งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  กำหนดกิจกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
 • 17 สิงหาคม 2560    ประชุมคณะกรรมการจัดงาน ครั้งที่ 1
 • 21 สิงหาคม 2560    ศูนย์เครือข่ายฯ ส่งรายชื่อ Admin
 • ภายใน                   แข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ระดับโรงเรียน
  25 สิงหาคม 2560
 • 31 สิงหาคม 2560     ประชุม Admin
 • ภายใน                    แข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียน 
  15 กันยายน 2560     ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
 • 19 กันยายน 2560     ทุกศูนย์เครือข่ายฯ โอนข้อมูลเข้าระดับเขตพื้นที่
 • 21 กันยายน 2560   เปิดระบบ ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูลครู นักเรียน
 • 25 กันยายน 2560     จัดทำตารางการแข่งขัน
 • 29 กันยายน 2560     ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 2           
 • 30 กันยายน 2560     ประชุมจัดทำแฟ้มและแบบบันทึกผลการแข่งขัน
  1-2 ตุลาคม 2560
 • 3-4 ตุลาคม 2560      ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมฯ
                               และจัดทำแบบทดสอบ/เครื่องมือประเมินผล
 • 5-7 ตุลาคม 2560      แข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่
 • 13 พฤศจิกายน 2560  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โอนข้อมูลเข้าระดับภาค
 • 17-19 ธันวาคม 2560  แข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับภาค
วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10:14 น.
  แนวทางการ แก้ไข/เปลี่ยนตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน


คำชี้แจง
1.การแก้ไข ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขันคนเดิม ชื่อ-สกุล/คำนำหน้า ผิดเล็กน้อย (สระหรือพยัญชนะบางตัว) ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งไม่ต้องแนบเอกสาร
2.การเปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันคนใหม่ แทนคนเดิม ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ด้านล่างนี้ โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งต้องแนบไฟล์ ที่เป็น pdf ตามฟอร์มที่กำหนด คลิกที่นี่ โดย นำเอกสารฉบับจริง มายื่นให้กับคณะกรรมการ เก็บไว้เป็นหลักฐาน

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว
- การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
- การแข่งขันประเภททีม  เปลี่ยนตัวได้ดังนี้
   1)  ทีม 2-3 คน          เปลี่ยนตัวได้           1  คน
   2)  ทีม 4-6 คน          เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  2  คน
   3
)  ทีม 7-10 คน        เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  3  คน
   4
)  ทีม 11-20 คน      เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  4  คน
   5)  ทีม 20 คน ขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  5  คน

วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 229
จำนวนทีม 2,529
จำนวนนักเรียน 5,689
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,911
จำนวนกรรมการ 1,136
ครู+นักเรียน 9,600
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,736
ประกาศผลแล้ว 239/239 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 7
เมื่อวาน 201
สัปดาห์นี้ 1,416
สัปดาห์ที่แล้ว 4,397
เดือนนี้ 7
เดือนที่แล้ว 7,418
ปีนี้ 7,443
ทั้งหมด 240,485