งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง อาคารประถม ห้อง ป.6/1 5 ต.ค. 2560 09.00-10.30
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง อาคารประถม ห้อง ป.6/2 5 ต.ค. 2560 09.00-10.30
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง อาคารประถม ห้อง ม.3 5 ต.ค. 2560 09.00-10.30
-
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง อาคารประถม ห้อง ป.4/1 5 ต.ค. 2560 09.00-10.30
-
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง อาคารประถม ห้อง ป.4/2 5 ต.ค. 2560 09.00-10.30
-
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง อาคารประถม ห้อง ป.5/1 5 ต.ค. 2560 09.00-10.30
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง อาคารประถม ห้อง ป.4/1 6 ต.ค. 2560 09.00-10.30
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง อาคารประถม ห้อง ป.4/2 6 ต.ค. 2560 09.00-10.30
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง อาคารประถม ห้อง ป.5/1 6 ต.ค. 2560 09.00-10.30
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง อาคารประถม ห้อง ป.5/1 6 ต.ค. 2560 13.00-14.30
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง อาคารประถม ห้อง ป.5/2 6 ต.ค. 2560 13.00-14.30
-
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง อาคารประถม ห้อง ป.4/1 7 ต.ค. 2560 09.00-10.30
-
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง อาคารประถม ห้อง ป.4/2 7 ต.ค. 2560 09.00-10.30
-
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง อาคารประถม ห้อง ป.5/2 6 ต.ค. 2560 09.00-10.30
-
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง อาคารประถม ห้อง ป.6/1 6 ต.ค. 2560 09.00-10.00
-
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง อาคารประถม ห้อง ป.6/2 6 ต.ค. 2560 09.00-10.00
-
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง อาคารประถม ห้อง ป.5/1 7 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง อาคารประถม ห้อง ป.5/1 7 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]