สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวอังคณา ภารสวัสดิ์   0933947696
2 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวคำพอง พิมพ์สา   0934455322
3 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญยุทธ ไสยาศรี   0186616114
4 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกมลาไสย นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน   0955478675
5 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์(เตาไห-ไผ่ทอง) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวนุชนารถ ภูมาศ   0897092822
6 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์(ในเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวศิวพร นิลสุข   0982341059
7 โรงแรมริมปาว  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]