งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง ห้อง ป.1/1 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง ห้อง ป.1/1 5 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง ห้อง ป.1/1 7 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง หอประชุม 5 ต.ค. 2560 09.00-11.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง หอประชุม 5 ต.ค. 2560 11.00-14.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง หอประชุม 5 ต.ค. 2560 14.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง ห้องภาษาอังกฤษ 5 ต.ค. 2560 09.00-11.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง ห้องภาษาอังกฤษ 5 ต.ค. 2560 11.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง หอประชุม 7 ต.ค. 2560 15.00-16.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง หอประชุม 6 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง หอประชุม 6 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง หอประชุม 7 ต.ค. 2560 13.00-14.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง อาคารมัธยม ห้อง ม.1/1 6 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง อาคารมัธยม ห้อง ม.1/2 6 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง อาคารมัธยม ห้อง ม.2/1 6 ต.ค. 2560 13.00-14.30
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง อาคารมัธยม ห้อง ม.2/2 6 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง อาคารมัธยม ห้อง ม.2/2 6 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]