แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. หนองบัวลำภู เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองบัววิทยายน 78 52 68.42% 12 15.79% 7 9.21% 5 6.58% 76
2 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 54 38 74.51% 6 11.76% 5 9.8% 2 3.92% 51
3 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 62 34 64.15% 6 11.32% 3 5.66% 10 18.87% 53
4 โรงเรียนร่มเกล้า 59 33 61.11% 11 20.37% 2 3.7% 8 14.81% 54
5 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 59 26 50% 11 21.15% 5 9.62% 10 19.23% 52
6 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 41 25 69.44% 6 16.67% 1 2.78% 4 11.11% 36
7 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 38 24 64.86% 3 8.11% 1 2.7% 9 24.32% 37
8 โรงเรียนโนนคูณวิทยา 34 24 80% 2 6.67% 1 3.33% 3 10% 30
9 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 29 22 88% 3 12% 0 0% 0 0% 25
10 โรงเรียนบ้านทรายมูล 30 21 72.41% 3 10.34% 2 6.9% 3 10.34% 29
11 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 46 20 47.62% 12 28.57% 4 9.52% 6 14.29% 42
12 โรงเรียนบ้านถิ่น 35 20 62.5% 7 21.88% 1 3.13% 4 12.5% 32
13 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง 30 20 68.97% 5 17.24% 3 10.34% 1 3.45% 29
14 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 35 19 57.58% 9 27.27% 3 9.09% 2 6.06% 33
15 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 28 17 60.71% 7 25% 3 10.71% 1 3.57% 28
16 โรงเรียนบ้านค้อ 30 17 58.62% 6 20.69% 2 6.9% 4 13.79% 29
17 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 29 17 65.38% 6 23.08% 2 7.69% 1 3.85% 26
18 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 20 17 85% 2 10% 0 0% 1 5% 20
19 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 33 16 50% 7 21.88% 3 9.38% 6 18.75% 32
20 โรงเรียนอนุบาลสุดา 28 16 57.14% 7 25% 3 10.71% 2 7.14% 28
21 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 31 16 64% 5 20% 2 8% 2 8% 25
22 โรงเรียนบ้านโนนงาม 27 15 55.56% 8 29.63% 1 3.7% 3 11.11% 27
23 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 34 15 48.39% 6 19.35% 5 16.13% 5 16.13% 31
24 โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 24 15 62.5% 5 20.83% 2 8.33% 2 8.33% 24
25 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 21 15 78.95% 3 15.79% 1 5.26% 0 0% 19
26 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 32 14 51.85% 11 40.74% 0 0% 2 7.41% 27
27 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 30 14 51.85% 10 37.04% 3 11.11% 0 0% 27
28 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 31 14 50% 9 32.14% 2 7.14% 3 10.71% 28
29 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 26 14 56% 6 24% 1 4% 4 16% 25
30 โรงเรียนบ้านพร้าว 24 13 54.17% 4 16.67% 3 12.5% 4 16.67% 24
31 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 21 13 65% 4 20% 2 10% 1 5% 20
32 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 20 12 60% 7 35% 0 0% 1 5% 20
33 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 15 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
34 โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม 18 11 61.11% 6 33.33% 1 5.56% 0 0% 18
35 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 21 11 55% 6 30% 0 0% 3 15% 20
36 โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง 20 11 57.89% 3 15.79% 1 5.26% 4 21.05% 19
37 โรงเรียนบ้านนาเลิง 24 10 45.45% 7 31.82% 1 4.55% 4 18.18% 22
38 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 20 10 50% 6 30% 3 15% 1 5% 20
39 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 23 10 55.56% 6 33.33% 1 5.56% 1 5.56% 18
40 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 20 10 50% 5 25% 1 5% 4 20% 20
41 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 25 10 58.82% 5 29.41% 1 5.88% 1 5.88% 17
42 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 21 10 52.63% 4 21.05% 4 21.05% 1 5.26% 19
43 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 14 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
44 โรงเรียนบ้านท่าลาด 18 10 62.5% 3 18.75% 0 0% 3 18.75% 16
45 โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 12 10 83.33% 0 0% 1 8.33% 1 8.33% 12
46 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 18 9 52.94% 3 17.65% 3 17.65% 2 11.76% 17
47 โรงเรียนบ้านลาด 15 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
48 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 18 9 64.29% 1 7.14% 1 7.14% 3 21.43% 14
49 โรงเรียนบ้านหนองแวง 34 8 34.78% 6 26.09% 2 8.7% 7 30.43% 23
50 โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 22 8 38.1% 5 23.81% 6 28.57% 2 9.52% 21
51 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 20 8 40% 5 25% 4 20% 3 15% 20
52 โรงเรียนบ้านวังมน 17 8 57.14% 5 35.71% 1 7.14% 0 0% 14
53 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 16 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
54 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
55 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 13 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
56 โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 15 8 53.33% 2 13.33% 4 26.67% 1 6.67% 15
57 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา 19 8 44.44% 1 5.56% 2 11.11% 7 38.89% 18
58 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
59 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 16 7 46.67% 5 33.33% 0 0% 3 20% 15
60 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 18 7 43.75% 4 25% 1 6.25% 4 25% 16
61 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 26 7 29.17% 3 12.5% 3 12.5% 11 45.83% 24
62 โรงเรียนบ้านโคกกุง 16 7 46.67% 3 20% 2 13.33% 3 20% 15
63 โรงเรียนห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 14 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
64 โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 14 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
65 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 13 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
66 โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
67 โรงเรียนกุดหานสามัคคี 12 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
68 โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 17 6 35.29% 4 23.53% 3 17.65% 4 23.53% 17
69 โรงเรียนบ้านหัวขัว 14 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
70 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 11 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
71 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 14 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
72 โรงเรียนปรางค์กู่ 11 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
73 โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
74 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 11 6 54.55% 1 9.09% 3 27.27% 1 9.09% 11
75 โรงเรียนบ้านโคกสนั่น 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
76 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
78 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง 12 5 41.67% 6 50% 1 8.33% 0 0% 12
80 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
81 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา 16 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 13
82 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 9 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
83 โรงเรียนดอนปอวิทยา 13 5 41.67% 1 8.33% 3 25% 3 25% 12
84 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
85 โรงเรียนเทศบาล1 8 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 2 25% 8
86 โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
87 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก 16 4 26.67% 6 40% 3 20% 2 13.33% 15
