
88 บ้านฝายหิน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
89 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
90 บ้านหนองปลาขาว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
91 บ้านกุดแท่น 1 0 0 1 1 2 1 1 4
92 บ้านสุขเกษม 1 0 0 1 1 2 1 1 4
93 บ้านโคกกลางโนนงาม 1 0 0 1 1 0 0 2 1
94 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 0 5 0 5 6 4 3 4 13
95 อนุบาลภูบดินทร์ 0 3 2 5 7 4 1 4 12
96 บ้านลาด 0 3 1 4 9 2 0 1 11
97 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 0 2 5 7 12 7 0 1 19
98 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 0 2 1 3 7 3 2 2 12
99 บ้านวังคูณ 0 2 1 3 3 1 0 0 4
100 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 0 2 0 2 6 2 0 1 8
101 บ้านศรีสุขนาล้อม 0 1 3 4 11 6 1 0 18
102 หนองกุงจารย์ผางวิทยา 0 1 2 3 8 1 2 7 11
103 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 0 1 1 2 8 5 6 2 19
104 บ้านวังมน 0 1 1 2 8 5 1 0 14
105 ชุมชนนาคำไฮวิทยา 0 1 1 2 6 4 0 1 10
106 บ้านกุดเต่า 0 1 1 2 4 4 1 1 9
107 บ้านโนนตาล 0 1 1 2 3 0 0 0 3
108 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 0 1 0 1 7 3 3 11 13
109 บ้านโนนสวรรค์หนองแก 0 1 0 1 4 6 3 2 13
110 บ้านดอนเกล็ด 0 1 0 1 4 3 1 3 8
111 บ้านโนนสงเปลือย 0 1 0 1 4 2 2 3 8
112 บ้านหนองโน 0 1 0 1 4 2 0 0 6
113 บ้านข่าดอนเข็ม 0 1 0 1 2 3 1 2 6
114 บ้านหนองทุ่ม 0 1 0 1 2 3 1 1 6
115 โคกสูงโคกสวรรค์ 0 1 0 1 2 2 1 5 5
116 บ้านกุดฉิม(เมือง) 0 1 0 1 2 2 0 0 4
117 บ้านดอนยานาง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
118 บ้านโสกก้านเหลือง 0 1 0 1 1 2 0 2 3
119 กุดจิกวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
120 บ้านกุดแห่ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
121 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 0 0 4 4 8 2 4 1 14
122 บ้านหัวขัว 0 0 2 2 6 4 1 2 11
123 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 0 0 2 2 4 4 1 1 9
124 บ้านโนนเมือง 0 0 2 2 4 4 0 0 8
125 บ้านหนองแสงนาล้อม 0 0 2 2 4 2 4 1 10
126 บ้านนาทม 0 0 2 2 2 0 0 0 2
127 บ้านโคกน้ำเกี้ยง 0 0 1 1 20 5 3 1 28
128 กุดหานสามัคคี 0 0 1 1 7 1 2 1 10
129 ปรางค์กู่ 0 0 1 1 6 2 0 1 8
130 บ้านโคกม่วงทองวิทยา 0 0 1 1 4 2 2 1 8
131 บ้านนาอ่าง 0 0 1 1 4 2 1 1 7
132 บ้านหนองขามท่างาม 0 0 1 1 4 2 0 0 6
133 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 3 6 1 1 10
134 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 0 0 1 1 2 4 1 1 7
135 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 0 0 1 1 2 3 1 0 6
136 บ้านข่าน้อย 0 0 1 1 2 0 0 1 2
137 บ้านหนองสะแบง 0 0 1 1 1 0 0 2 1
138 บ้านโนนสว่าง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
139 บ้านสันป่าพลวง 0 0 1 1 0 2 0 0 2
140 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 8 6 2 7 16
141 บ้านห้วยหว้าวังทอง 0 0 0 0 5 6 1 0 12
142 บ้านหินสิ่ว 0 0 0 0 5 5 0 0 10
143 บ้านห้วยโจด 0 0 0 0 4 6 0 2 10
144 บ้านลำภู 0 0 0 0 4 3 1 0 8
145 บ้านภูพานคำ 0 0 0 0 4 1 1 0 6
146 บ้านโสกจาน 0 0 0 0 4 1 0 0 5
147 บ้านหนองอุ 0 0 0 0 3 2 1 0 6
148 บ้านเพ็กเฟื้อย 0 0 0 0 3 1 0 2 4
149 ไทยรัฐวิทยา 81 0 0 0 0 2 3 2 2 7
150 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 0 0 0 0 2 3 1 4 6
151 บ้านดอนข่า 0 0 0 0 2 1 2 0 5
152 บ้านตำแย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
153 บ้านแกท่าวารี 0 0 0 0 2 1 1 0 4
154 บ้านโนนอุดม 0 0 0 0 2 1 0 3 3
155 บ้านดอนนาดี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
156 บ้านโนนสะอาด 0 0 0 0 2 0 0 2 2
157 บ้านกุดคอเมย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
158 บ้านดงบาก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
159 บ้านนาแพง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
160 บ้านผาสุก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
161 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 1 3 0 2 4
162 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 1 3 0 0 4
163 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) 0 0 0 0 1 2 3 1 6
164 บ้านห้วยบ่อทอง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
165 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 0 1 2 1 2 4
166 บ้านบุ่งบก 0 0 0 0 1 2 1 0 4
167 บุตรเพชรวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
168 บ้านท่าศิลา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
169 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 1 1 3 2 5
170 บ้านดอนหัน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
171 บ้านห้วยลึก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
172 บ้านโนนข่า(พอง) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
173 นิคมโคกม่วงศรีสมพร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
174 วังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
175 บ้านโคกม่วงชุม 0 0 0 0 1 0 1 1 2
176 บ้านนาทับควาย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
177 บ้านคอกวัว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
178 บ้านหนองคังคา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
179 ปัณณ์รักษ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านวังโปร่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านหนองขามท่างาม สาขาบ้านกุดหัวแฮด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านหนองตานา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองเล้าข้าว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านห้วยกวางทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านโคกม่วย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านโปร่งแจ้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 อนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านคึมชาดห้วยบง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
190 บ้านตะเคียนทอง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
191 บ้านโนนคูณ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
192 บ้านห้วยหามต่าง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
193 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
194 บ้านข้องโป้ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
195 บ้านนาชุมแสง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านภูพานทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 อนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 บ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 0 0 0 0 0 0 1 2 1
200 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านห้วยค้อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 บ้านวังมนสาขาชัยมงคล 0 0 0 0 0 0 0 2 0
203 นิคมสงเคราะห์๒ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 บ้านกุดจิก(เมือง) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 บ้านหนองบัวเงิน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
206 บ้านโนนสว่าง(เมือง) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
207 เฉลิมจักรศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 บ้านโนนขมิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 บ้านโนนปอแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 237 208 173 618 1,282 533 212 302 2,027