เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 109
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 108
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 4
5 บ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 5
6 บ้านวังปลาโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 6
7 บ้านหนองเจริญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 7
8 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
9 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
10 บ้านหัวนา สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
11 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยทราย สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองสิม สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 4
5 บ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 5
6 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 6
7 บ้านเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 7
8 บ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 8
9 ชุมชนบ้านดงเค็ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 9
10 บ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 10
11 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 11
12 บ้านศาลา สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 12
13 บ้านม่วงโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 13
14 บ้านหนองปลิง สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 14
15 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
16 บ้านป่าข่างโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
17 บ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
18 บ้านไส้จ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
19 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนตูมดอนโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 276
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนตูมดอนโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 280
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 274
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านศาลา สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 275
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเก่าใหม่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนเวียงจันทน์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 282
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 197
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจำนัก สพป. มหาสารคาม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเป้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง 4
5 บ้านโคกก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 177
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขวาใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง 4
5 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 5
6 บ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 90.25 ทอง 6
7 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 7
8 บ้านวังไฮวังทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 8
9 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 9
10 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 4
5 บ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 5
6 บ้านโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 5
7 บ้านนาดีศรีสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 7
8 บ้านโพนงาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 8
9 ชุมชนบ้านดงเค็ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 9
10 บ้านดอนงัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 10
11 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 11
12 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 12
13 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 13
14 บ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 14
15 บ้านหัวนา สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 15
16 บ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 16
17 บ้านโพนละออม สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 17
18 บ้านม่วงโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 18
19 บ้านหัวช้างหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 19
20 บ้านห้วยทราย สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 19
21 บ้านติ้วสันติสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
22 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 209
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 242
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 95.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
5 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านดอนตูมดอนโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 4
5 บ้านวังปลาโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 240
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 92.50 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 208
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 234
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 167
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเก่าใหม่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านส้มโฮง สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนงัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 4
5 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 5
6 บ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 5
7 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 5
8 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 8
9 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 8
10 บ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 10
11 บ้านหนองเจริญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 10
12 ชุมชนบ้านดงเค็ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
13 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
14 บ้านจำนัก สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
15 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 171
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวช้างหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 4
5 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 5
6 บ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 738
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ สพป. มหาสารคาม เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 4
5 บ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 4
6 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 4
7 บ้านฮ่องไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 7
8 บ้านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 8
9 บ้านหนองหล่ม สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 9
10 บ้านป่าข่างโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 226
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านดงเค็ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 248
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 185
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกกุง สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 4
5 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 239
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 236
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 233
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวขัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาแพงดอนไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 101
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.50 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 104
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลแกดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 4
5 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 5
6 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 74.33 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 67.67 ทองแดง 7
8 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 8
9 บ้านติ้วสันติสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
10 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
11 บ้านวังปลาโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
12 บ้านหนองโจดสวนมอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
13 บ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
14 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน