งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2560 08.00-12.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2560 13.00-16.00 โซน 1
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2560 13.00-16.00 โซน 2
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ห้อง 311-313 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ห้อง 314 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 4 ห้อง 411-412 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 4 ห้อง 413-414 5 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ห้อง 333-334 6 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ห้อง 333-334 6 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 2 ห้อง 213-214 6 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 2 ห้อง 214 6 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]