หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน

การเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 22:29 น.