แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดแข่งขัน
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันกิจกรรม หมวดหมู่วิทยาศาสตร์
1. รหัสรายการที่ 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 
2. รหัสรายการที่ 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ(3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3


จากเดิมแข่งขันที่สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
เป็น หอประชุมโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป  คลิกดูรายละเอียด......
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 08:21 น.