88 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 12 4 33.33% 6 50% 0 0% 2 16.67% 12
89 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 11 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
90 โรงเรียนบ้านกุดเต่า 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
91 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 10 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
92 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
93 โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 11 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
94 โรงเรียนบ้านลำภู 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
95 โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม 13 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 1 9.09% 11
96 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 13 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 11
97 โรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยา 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
98 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
99 โรงเรียนบ้านทรายงาม 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
100 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านวังไฮ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
102 โรงเรียนบ้านหนองโน 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
103 โรงเรียนบ้านป่าคา 10 4 40% 1 10% 3 30% 2 20% 10
104 โรงเรียนบ้านภูพานคำ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
105 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนบ้านหนองแตง 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
107 โรงเรียนบ้านโสกจาน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 11 3 27.27% 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 11
109 โรงเรียนบ้านสำราญสุข 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
110 โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม 10 3 30% 2 20% 2 20% 3 30% 10
111 โรงเรียนบ้านมอเหนือ 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
112 โรงเรียนบ้านหนองอุ 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
113 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 8 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
114 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
115 โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 7 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
116 โรงเรียนแสนภักดีวิทยา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
117 โรงเรียนบ้านวังคูณ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านโนนทัน 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
120 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 6 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านโนนตาล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
124 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 13 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
125 โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ 10 2 20% 3 30% 1 10% 4 40% 10
126 โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
127 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
128 โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
129 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
130 โรงเรียนโคกสูงโคกสวรรค์ 10 2 20% 2 20% 1 10% 5 50% 10
131 โรงเรียนบ้านกุดฉิม(เมือง) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านดอนข่า 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
133 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 10 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 8
134 โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
135 โรงเรียนบ้านตำแย 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านแกท่าวารี 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
138 โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านดอนนาดี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านฝายหิน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
143 โรงเรียนบ้านข่าน้อย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
144 โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
145 โรงเรียนบ้านกุดคอเมย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านดงบาก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านนาทม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านนาแพง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านผาสุก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านหนองกุง 7 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
153 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 7 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
154 โรงเรียนบ้านกุดฉิม (โนนสัง) 8 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
155 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
156 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
157 โรงเรียนบ้านกุดแท่น 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
158 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
159 โรงเรียนบ้านบุ่งบก 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
160 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
161 โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
162 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
163 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 10 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 7
164 โรงเรียนบ้านดอนหัน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
165 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
167 โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
170 โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
171 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านหนองสะแบง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
173 โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
174 โรงเรียนบ้านนาทับควาย 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
175 โรงเรียนบ้านคอกวัว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
176 โรงเรียนบ้านหนองคังคา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
177 โรงเรียนปัณณ์รักษ์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านวังโปร่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม สาขาบ้านกุดหัวแฮด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านหนองตานา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านโคกม่วย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 4 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
189 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
190 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 5 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
191 โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
192 โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
193 โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
194 โรงเรียนบ้านข้องโป้ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
195 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านภูพานทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
200 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านห้วยค้อ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
203 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์๒ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
204 โรงเรียนบ้านกุดจิก(เมือง) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
205 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
206 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เมือง) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
207 โรงเรียนเฉลิมจักรศึกษา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
208 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
209 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]