งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
5 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 4 ห้อง 411-412 6 ต.ค. 2560 09.00-14.00
-
6 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 4 ห้อง 413 6 ต.ค. 2560 09.00-14.00
-
7 250 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
8 251 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 4 ห้อง 414 6 ต.ค. 2560 09.00-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]